Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOŠENJE I ŠIFRIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA: Nacionalna služba za zapošljavanje će jednom godišnje podnositi inicijative za inoviranje, odnosno dopunjavaće postojeći šifarnik, tako što će sagledavati stanje na tržištu rada, pratiti predloge poslodavaca, centralnog registra i svih ostalih nadležnih institucija


Više od 4.000 kvalifikacija svih nivoa obrazovanja našlo se na novoj jedinstvenoj listi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencije za kvalifikacije.

Tako će sada svi oni koji traže posao preko Nacionalne službe za zapošljavanje moći da budu evidentirani samo prema stečenoj diplomi.

Nova zanimanja su danas javni beležnici i izvršitelji, koja ranije nisu postojala, kao i mnoga u oblasti bankarskog sektora. Tu su i kućepazitelji, baštovani, sobarice, bebisiterke, ulični pevači i stendap komičari, klupske igračice, krupijei, mađioničari, klovnovi i akrobate, zvonari, kobasičari, frizeri za pse, batleri i somelijeri...

Prema rečima Branka Ružića, ministra prosvete, do njenog objavljivanja poslodavci su prilikom zapošljavanja osoba i njihovog prijavljivanja na rad koristili listu iz devedesetih godina prošlog veka koja nije sadržala podatke o savremenim kvalifikacijama koje se stiču u sistemu obrazovanja.

- Osobe koje traže posao preko NSZ vrlo često nisu mogle da budu evidentirane prema stvarnim kvalifikacijama kojima raspolažu, već sa nekim približnim, za koje su se generacije školovale u prethodnim decenijama - kaže Ružić.

Poslodavci i investitori sada prilikom prijave na posao mogu da izaberu ono zvanje koje pojedinac zaista ima. To obezbeđuje kvalitetnu komunikaciju između onih koji zapošljavaju i onih koji traže posao, smanjuju se prepreke mobilnosti radne snage, podržava se bolja upotreba postojećih znanja i veština i bolje podudaranje između ponude i potražnje na tržištu rada.

Primena liste kvalifikacija osiguraće i bolji kvalitet statističkih analiza, a imaće poseban značaj i kod planiranog popisa stanovništva zbog prikupljanja informacija o kvalifikacionoj strukturi stanovništva Srbije.

- Novi šifarnik zanimanja je usaglašen sa Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja - tvrde u NSZ. - Od izuzetne je važnosti da postoji evidencija u oblasti rada, posredovanja u zapošljavanju, usklađivanja ponude i tražnje na tržištu rada, karijernog vođenja i savetovanja, statističkih izveštaja u sferi obrazovanja, odnosno upisne politike.

NSZ će podnositi jednom godišnje Ministarstvu za rad inicijative za inoviranje, odnosno dopunjavaće postojeći šifarnik, tako što će sagledavati stanje na tržištu rada, pratiti predloge poslodavaca, centralnog registra i svih ostalih nadležnih institucija.

Primenom nove liste ne bi trebalo da se dešava da se, recimo, tržištu rada ne obrati nijedan poslodavac sa željom da zaposli osobu čije zanimanje spada u grupu starih zanata: jorgandžija, kišobrandžija, abadžija, pomoćnik kolara i kolar, užar, presvlakač dugmadi, bižuter, bačvar, bunardžija, kotlar-kazandžija, sarač, ćilimar.

- Šifarnik zanimanja i stručne spreme baziran je na Jedinstvenoj nomenklaturi zanimanja, usvojenoj 1990. godine. Imajući u vidu da nije u potpunosti pratio dinamične promene na tržištu rada, sada je obezbeđena informatička podrška koja je omogućavala slobodan unos tačnog naziva obrazovnog profila, prema nazivu iz diplome - objašnjavaju u NSZ.

Vlada Republike Srbije je u julu 2018. godine donela Odluku o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018 i 101/2020). Razlozi za donošenje novog Jedinstvenog kodeksa šifara su usaglašavanje domaćih propisa sa propisima EU i međunarodnim standardima, i prevazilaženje zastarelosti prethodnih šifarnika.

Kada je reč o profilima koje možemo smatrati umetničkim zanatima, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, pored ostalih, ima i onih koji traže zaposlenje iz oblasti tekstilstva i kožarstva, prelci, krojači tekstila, tkači, obrađivači kože i krzna, ali i plemenitih metala.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 25.01.2021.
Naslov: Redakcija