Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O METROLOGIJI: Zakonom je propisano da je za ispravnost električnih brojila odgovoran proizvođač struje


Poslednjih nedelja u javnosti se vodi polemika o tome kome pripadaju električna brojila i ostala priključna oprema koju EPS Distribucija bez naknade i putem posebnog ugovora želi da preuzme od potrošača. U brojnim polemikama na tu temu i u ugovorima o preuzimanju koji se šalju građanima ne pominje se Zakon o metrologiji ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016) koji određuje da je za ispravnost električnih brojila odgovoran proizvođač struje.

Dok traje polemika u vezi sa temom čija su električna brojila, javio se potrošač iz Vrbasa, Slavko Sekulović, kome je nedavno od EPS Distribucije stigao ugovor o preuzimanju električnih brojila i druge priključne opreme.

Slavko tvrdi da je novo brojilo i prateću opremu za strujni priključak, razdvajajući strujomere u svojoj kući 2019. godine platio oko 100 hiljada dinara, ali da EPS Distribucija od njega traži da im on tu opremu sada potpisivanjem ugovora ustupi bez naknade.

"Ja neman ništa protiv da oni to (brojila i ostalu opremu) izmeste na ulicu i da oni to koriste, ali neću da pređe u njihovo vlasništvo", kaže Slavko Sekulović.

Razdvajanje brojila se obično i radi u kućama kada postoji potreba da se za svaki sprat, odnosno stan potrošnja određuje pojedinačno, posebnim računima.

"Sada dolazim u situaciju da potpišem ugovor da mi oni "uzmu" tih 100 hiljada, ja sam to znači "bacio u bunar" i poklonio njima", objašnjava Sekulović.

Ugovor o preuzimanju mu kako kaže nije bio potpuno jasan, jer je opremu uredno platio, što potvrđuje odgovarajućom dokumentacijom i računima, pa je krenuo da čita Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 i 95/2018 - dr. zakon), na koji se EPS Distribucija u ugovoru poziva.

Naime, u novom ugovoru o preuzimanju brojila, koji je stigao na Slavkovu adresu od strane EPS Distribucije, pominje se Član 128 Zakona o energetici.

On definiše šta čini "Distributivni sistem električne energije" i navodi da tu spadaju i "merni uređaji sa mernim ormanom ili razvodnim ormanom, odnosno razvodnim postrojenjem na mestima primopredaje u i iz distributivne elektroenergetske mreže".

Međutim, čitajući Zakon o energetici dolazi se do člana 136 koji reguliše šta se radi u slučajevima kada se kupac ili proizvođač električne energije protive preuzimanju mernih uređaja i ostale priključne opreme od strane distributera, koji se u ugovoru EPS distribucije ne pominje.

Naime u Članu 136 Zakona o energetici piše da u tom slučaju "operator distributivnog sistema električne energije ima pravo da iste (uređaje i opremu) zameni ili izmesti o svom trošku".

Jasno je da je to u ovom slučaju EPS Distribucija, pa se Slavko pita zašto ih zanima preuzimanje brojila, kad mogu da ih izmeste na ulicu, čemu se on i ne protivi.

U Članu 404 Zakona energetici piše i da će operator distributivnog sistema preuzeti sve merne uređaje i ostalu priključnu opremu do 31. decembra 2020. godine, kada se završava poslednja faza tog procesa.

U tom zakonu se napominje i da će se ovo preuzimanje sa kupcem ili proizvođačem urediti ugovorom.

"Nigde se ne pominje da će se preuzimanje (brojila i opreme) sprovesti bez naknade", kaže Slavko Sekulović.

On napominje da je pažljivo čitao zakon i da mu se čini kako je Član 404 ključan u celoj priči i da se oko svega stvorila konfuzna situacija.

Nakon čitanja Zakona o energetici na scenu stupaju i neki drugi zakoni, koji se ne pominju u primerku ugovora o preuzimanju koji je Slavko dobio.

Nova ekonomija je ranije pisala o tome da je kod preuzimanja brojila nadležan i Zakon o metrologiji.

Na odredbe Zakona o metrologiji koje propisuju ispravnost električnih brojila nedavno je ukazao predsednik i osnivač novosadskog Udruženja za zaštitu prava potrošača Prosperitet, inženjer Radomir Ćirilović.

U Zakonu o metrologiji se reguliše odgovornost za održavanje ispravnosti električnih brojila (kao i gasomera, vodomera, itd.) i predviđa novčano kažnjavanje fizičkih, pravnih lica i privrednih društava ako ih ne održavaju po zakonu i ako im je istekao rok važenja žiga kojim se ispravnost potvrđuje.

Zakon o metrologiji inače propisuje da mora da se obezbedi prvo, periodično i vanredno overavanje merila (pozivajući se na svoje Članove 24, 27. i 28).

Provera električnih brojila inače se vrši u periodičnim vremenskim intervalima, takozvanim "baždarenjem".

Ono važi određeni broj godina, a nakon isteka propisanog roka, potrebna je nova provera brojila od strane stručnih lica.

Članom 27 Zakona o metrologiji jasno je određeno ko odgovoran za održavanje brojila i ta činjenica je jako važna u razjašnjavanju nejasnoće koja se pojavila onda kada je EPS Distribucija krenula da šalje ugovore o njihovom preuzimanju.

U Članu 27 Zakona o metrologiji piše da su za periodično overavanje brojila električne energije, vodomera, gasomera i merila koja koriguju zapreminu tečnosti, odnosno gasa, korektora i merila toplotne energije odgovorna "lica koja prodaju vodu, odnosno lica odgovorna za merenje električne i toplotne energije i prirodnog gasa, u skladu sa propisima kojima se uređuju ove oblasti".

Jasno je da je u tom slučaju odgovoran onaj ko proizvodu struju.

U javnosti se inače često pominje činjenica da u Srbiji više miliona brojila nije baždareno na vreme i da se zbog toga mimo zakona meri utošak isporučene struje potrošačima.

Po svemu sudeći baždarenje predstavlja veliki i skup posao, naročito u selima, pa se postavlja pitanje, šta se postiže ugovorima o preuzimanju brojila zbog kojih se "digla prašina".

Naime, u tom ugovoru se navodi da će vlasnici brojila, odnosno potrošači biti sami odgovorni za njihovu ispravnost, ukoliko ih ne ustupe EPS Distribuciji, iako Zakon o metrologiji u Članu 27 kaže da je za njihovu ispravnost odgovoran proizvođač struje.

Elektroprivreda je nedavno objasnila da da potrošači koji se odreknu svojih brojila neće imati nikakve troškove ako se nekada budu odlučili da promene snabdevača strujom.

EPS Distribucija saopštila je da u fazi preuzimanja brojila koja je nedavno započeta i zbog koje se pokrenula polemika o tome čija su brojila, planira da preuzme 650 hiljada mernih uređaja na teritoriji cele Srbije.

Kao dopuna ovoj priči od strane stručnjaka za energetiku navodi se i činjenica da izmeštanje električnih brojila na ulicu i njihova zamena predstavljaju načine da se spreči krađa struje i omogući daljinsko očitavanje njenog utroška kod potrošača.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, Čedomir Savković, 22.01.2021.
Naslov: Redakcija