Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI: Izmenama Zakona obezbediti kvalitetnu obuku sudija


Pravosudna akademija treba da priušti sudijama obuku kojom će da jačaju ekskluzivitet sudijskog poziva, a to su - sposobnost pravničkog rezonovanja i pravničke argumentacije, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

"Ko ne zna - podložan je manipulaciji i predodređen je da bude objekat nepriličnih uticaja, i da povija poverenje javnosti u rad sudova i nije od koristi ni građanima ni sudstvu", rekla je Kuburovićeva na konferenciji "Unapređenje veština i znanja sudija - Pravosudna akademija", koju je organizovalo Društvo sudija Srbije.

Ministarka je istakla da je za ostvarenje cilja jačanja integriteta sudije i nezavisnosti sudova potrebna personalno odlučna i osposobljena Pravosudna akademija.

U tom cilju, kako je navela, treba osmisliti sistem obučavanja pravnika koji bi počinjao čim okončaju studije na Pravnom fakultetu i trajao od pripravništva do penzionisanja kao sudije.

"Ovo je krupna promena, ali mislim da drugog puta nema. Pri tome, smatram da treba dobro preispitati koncept pravosudnog ispita koji danas deluje kao izolovani fragment pravničke biografije. Nepovezan je sa onim što je bilo pre njega i onim što treba da usledi", rekla je ministarka.

Ukazala je da su neke države u okruženju već počele da rade tako što jedinstvenim zakonom uređuju pravničku karijeru, počev od konkursa za sudijskog pripravnika, preko toka pripravničkog staža, pravosudnog ispita, pa do prvog izbora za sudiju.

"Meni se čini da bi to trebalo da bude i naš način. Upravo kroz izmene i dopune zakona koji treba da se rade, pre svega Zakona o Pravosudnoj akademiji ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 32/2014 - odluka US i 106/2015), mislim da imamo šansu da popravimo stanje u našem pravnom sistemu", naglasila je Kuburovićeva.

Govoreći o raznim društvenim pritiscima na sudije, koje su se, kako kaže, ranije uglavnom samo branile, ona je istakla važnost nastanka sudijskih udruženja za zaštitu prava i položaja sudija.

Tako su, kako je dodala, sudije dobile autentičan glas u javnosti i prestali da se samo brane, već da same nameću teme kojima javnost treba da se bavi.

Predsednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević rekla je da u poslednjih 20-ak godina postoji konsenzus da Srbija mora da ima stručne sudije od integriteta.

"Vladavina prava podrazumeva ne samo nezavisne sudije nego i ustanovljavanje takvih sudova koji su u stanju da donesu presude najvišeg kvaliteta, a za tako nešto je potrebna obuka koja se neće svoditi samo na stručno znanje, već će obuhvatiti i poimanje društva i otvorenost uma", rekla je Boljević.

Podsetila je da je Društvo sudija još 2001. godine zajedno s Vladom Republike Srbije osnovalo Pravosudni centar, neku vrstu preteče Pravosudne akademije.

"Putevi da se dođe do cilja - stručnog sudije, različiti su. U nekim državama kao što su Nemačka i Austrija, to se radi kroz mentorski sistem u pravosuđu. U Francuskoj, Španiji i Portugaliji osnovane su pravosudne akademije posle vremena koja su za te zemlje bila problematična. Holandija i Italija imaju kombinovane sisteme i svi oni daju dobre rezultate", smatra Boljević.

Ona je podsetila da se Srbija pre 10 godina opredelila da uspostavi Pravosudnu akademiju, umesto pravosudnog centra, kao i da je poslednjim predlozima ustavnih amandmana, kao jedan od uslova za izbor sudije - završena obuka na Pravosudnoj akademiji.

Dalja obuka na Akademiji takođe je podjednako važna, jer je neophodno da se sudija, kao i lekar, celog života obučava i da uvek održi 100 odsto svojih kapaciteta, naglasila je predsednica Društva sudija.

Ona je ukazala da je upravo zbog važnosti obuke sudija, organizovana ova konferencija, kako bi se diskutovalo o tome kako se "pravi" dobar sudija.

Ova diskusija će rezultirati i jednom publikacijom, najavila je Boljevićeva.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici rekao je da je unapređenje veština i znanja sudija važan i kompleksan zadatak koji podrazumeva različite elemente za ulazak u pravni sistem, počev od programa fakulteta i rezultata studija.

Kao najvažniju tačku ove diskusije, Fabrici je istakao vladavinu prava.

"Ona je stub modela koji je neophodan ovom društvu i uslov za svaku zemlju koja želi da bude deo EU", naglasio je šef Delegacije EU.

Šef Misije OEBS-a Andrea Oricio rekao je da Pravosudna akademija ima nezamenljivu ulogu u pogledu unapređenja pravosuđa, od prvog do poslednjeg dana sudije.

Izvor: Vebsajt RTV, 05.04.2019.
Naslov: Redakcija