Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Rasprava će trajati do 17. aprila 2021. godine


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, kao i da daju svoje predloge i sugestije.

Javna rasprava sprovešće se u periodu do 17. aprila 2021. godine.

Ministarstvo će u okviru javne rasprave organizovati onlajn sesiju 7. aprila 2021. godine, u 12 časova. Svi zainteresovani učesnici se mogu registrovati slanjem svoje e-mail adrese na sledeću e-mail adresu: nacrt.zakon.vo@mpn.gov.rs

Ministarstvo poziva predstavnike: državnih organa, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, Agencije za kvalifikacije, Privredne komore Srbije, Konferencije univerziteta, Konferencije akademija i visokih škola, studentskih konferencija, visokoškolskih ustanova, stručne javnosti, privrednih subjekata, kao i druga zainteresovana lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu isključivo na Obrascu koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, na sledeću e-mail adresu: nacrt.zakon.vo@mpn.gov.rs, sa naznakom: "Nacrt zakona o visokom obrazovanju".

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će sačiniti i objaviti Izveštaj o održanoj javnoj raspravi na svojoj internet stranici i portalu eUprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, 29.03.2021.
Naslov: Redakcija