Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 07. MART 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - STRANA UDRUŽENJA
 • JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA – UDRUŽENJA
 • JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - ZADUŽBINE I FONDACIJE

PROPISI:

 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBI ČLANA 52. STAV 1, ČLANA 29. STAV 1, ČLANA 30. STAV 2. I ČLANA 50. STAV 2. TAČKA 1) ZAKONA O PRIVATIZACIJI ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 83/14, 46/15 i 112/15) ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KAO I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE I BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013 i 20/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA DODELJIVANJE PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNE SORTE I DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ OVAJ ZAHTEV, KAO I KOLIČINI I NAČINU DOSTAVLJANJA UZORAKA REPRODUKCIONOG MATERIJALA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2009 i 20/2016)
 • PRAVILNIK O TROŠKOVIMA PRIVATIZACIJE KOJE SNOSE TREĆA LICA PRED MINISTARSTVOM NADLEŽNIM ZA POSLOVE PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ZAKON O PRIVATIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 46/2015, 112/2015 i 20/2016 - autentično tumačenje)
 • PROGRAM SPROVOĐENJA DEZINSEKCIJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 13/2016)
 • ODLUKA O JAVNOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/2016 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 13/2009 i 1/2016)
 • ODLUKA O STALNIM MANIFESTACIJAMA U OBLASTI KULTURE I SPORTA OD ZNAČAJA ZA GRAD VALJEVO ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/2016 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 3/2016)
 • ODLUKA O DODELI STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 3/2016)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA SAOBRAĆAJ GRADA KRALJEVA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 3/2016)
 • PROGRAM POPISA NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kraljeva", br. 3/2016)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA LESKOVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 31/2015)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/2010, 10/2010, 2/2011, 12/2011, 3/2012, 40/2012, 1/2013, 21/2013, 23/2014 i 31/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU CENE KOŠTANJA JEDNE ŠTAMPANE STRANE "SLUŽBENOG GLASNIKA GRADA LESKOVCA" ZA 2016-TU GODINU ZA KORISNIKE USLUGA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 31/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MAKSIMALNE SPRATNOSTI OBJEKATA U POSTUPKU OZAKONJENJA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 31/2015)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 11/2015 i 31/2015)
 • ODLUKA O PRAVU NA JEDNOKRATNU FINANSIJSKU PODRŠKU MLADIM TALENTIMA SA TERITORIJE GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2016)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "DOM" GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2013, 13/2013 i 31/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 5/2015 i 31/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZABRANA REŠAVANJA PO PRAVOSNAŽNO PRESUĐENOJ STVARI - Zakonik o krivičnom postupku: član 4 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: USLOV POD KOJIM OSIGURANIK MOŽE SAM DA UPLATI STAŽ OSIGURANJA KOJI MU NEDOSTAJE ZA STICANJE PRAVA NA PENZIJU - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 19

VESTI NA DAN 07. MART 2016.