Zastava Bosne i Hercegovine

Nazad na stranicu časopisa

Elektronski dodaci uz časopis
Poresko-računovodstveni instruktor

Elektronski časopisi uz štampani stručni časopis Poresko-računovodstveni instruktor predstavljaju skup svih korisnih i stručnih dokumenata koji se odnose na poreze, računovodstvo, reviziju, zarade, druga primanja, spoljnotgovinsko i devizno poslovanje.

Konsolidovani finansijski izveštaji za 2021. godinu


Popis imovine i obaveza za 2021. godinu

STRUČNI KOMENTARI

MODELI


Revizija finansijskih izveštaja za 2021. godinu

Angažovanje lica na poslovima vođenja poslovnih knjiga i sastavljanju finansijskih izveštaja

Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu

Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020 godinu

Utvrđivanje poreza na dobit za 2020. godinu

Sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za 2020. godinu Agenciji za privredne registre

Specifičnosti predzaključnih knjiženja

Popis imovine i obaveza za 2020. godinu

STRUČNI KOMENTARI

MODELI


Zahtev za paušalno oporezivanje preduzetnika


Prijavljivanje prihoda ostvarenih iz inostranstva


Utvrđivanje prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI)


Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu


Specifičnosti pri sastavljanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu


Utvrđivanje poreza na dobit za 2019. godinu


SASTAVLJANJE OBRAZACA I DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019.G. APR-u: Obaveza pravnih lica i preduzetnika koji vode dvojno knjigovodstvo


Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu


Paušalno oporezivanje, fiskalizacija i ekološka taksa