Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. JUN 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • NETO DOBIT
 • SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

PROPISI:

 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2016/613 OD 19. APRILA 2016. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2016/614 OD 19. APRILA 2016. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2016. GODINE - "TDR" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 52/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 6. JUNA 2016. GODINE - "Dinamic Tobacco" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 52/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. JUNA 2016. GODINE - "Elmag International" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 52/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "GAS-FEROMONT" A.D. STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 50/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JAVNO PREDUZEĆE "GAS" TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 53/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "GRADITELJ" SRBOBRAN ("Sl. glasnik RS", br. 50/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "SREM-GAS" SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP KOVIN-GAS KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 50/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JUGOROSGAZ A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 50/2016)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2016 i 18/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JKP "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC" O USKLAĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA JKP "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC" SA ODREDBAMA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. list grada Kragujevca", br. 36/2012, 40/2012, 15/2013, 20/2014, 11/2015, 23/2015, 27/2015 i 18/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA KOMUNALNOG ODRŽAVANJA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2016 i 18/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA ЕVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MILOJEVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE (predstavke br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) - OTKAZ UČINJEN PRE STUPANJA KONVENCIJE NA SNAGU SE KAO TRENUTNI AKT NALAZI IZVAN VREMENSKE NADLEŽNOSTI SUDA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 stav 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBJAŠNJENJE O MESTU PROMETA USLUGE USTUPANJA IGRAČA NA NEODREĐENO, ODNOSNO ODREĐENO VREME, SA ASPEKTA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12

VESTI NA DAN 09. JUN 2016.