Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU AKCIONOG PLANA ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA JAVNOG INFORMISANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2020-2025. GODINA, U PERIODU 2024-2025. GODINA: Javna rasprava traje do 2. jula 2024. godine


Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, u okviru postupka izrade Akcionog plana za period od 2024. do 2025. godine, za sprovođenje Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu akcionog plana za praćenje sprovođenja Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025. godina, u periodu 2024-2025. godina.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija poziva državne organe, stručnu javnost, kao i druge zainteresovane strane, da se u okviru javne rasprave upoznaju sa tekstom Nacrta akcionog plana i daju svoje komentare, sugestije i predloge. Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu informisanja i telekomunikacija putem adrese elektronske pošte: maja.milenkovic@mit.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa napomenom: “Za Nacrt akcionog plana za period od 2024. do 2025. godine, za sprovođenje Strategije razvoja”.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, u okviru postupka izrade Akcionog plana za period od 2024. do 2025. godine, za sprovođenje Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu akcionog plana za praćenje sprovođenja Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025. godina, u periodu 2024-2025. godina (dalje: Nacrt akcionog plana). Javna rasprava o Nacrtu akcionog plana biće održana putem video-konferencijske veze dana 24. juna 2024. godine sa početkom u 11 časova.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija poziva državne organe, stručnu javnost, kao i druge zainteresovane strane, da se u okviru javne rasprave upoznaju sa tekstom Nacrta akcionog plana i daju svoje komentare, sugestije i predloge. od 12.6. do 2.7.2024. 

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt eKonsultacije,12.06.2024.
Naslov: Redakcija