Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE: Za učesnike na tržištu koji prijave restriktivne sporazume, Zakon je predvideo "pokajnički program", koji podrazumeva potpuni ili delimični imunitet od kažnjavanja uz saradnju sa Komisijom za njihovo otkrivanje i dokazivanje, posebno kartela


Nijedna kompanija u Srbiji tokom 2020. i 2019. godine nije iskoristila pokajnički program tako što bi prijavila restriktivni sporazum na tržištu, kažu u Komisiji za zaštitu konkurencije. Međutim, naglašavaju da se informacije za 2020. odnose samo na okončane predmete. Za predmete koji su u radu, Komisija ne može da daje informacije.

"Tokom 2018. godine pokajnički program je iskoristio jedan učesnik na tržištu i prijavio restriktivni sporazum. U toku 2019. godine nije bilo takvih prijava", navodi se u odgovoru.

Za učesnike na tržištu koji prijave restriktivne sporazume, Zakon o zaštiti konkurencije ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 95/2013) predvideo je "pokajnički program" koji podrazumeva potpuni ili delimični imunitet od kažnjavanja uz saradnju sa Komisijom za njihovo otkrivanje i dokazivanje, posebno kartela.

Komisija za zaštitu konkurencije ističe i da preduzima korake kako bi ovih prijava bilo više. Naime, Komisija je na svom Youtube kanalu objavila video klip kako bi se učesnici na tržištu upoznali sa mogućnošću korišćenja "pokajničkog programa".

Karteli se teško dokazuju, a još teže rasturaju. A ključnu ulogu, kako pokazuje iskustvo, imaju "doušnici.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 22.01.2021.
Naslov: Redakcija