Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 22. SEPTEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac DEO - DNEVNA EVIDENCIJA O OSNOVICAMA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICI (OSIM IGARA KOJE UČESNICI IGRAJU JEDAN PROTIV DRUGOG)
 • Obrazac DEO 1 - DNEVNA EVIDENCIJA O OSNOVICAMA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICI KOJE UČESNICI IGRAJU JEDAN PROTIV DRUGOG
 • Obrazac MON - MESEČNI OBRAČUN NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICI (OSIM IGARA KOJE UČESNICI IGRAJU JEDAN PROTIV DRUGOG)

PROPISI:

 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013, 11/2013 i 3/2014)
 • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA I KUĆNIH LJUBIMACA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 6/2011 i 3/2014)
 • ODLUKA O GRADSKOM VODOVODU I KANALIZACIJI ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2010, 8/2012, 11/2013 i 3/2014)
 • ODLUKA O GROBLJIMA I SAHRANJIVANJU ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 2/2009, 8/2012 i 3/2014)
 • ODLUKA O IZRADI GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA KRUŠEVAC 2025. ("Sl. list grada Kruševca", br. 3/2014)
 • ODLUKA O JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 8/2012 i 3/2014)
 • ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 1/2014 i 3/2014)
 • ODLUKA O MERAMA ZA ZAŠTITU OD BUKE ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2012 i 3/2014)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE I PODIZANJU I ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 8/2012 i 3/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PREDŠKOLSKE USTANOVE "NATA VELJKOVIĆ" U KRUŠEVCU ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 6/2010, 4/2013 i 3/2014)
 • ODLUKA O PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 12/2009, 8/2012 i 3/2014)
 • ODLUKA O PIJACAMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 8/2012 i 3/2014)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, ZANATSKIH I TRGOVINSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013 i 3/2014)
 • ODLUKA O UREĐENJU GRADA ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2012, 10/2012, 4/2013 i 3/2014)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA KRUŠEVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 3/2014)
 • PLAN RAZMEŠTAJA MANJIH MONTAŽNIH I DRUGIH POKRETNIH OBJEKATA I UREĐAJA NA JAVNIM POVRŠINAMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013, 7/2013 i 3/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list grada Kruševca", br. 3/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Beogradu: DOSTAVLJANJE OPTUŽNOG PREDLOGA NADLEŽNOM JAVNOM TUŽIOCU ZA DELO ZA KOJE SE GONI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 224
 • Apelacioni sud u Beogradu: NAČIN DOSTAVLJANJA POZIVA ZA SASLUŠANJE STRANKE KADA LIČNO DOSTAVLJANJE NIJE MOGUĆE - Zakon o parničnom postupku: član 140 stav 1
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEISPUNJENOST USLOVA NA OSNOVU KOJIH BI BILA USTANOVLJENA OBAVEZA IZDRŽAVANJA PUNOLETNOG I RADNO SPOSOBNOG DETETA - Porodični zakon: član 155 stav 1
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEVEZANOST SUDA MIŠLJENJEM DETETA PRI DONOŠENJU ODLUKE O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA - Porodični zakon: čl. 65 i 75
 • Apelacioni sud u Beogradu: ODBACIVANJE PRIVATNE TUŽBE KOJA NIJE UREĐENA PO NALOGU SUDA U NAKNADNO OSTAVLJENOM ROKU - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 171 i 438
 • Apelacioni sud u Beogradu: ODREĐIVANJE NAČINA I VISINE IZDRŽAVANJA MALOLETNOG DETETA SHODNO NJEGOVIM POTREBAMA I MOGUĆNOSTIMA DUŽNIKA IZDRŽAVANJA - Porodični zakon: čl. 154 i 160
 • Apelacioni sud u Beogradu: ŽALBA OŠTEĆENOG NA PRESUDU KADA JE POSTUPAK INICIRAN OPTUŽBOM JAVNOG TUŽIOCA KOJI JE PRISUSTVOVAO GLAVNOM PRETRESU - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 364 i 387
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: NEDOSTAVLJANJE ODGOVORA NA PODNESAK KOJIM SE VRŠI UREĐENJE TUŽBE ILI NJENO PREINAČENJE - Zakon o parničnom postupku: član 195 i član 338 stav 1 tačka 1)
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: NENADLEŽNOST SUDA ZA ODLUČIVANJE O KOREKTIVOM NADZORU NAD VRŠENJEM RODITELJSKOG PRAVA - Porodični zakon: čl. 80 i 341
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: OBAVEZA POUČAVANJA STRANKE O NJENIM PRAVIMA U VEZI SA PRISTUPOM SUDU I OSTVARIVANJEM PRAVA NA RASPRAVLJANJE - Zakon o parničnom postupku: član 275 stav 2 i član 361 stav 2 tačka 7)
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: ODGOVORNOST DRŽAVE ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEVRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM PROPISA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA - Zakon o obligacionim odnosima: član 172
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: ODLUKA O ODRŽAVANJU LIČNIH ODNOSA MALOLETNOG DETETA I RODITELJA KOME DETE NIJE POVERENO - Porodični zakon: član 61

