Zastava Bosne i Hercegovine

TAKMIČENJE ZA NAJBOLJU IDEJU U OBLASTI PROMOCIJE PREDUZETNIŠTVA - EUROPEAN ENTERPRISE PROMOTION AWARDS (EEPA): Zainteresovani mogu da se prijave elektronskim putem najkasnije do 1. jula 2024. godine


Evropska komisija i ove godine organizuje Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva - European Enterprise Promotion Awards (EEPA), a svi zainteresovani mogu da se prijave elektronskim putem, popunjavanjem formulara na sajtu Ministarstva privrede, najkasnije do 1. jula. Pravo učešća imaju nacionalne, regionalne i lokalne institucije i organizacije, gradovi, regioni, jedinice lokalne samouprave kao i javno-privatna partnerstva između javnih vlasti i preduzetnika, obrazovnih programa i poslovnih organizacija.

Uslov jeste da se projekat, kojim se kandidati prijavljuju na takmičenje, sprovodi u trajanju od najmanje 15 meseci, kao i da se takmičari bave promocijom preduzetništva, ulaganjem u preduzetničke veštine, digitalizacijom, inovativnim politikama i inicijativama na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, promocijom održivog razvoja, odgovornog poslovanja i inkluzivnog preduzetništva.

Programi prekogranične saradnje takođe mogu biti nominovani ukoliko imaju podršku svih učesnika u sprovođenju, odnosno ukoliko postoji njihova saglasnost. Organizacije koje su već učestvovale u ovom takmičenju imaju pravo da apliciraju sa novim projektom ili sa projektom koji je već bio predmet takmičenja ukoliko projekat nije bio pobednik kategorije i ukoliko su u projektu napravljene značajne izmene.

Pobednici mogu osvojiti dve vrste nagrada: za svaku kategoriju i Veliku nagradu žirija, kao i priznanja za kreativnost i uspešnu realizaciju.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Novosti, 11.04.2024.
Naslov: Redakcija