Zastava Bosne i Hercegovine

DONET DUGO OČEKIVANI PRAVILNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU


U Službenom glasniku RS broj 47 od 8. juna 2023. godine, objavljen je Pravilnik o elektronskom fakturisanju kojim se bliže uređuju određena pitanja, odnosno rešenja iz Zakona o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS”, br. 44/21, 129/21 i 138/22 – u daljem tekstu: Zakon), a naročito:

1)    način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura;

2)    način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura;

3)    način primene standarda elektronskog fakturisanja;

4)    minimalni sadržaj elektronske fakture neophodan za njeno procesuiranje kroz sistem, slučajevi u kojima pojedini elementi elektronske fakture mogu biti izostavljeni, slučajevi u kojima je predviđena obaveza iskazivanja dodatnih elemenata, na osnovu drugih propisa kojima se uređuje izdavanje određenih vrsta faktura i forma i način dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura (elementi elektronske fakture i prilozi elektronskoj fakturi);

5)    način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura;

6)    postupanje u slučaju nastupanja privremenog prekida u radu sistema elektronskih faktura;

7)    korišćenje podataka iz sistema elektronskih faktura;

8)    način postupanja Centralnog informacionog posrednika.

Predviđeno je da ovaj Pravilnik stupa na snagu od 1. jula 2023. godine, a danom stupanja na snagu Pravilnika prestaju da važe:

1)    Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura („Službeni glasnik RS”, br. 69/21, 132/21 i 46/22);

2)    Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja („Službeni glasnik RS”, br. 69/21, 132/21 i 46/22);

3)    Pravilnik o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika („Službeni glasnik RS”, br. 69/21 i 132/21).

Novodonetim Pravilnikom o elektronskom fakturisanju uređuju se pitanja koja su bila predmet regulisanja prethodno navedenih pravilnika.

Pored toga, Pravilnikom se na detaljan način uređuju pravila u vezi sa evidentiranjem PDV u pojedinačnu i zbirnu evidenciju PDV u okviru SEF.

O ovom i drugim pitanjima koja uređuje Pravilnik pisaćemo u posebnim stručnim komentarima koji će biti dostupni u elektronskoj bazi, kao i u narednom štampanom izdanju časopisa Poresko-računovodstveni instruktor. Pored toga, u narednom periodu organizovaćemo i vebinar na ovu temu.

Više o novom Pravilniku o elektronskom fakturisanju saznajte na vebinaru u organizaciji Paragrafa: Najnoviji (objedinjeni) Pravilnik o elektronskom fakturisanju, 29. juna (četvrtak) 2023. godine. Na vebinaru će biti analiziran novi i objedinjeni Pravilnik o elektronskom fakturisanju, sa posebnim osvrtom na iskazivanje podataka u Pojedinačnoj i Zbirnoj evidenciji u SEF.


Izvor: Redakcija, 09.06.2023.