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET DELOVA PROTEZA I PROMET USLUGA ZAMENE DELOVA PROTEZA, KOREKCIJE LEŽIŠTA I KOZMETIČKE OBLOGE PROTEZA I ODRŽAVANJA MEDICINSKO - TEHNIČKIH POMAGALA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23
 • Ministarstvo finansija: STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET MEDA SA DODATKOM KONCENTRATA VIŠNJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23
 • Uprava carina: ODLUKA VLADE RUSKE FEDERACIJE O ZABRANI UVOZA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, SIROVINA I PREHRAMBENIH PROIZVODA POREKLOM IZ SAD, ZEMALJA ČLANICA EU, KANADE, AUSTRALIJE I NORVEŠKE - Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije: član 7
 • Uprava carina: PRIMENA REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU (KONVENCIJA) IZMEĐU ALBANIJE, SRBIJE, CRNE GORE I MAKEDONIJE OD 12.9.2014. GODINE - Zakon o potvrđivanju Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu: čl. 2 i 3

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 22. SEPTEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - IZVRŠENJE SPROVEDENO PO ZAKLJUČKU IZVRŠITELJA O IZVRŠENJU NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE RADI NAPLATE POTRAŽIVANJA NA IME IZVRŠENE KOMUNALNE I SLIČNE USLUGE
 • Pitanje i odgovor - OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI BEZ PRISTANKA LICA AKTIMA DONETIM NA OSNOVU ZAKONA
 • Pitanje i odgovor - OGLAŠAVANJE U VEZI SA PROMETOM I ZAKUPOM NEPOKRETNOSTI OD STRANE PRAVNOG LICA KOJE SE NE BAVI POSREDOVANJEM

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTURKTOR

 • Stručni komentar - POVERENIK: IZNOŠENJE LIČNIH PODATAKA IZ ZEMLJE PROTIVUSTAVNO
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 27. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 18. SEPTEMBRA 2014. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 27. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 18. SEPTEMBRA 2014. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - "Sl. glasnik RS", br. 99/2014
 • Stručni komentar - SPECIFIČNOSTI CENTRALIZOVANIH NABAVKI I ZAJEDNIČKOG SPROVOĐENJA NABAVKI OD STRANE VIŠE NARUČILACA
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZAPOSLENE U USTANOVI OBRAZOVANJA KOJA JE OSUĐENA ZBOG KRIVIČNOG DELA PROTIV IMOVINE - NA NOVČANU KAZNU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA - "Sl. glasnik RS", br. 87/2014: • Primena na finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine •
 • Stručni komentar - PORODILJSKO ODSUSTVO, ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVO SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NAJNOVIJI TRENDOVI U STRANIM DIREKTNIM INVESTICIJAMA U EVROPSKOJ UNIJI: • OECD namerava da koristi novu definiciju stranih direktnih investicija kako bi se unapredio kvalitet podataka - razlikovanje investicija u smislu kreiranja novih radnih mesta i dodate vrednosti od čistog finansijskog priliva sredstava •
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST PREBIJANJA IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENTA KADA SU POTRAŽIVANJE I DUGOVANJE NASTALI PO OSNOVU ULAGANJA U NEPOKRETNOSTI
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA KVARTALNOG IZVEŠTAVANJA NBS O DIREKTNIM INVESTICIJAMA REZIDENATA U INOSTRANSTVU I DOKUMENTACIJA KOJA PREDSTAVLJA OSNOV ZA PLAĆANJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA, ODNOSNO ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA SA OSVRTOM NA OBAVEZE POSLODAVCA U PRIVATNOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI I PRIVATNOJ PRAKSI
 • Pitanje i odgovor - OBAVLJANJE TRGOVINE NA MALO I VELIKO U OKVIRU ISTOG PRODAJNOG OBJEKTA I PRAVILNO VOĐENJE KNJIGE EVIDENCIJE PROMETA I USLUGA

VESTI NA DAN 22. SEPTEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: