Rasvetljavamo 6 najvećih zabluda o elektronskom fakturisanjuElektronsko poslovanje 15. maj 2021.
Marko Pakević, Predrag Komanović