Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Krivično pravo

Email Print


Neovlašćeno držanje opojnih droga

Gordana Krstić

Krivična prijava

Ana Klipa

Naknada štete neosnovano osuđenih i neosnovano lišenih slobode

Mirjana Mihajlović

Nedavanje izdržavanja

Gordana Krstić

Način odbrane u prekršajnom postupku

Sanja Sremčev

Institut odlaganja krivičnog gonjenja

Nikola Pantelić

Oštećeni kao supsidijarni tužilac

Smiljka Jevtović

Rehabilitacija osuđenih u krivičnom postupku

Redakcija Paragraf Lex

Sitna krađa

Smiljka Jevtović

Sporazum o priznanju krivice

Nikola Pantelić

Zastarelost u krivičnom postupku

Smiljka Jevtović

Kućni zatvor i kućni pritvor

Bojana Radivojević

Prekršajni nalog

Slobodan Marinković

Prekršajna odgovornost vozača koji upravlja vozilom za vreme trajanja mere zabrane upravljanja vozilom

dr Mirjana Šušnjara

Dogovor o trajanju zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom sporazumom o priznanju prekršaja

dr Mirjana Šušnjara

Izdavanje prekršajnog naloga u situaciji kada ima više počinilaca

dr Mirjana Šušnjara

Neovlašćeno snimanje, objavljivanje i prikazivanja tuđeg snimka i fotografija

dr Mirjana Šušnjara