Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME: Program se realizuje u cilju podrške investicijama i podsticaju bržem privrednom razvoju. Za ovaj program opredeljeno je 1.550.000.000 dinara bespovratnih sredstava


Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv malim, srednjim i mikro preduzećima i preduzetnicima, kao i zadrugama, za dodelu bespovratne pomoći kroz Program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme.

Kroz ovaj Program, koji predstavlja kombinaciju povoljnih kredita i bespovratnih sredstava države, Ministarstvo privrede sufinansira nabavku nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i izvođenje građevinskih radova u iznosu do 25 odsto neto vrednosti opreme, dok se 70 odsto neto vrednosti opreme koja se nabavlja finansira iz kredita banaka/lizing kompanija, partnera na Programu, a 5 odsto je učešće samog privrednog subjekta.

Sredstva se mogu koristiti za nabavku nove proizvodne opreme i/ili mašina; transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta; novih delova i specijalizovanih alata za mašine; mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje; građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova, a iznos odobrene bespovratne pomoći do 25 odsto od vrednosti opreme ne može biti veći od 5.000.000 dinara.

Visina bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu određuje se u odnosu na broj zaposlenih po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja : 1 zaposlen - do 1,0 milion RSD, 2-5 zaposlena - do 2,5 miliona RSD, 6 i više zaposlenih - do 5,0 miliona RSD.

Privredni subjekti koji su zainteresovani za učešće u Programu, zahtev za bespovratnu pomoć podnose zajedno sa kreditnim zahtevom u jednoj od banaka ili lizing kuće koja je partner na Programu.

Banke/ lizing kompanije, partneri Ministarstva, u realizaciji Programa su:

1. HALKBANK, Beograd

2. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO Beograd

3. PROCREDIT BANK A.D. Beograd

4. CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad

5. ERSTE BANK A.D. Novi Sad

6. EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO Beograd

7. INTESA LEASING DOO Beograd

8. UNICREDIT LEASING DOO Beograd

One su za učesnike ovog programa ponudile posebne, povoljnije uslove kredita, koji ne moraju biti obezbeđeni hipotekom na nekretninama, već pre svega zalogom na opremi koja se nabavlja.

Program se realizuje u cilju podrške investicijama i podsticaju bržem privrednom razvoju. Za ovaj program opredeljeno je 1.550.000.000 dinara bespovratnih sredstava.

Ministarstvo privrede Srbije je, za potrebe efikasne i transparentne realizacije navedenog programa razvilo softverski sistem koji podržava sve procese koji uključuju, između ostalog, i prijem i obradu Zahteva za dodelu bespovratnih sredstava potencijalnih korisnika u elektronskom obliku. Takođe, softverska aplikacija IS Ministarstva opremljena je alatima koji omogućuju automatsko preuzimanje podataka od drugih državnih organa (APR, Poreska uprava, CROSO) čime se skraćuje vreme potrebno za dodelu bespovratnih sredstava a na minimum se svodi ljudska greška prilikom popunjavanja Zahteva za dodelu bespovratnih sredstava.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2021. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva privrede, 26.03.2021.
Naslov: Redakcija