Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE: Rasprava će trajati do 9. februara 2021. godine


U skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije 05 Broj: 011-476/2021-2 u periodu do 9. februara 2021. godine sprovodi se javna rasprava o Nacrtu zakona o obnovljivim izvorima energije.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu rudarstva i energetike na obrascu za učešće u javnoj raspravi do 9. februara 2021.godine putem elektronske pošte na i-mejl: oie@mre.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: Javna rasprava o Nacrtu zakona o obnovljivim izvorima energije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva rudarstva i energetike, 21.01.2021.
Naslov: Redakcija