Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 24. MAJ 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PDPO/S - PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT PO ODBITKU
 • OBRAZAC PP OD-O - POJEDINAČNA PRIJAVA O OBRAČUNATIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSNIVAČE, ODNOSNO ČLANOVE PRIVREDNOG DRUŠTVA
 • OBRAZAC PP-PPNO - PORESKA PRIJAVA POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

PROPISI:

 • ODLUKA O FINANSIRANJU ILI SUFINANSIRANJU PROJEKATA IZ OBLASTI UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2016)
 • ODLUKA O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA U TURIZMU KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2016)
 • ODLUKA O NAČINU, USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA U OKVIRU MERA I AKTIVNOSTI ZA PODRŠKU RAZVOJA INOVATIVNIH DELATNOSTI I SAMOZAPOŠLJAVANJA KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2016)
 • ODLUKA O NAČINU, USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA U OKVIRU MERA I AKTIVNOSTI ZA PODRŠKU RAZVOJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2016)
 • ODLUKA O UPOTREBI IMENA, GRBA I ZASTAVE GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2016)
 • PRAVILNIK O OPŠTEM OBRASCU ZAPISNIKA O INSPEKCIJSKOM NADZORU IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 16/2016)
 • REŠENJE O CENI ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE, KOJE JE OBUHVAĆENO GODIŠNJIM PROGRAMOM ZAŠTITE, URE ENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE, U VANSUDSKIM PORAVNANJIMA KOJA SE ZAKLJUČUJU U SLUČAJU BESPRAVNOG ZAUZEĆA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ZA EKONOMSKU 2015/2016. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 28/2016)
 • REŠENJE O CENI ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE, U VANSUDSKIM PORAVNANJIMA KOJA SE ZAKLJUČUJU U SLUČAJU BESPRAVNOG ZAUZEĆA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ZA EKONOMSKU 2006/2007. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 28/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA ZA TEKUĆE OBAVEZE DOSPELE ZA PLAĆANJE POSLE 4.3.2016. GODINE KOJE NISU PREDMET USVOJENOG I ODOBRENOG UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 73

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Privredni apelacioni sud: UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI UGOVORA U CELINI I POJEDINIH ODREDBI KAO POSEBNI ZAHTEVI - Zakon o parničnom postupku: član 197

VESTI NA DAN 24. MAJ 2016.