Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Tokom 2018. godine Agencija pokrenula 186 postupaka protiv funkcionera koji nisu dostavili na vreme, uopšte nisu poslali ili su prikazali lažne podatke o svojoj imovini


Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je tokom prošle godine 186 postupaka protiv funkcionera koji nisu dostavili na vreme, uopšte nisu poslali ili su prikazali lažne podatke o svojoj imovini. Među njima su i jedan ministar, 36 narodnih poslanika, savetnik predsednika republike, 76 sudija, osam tužilaca i zamenika i dva državna sekretara i rektora univerziteta.

Kako se navodi u godišnjem izveštaju o radu Agencije, koji je poslat u Narodnu skupštinu Republike Srbije, prvobitno je planirano da se prečešlja imetak 317 funkcionera, ali su, na kraju, uspeli da provere njih 275. Istovremeno, na lokalnom nivou pokrenuto je 116 postupaka, među kojima su predmeti o četiri gradonačelnika. Agencija je pronašla i da je nepravilnosti bilo u imovinskim kartama 46 direktora i njihovih zamenika u javnim preduzećima.

U izveštaju se upravo skreće pažnja da su lokalne samouprave posebno pogodno tlo za korupciju.

- Zbog neretko loše vidljivosti iz perspektive glavnog grada, drugih velikih centara i medija, lokalne sredine kao da su izolovane i prepuštene same sebi, zbog čega postaju idealan teren za korupciju. Zato je opštinama predloženo usvajanje lokalnog antikorupcijskog plana, i do kraja prošle godine donelo ih je 118 opština - navedeno je u izveštaju.

Tokom prošle godine proveravano je i koliko je funkcionera, nezakonito, zaselo u više fotelja. Doneto je 38 rešenja kojima je utvrđen prestanak druge javne funkcije, izrečeno je 77 mera upozorenja, devet mera javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US), kao i mera javnog objavljivanja za razrešenje sa javne funkcije.

Agencija za borbu protiv korupcije dosta se oslanja na predstavke građana koji ukazuju na malverzacije. U prošloj godini postupano je po 474 predmeta. Podignute su dve optužnice za utaju poreza, prevaru, neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela, kao i četiri optužna predmeta za zloupotrebu službenog položaja, falsifikovanje službene isprave, nesavestan rad u službi, tešku krađu...

U jednom slučaju doneta je pravosnažna presuda zbog zloupotrebe službenog položaja. Institucija koja kontroliše funkcionere traži u izveštaju da se usvoji Zakon o sprečavanju korupcije i prošire ovlašćenja Agencije, uključujući i neposredan pristup evidencijama državnih organa.

Tužilaštvima je tokom prošle godine podneto 16 krivičnih prijava zbog postajanja osnovane sumnje da funkcioneri nisu prijavili imovinu Agenciji ili su dali lažne podatke. Takođe, tužiocima je dostavljeno i 13 izveštaja zbog sumnje na primanje i davanje mita, poresku utaju, pranje novca.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. M. S. - S. S. R., 04.04.2019.
Naslov: Redakcija