Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 13 AVGUST 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac: O-10 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA KAPACITETA PREKO 1000 t GODIŠNJE
 • Obrazac: O-8 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA SKLADIŠTENJE PRIRODNOG GASA
 • Obrazac: O-9 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE ENERGIJE SNAGE 1 MWt I VIŠE

PROPISI:

 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA IZBOR POSLOVNE IDEJE IZ OBLASTI SEOSKOG TURIZMA ZA KOJU SE DODELJUJU FINANSIJSKA SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA, ZA PODSTICAJ RAZVOJA SEOSKOG TURIZMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 26/2014)
 • PROGRAM ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014 i 26/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZAJEČARA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013, 16/2014, 25/2014, 27/2014, 35/2014 i 36/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA ZAJEČARA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 36/2014)
 • REŠENJE O POVERAVANJU KOMUNALNIH OBJEKATA JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "HIGIJENA ZAJEČAR" ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 34/2014)
 • ODLUKA O DONOŠENJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA VODOTOKE II REDA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 19/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 24/2010, 19/2012, 28/2013 i 19/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA KRALJEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 19/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE INTEGRALNOG URBANOG RAZVOJA CENTRALNE GRADSKE ZONE KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 19/2014)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA KRALJEVA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 19/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA DRUŠTVENI RAZVOJ ("Sl. list grada Kraljeva", br. 26/2013 i 20/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ODRŽIVI EKONOMSKI RAZVOJ ("Sl. list grada Kraljeva", br. 26/2013 i 20/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ODRŽIVI TERITORIJALNI I INFRASTRUKTURNI RAZVOJ ("Sl. list grada Kraljeva", br. 26/2013 i 20/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PEŠAČKIH ZONA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA I POSEBNIH USLOVA ODVIJANJA SAOBRAĆAJA U PEŠAČKIM ZONAMA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 20/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU ULICA I PUTEVA DUŽ KOJIH SE ODOBRAVA SAOBRAĆAJ AUTOBUSA U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 20/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: ISKLJUČENJE SUDIJE PO NOVOM ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: član 67 stav 1 tačka 7)
 • Privredni apelacioni sud: KONKLUDENTNE RADNJE KAO PRIHVAT PONUDE - Zakon o obligacionim odnosima: član 39
 • Privredni apelacioni sud: OBORIVA PRETPOSTAVKA O OVLAŠĆENJU KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU PRAVA KOJE SE NE MOŽE OSTVARIVATI INDIVIDUALNO - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 127
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNI INTERES PO TUŽBI ZA ISPLATU TROSTRUKOG IZNOSA AUTORSKE NAKNADE - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 206
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNI INTERES ZA IZDAVANJE PLATNOG NALOGA - Zakon o parničnom postupku: član 455 stav 4
 • Privredni apelacioni sud: PRETERANI FORMALIZAM I PRETERANA FLEKSIBILNOST U PRIMENI PRAVILA POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 455
 • Privredni apelacioni sud: PRETHODNI STEČAJNI POSTUPAK I TOK PARNICE - Zakon o parničnom postupku: član 214 tačka 5)
 • Privredni apelacioni sud: PRIMENA ZAKONSKE ODREDBE O ADVOKATSKIM TROŠKOVIMA - Zakon o parničnom postupku: član 162
 • Privredni apelacioni sud: ROK ZA ŽALBU PROTIV PRESUDE DONETE U PRIVREDNOM SPORU - Zakon o parničnom postupku: član 489 tačka 2)
 • Privredni apelacioni sud: SADRŽINA TUŽBE ZA UTVRĐENJE POVREDE AUTORSKOG PRAVA - Zakon o parničnom postupku: član 101 i član 192 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU NA NEPOKRETNOSTIMA KOJE KORISTE KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA KOJI SU UKLJUČENI U SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA - Zakon o porezima na imovinu: čl. 2 i 12
 • Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine: INSTRUKCIJA O ORGANIZACIJI POSLOVA I NAČINU RADA U POSTUPKU IZVOZA HRANE BILJNOG POREKLA IZ REPUBLIKE SRBIJE U RUSKU FEDERACIJU OD 7.8.2014. GODINE - Zakon o bezbednosti hrane: čl. 31 i 35

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 13 AVGUST 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU - "Sl. glasnik RS", br. 83/2014: • Omogućeno lakše sprovođenje stečajnog postupka i otklanjanje brojnih zloupotreba •
 • Pitanje i odgovor - POSTUPANJE POSLODAVCA U SLUČAJU ODBIJANJA ZAPOSLENOG DA POTPIŠE REŠENJE O PRIVREMENOM PREMEŠTAJU
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA ORGANIZOVANJE PRODAJNOG PODSTICAJA PUTEM VAUČERA ILI KUPONA
DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - USTAV REPUBLIKE SRBIJE TREBA MENJATI JER JE OMOGUĆIO PRITISKE NA SUDSKU VLAST

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - FIZIČKO LICE KAO PONUĐAČ U POSTUPKU JAVNE NABAVKE: • Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i način dokazivanja njihove ispunjenosti •
 • Stručni komentar - FIZIČKO LICE KAO PONUĐAČ U POSTUPKU JAVNE NABAVKE: • Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i način dokazivanja njihove ispunjenosti •
 • Pitanje i odgovor - ROKOVI I POSLEDICE ODUSTAJANJA PONUĐAČA OD PONUDE PODNETE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JUL 2014. GODINE
 • Pitanje i odgovor - OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI SA ASPEKTA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA
 • Pitanje i odgovor - PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG PDV PO OSNOVU ADVOKATSKIH USLUGA U VEZI SA KUPOVINOM UDELA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - USLOVI ZA USPOSTAVLJANJE STATUSA OVLAŠĆENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA U REPUBLICI SRBIJI: • Prema najavama iz Uprave carina primena instituta ovlašćenog privrednog subjekta treba da započne u toku 2014. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - ZELENE HARTIJE OD VREDNOSTI - GREEN BONDS: • Prihodi ostvareni prodajom ove emisije biće korišćeni za investiranje u projekte kreditiranja poznate pod nazivom Obnovljive energije - Standard, odnosno projekte za proizvodnju energije uz korišćenje energije vetra i solarnih ćelija •

VESTI NA DAN 13 AVGUST 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: