Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 23. MAJ 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • DINAMIKA ZAPOSLENIH
 • TROŠKOVI ZAPOSLENIH

PROPISI:

 • PRAVILNIK O PLANU UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2010, 4/2013, 13/2013, 5/2014 i 6/2016 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O PLANU UDŽBENIKA ZA STRUČNE PREDMETE U STRUČNIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2016)
 • POKRAJINSKA UREDBA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2016, 19/2016, 25/2016 i 28/2016)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2013 - prečišćen tekst, 9/2013 - ispr., 61/2013, 15/2014, 34/2014, 37/2014, 44/2014, 75/2014, 89/2014, 11/2015, 43/2015, 74/2015 i 37/2016)
 • ODLUKA O NAČINU, USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DODELU POSLOVNOG PROSTORA KOJI JE U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA U ZAKUP POD POSEBNIM USLOVIMA U CILJU PODSTICANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA I PROŠIRENJA POSLOVANJA ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU BLIŽIH TEHNIČKIH I DRUGIH USLOVA ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE KOJI SE NE KATEGORIZUJU, A KOJI SE NALAZE U STAMBENIM ZGRADAMA ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2016)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU STANICA ZA IZNAJMLJIVANJE BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2016)
 • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. list grada Beograda", br. 55/2011, 8/2012 - ispr., 8/2012, 42/2012, 65/2012, 31/2013, 57/2013, 37/2014, 82/2015, 4/2016 i 37/2016)
 • ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA RADNU 2016/17. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2016)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENOG STANIŠTA "VELIKO BLATO" ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2016)
 • ODLUKA O RASPOLAGANJU STANOVIMA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2015 i 37/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 50/2016)
 • IZVEŠTAJ O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI GRADA ZRENJANINA ODRŽANIH 24. APRILA 2016. GODINE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 16/2016)
 • STATUT GRADA PIROTA ("Sl. list grada Niša", br. 52/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: USLOVI UKIDANJA PRIVREMENE MERE - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 291

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA KADA ULAGAČ PRENOSI PRAVO SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI U DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NA IME ČEGA ULAGAČ STIČE UDEO U TOM DRUŠTVU - Zakon o porezima na imovinu: član 31

VESTI NA DAN 23. MAJ 2016.