Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG IZRADE AKCIONOG PLANA ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STVARANJE PODSTICJANOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA: Javna rasprava o Predlogu akcionog plana biće sprovedena u periodu od 21. juna do 11. jula 2024. godine


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u okviru postupka izrade Akcionog plana za period od 2024. do 2026. godine, za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticjanog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2022- 2030. godine, sprovodi javnu raspravu i poziva sve države organe, organe autonomne pokrajine, organe jedinica lokalnih samouprava, javnih službi, privredne subjekate, sindikate, organizacije civilnog društva, akademske zajednice, medije, kao i druge zainteresovane učesnike, da se u okviru javne rasprave upoznaju sa tekstom Predloga akcionog plana i daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana biće sprovedena u periodu od 21. juna do 11. jula 2024. godine.

Prikupljanje komentara na Predlog akcionog plana za period 2024-2026. godine za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2022-2030 Učesnici Javne rasprave se pozivaju da u toku trajanja javne rasprave dostave sugestije, predloge, inicijative i komentare na tekst Predloga akcionog plana, putem portala e-Konsultacije https://ekonsultacije.gov.rs/, na unapred predviđenom obrascu, na sledeću elektronsku adresu: sek.scd@minljmpdd.gov.rs ili ih upute poštom na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd sa naznakom: “Javna rasprava za Predlog akcionog plana za period od 2024. do 2026. godine, za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticjanog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2022- 2030. godine”. Rok za dostavljanje komentara je do 11. jula 2024.godine.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt eKonsultacije, 22.6.2024.
Naslov: Redakcija