Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 30. APRIL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ZAHTEV ZA PODSTICAJE ZA PROIZVODNJU KONZUMNE RIBE
 • ZAHTEV ZA PREMIJU ZA MLEKO PROIZVEDENO METODOM ORGANSKE PROIZVODNJE kada se podnosi neposredno
 • ZAHTEV ZA PREMIJU ZA MLEKO PROIZVEDENO METODOM ORGANSKE PROIZVODNJE kada se podnosi preko pravnog lica ili preduzetnika

PROPISI:

 • ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015)
 • CENOVNIK OSTALIH USLUGA JKP "POGREBNE USLUGE" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 84/2014 i 16/2015)
 • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA GRADA BEOGRADA PO OSNOVU NEIZMIRENIH IZVORNIH I USTUPLJENIH JAVNIH PRIHODA PRIVREDNIH DRUŠTAVA "SIMPO" AD VRANJE, "KONDIVA" DOO BUJANOVAC I "SIMPO LINE" DOO VRANJE U TRAJNI ULOG GRADA BEOGRADA U KAPITALU "SIMPO" AD VRANJE ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2015 i 17/2015)
 • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2014, 77/2014 i 17/2015)
 • ODLUKA O PODIZANJU BISTE SLIKARU PAVLU NIKITOVIĆU NIKU ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2015)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA MOMČILU GAVRIĆU, NAJMLAĐEM VOJNIKU PRVOG SVETSKOG RATA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2015)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2015)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2015)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZELENILO - BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012, 10/2013, 54/2013, 97/2014 i 17/2015)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐENJE, KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE "ADA CIGANLIJA" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012, 10/2013, 54/2013 i 17/2015)
 • ODLUKA O UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU PARKOVA, ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2001, 15/2001, 11/2005, 23/2005, 29/2007 - dr. odluka, 2/2011, 44/2014 i 17/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2015 i 16/2015)
 • POKAZATELJ POVEĆANJA POTROŠAČKIH CENA U MARTU 2015. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2015)
 • POSLOVNIK GRADSKOG VEĆA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2009, 18/2010, 5/2012, 46/2012 i 16/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2014 i 20/2015)
 • STATUT PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2014 i 20/2015)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA POŽAREVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ULICA, OPŠTINSKIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2015)
 • POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE POTREBA I INTERESA U OBLASTI SPORTA, KOJI SE REALIZUJU IZ BUDŽETA GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEZAKONITO KORIŠĆENJE STANA OD STRANE ZAKUPCA - Zakon o stanovanju: član 35 stav 1 tač. 1) i 6)
 • Viši sud u Čačku: IZDRŽAVANJE KAZNE U KUĆNIM USLOVIMA - Krivični zakonik: član 45 stav 5
 • Viši sud u Užicu: STICANJE SVOJINE OD NEVLASNIKA - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 31

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NAKNADNO SMANJENJE PDV OSNOVICE ZA OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 21
 • Uprava carina: NOVO UPUTSTVO O POSTUPANJU GRANIČNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA TOKOM SLUŽBENIH KONTROLA POŠILJAKA HRANE BILJNOG POREKLA - Zakon o zdravlju bilja: čl. 66 i 67
 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU GRANIČNE FITOSANITARNE INSPEKCIJE NA GRANIČNOM PRELAZU HORGOŠ U PERIODU OD 1.5.2015. DO 30.9.2015 GODINE - Naredba o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se uvoziti, provoziti i izvoziti pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata: tačka 1

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 30. APRIL 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA UREDBE O OBAVEZNIM SREDSTVIMA I OPREMI ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA - "Sl. glasnik RS", br. 37/2015: • Subjektima koji još nisu nabavili obavezna zaštitna sredstva i opremu omogućeno je određivanjem novog (opšteg) roka da ta sredstva i opremu nabave do kraja 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - PRAVO POSLODAVCA DA OD KANDIDATA ZA POSAO TRAŽI UVERENJE O NEOSUĐIVANOSTI
 • Pitanje i odgovor - PRAVO REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DA PRIBAVLJA PODATKE O LIČNOSTI OSIGURANIKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 36/2015: • Škola je u obavezi da najkasnije do 15. septembra tekuće školske godine dostavi ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja Izvod iz godišnjeg plana rada sa elementima na osnovu kojih se utvrđuje cena usluga •
 • Stručni komentar - POSLOVI, OVLAŠĆENJA I NAČIN RADA PROSVETNOG INSPEKTORA
 • Stručni komentar - REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO UGOVORIMA O OTKUPU STANA ZAKLJUČENIM U PERIODU OD 2.8.1992. DO 18.7.1994. GODINE: • Revalorizacija se vrši na dan 31.3.2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POSTROJENJA I OPREME U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Upotreba računa 023 •
 • Pitanje i odgovor - OBUHVAT PLAĆENOG DOPRINOSA ZA PIO PO OSNOVU PORODILJSKOG BOLOVANJA U PERIODU OD 1982. DO 1996. GODINE U PENZIJSKI OSNOV
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE NOVČANE KAZNE ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE ILI NEPOŠTOVANJE RADNE DISCIPLINE ZA MESEC KADA JE ZAPOSLENI BIO NA BOLOVANJU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POSTUPANJE S ROBOM U SLOBODNOJ ZONI
 • Stručni komentar - IZVOZ PUŽASTOG TRANSPORTERA: • Dokumenta i obrasci potrebni za izvoz •
 • Stručni komentar - KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Maj 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Maj 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - OBRAZLOŽENJE ODLUKE O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA I ODLUKE O POSTAVLJANJU TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA - "Sl. list grada Beograda", br.17/2015
 • Pitanje i odgovor - ORGANIZOVANJE PRODAJNOG PODSTICAJA U MALOPRODAJNOM OBJEKTU I ODLUKA DIREKTORA

VESTI NA DAN 30. APRIL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: