Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON, KAO I VOZILA KOJA UZ MOTOR SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM POKREĆE I ELEKTRIČNI POGON (HIBRIDNI POGON): Nevladine organizacije traže da se novac namenjen subvencijama preusmeri u povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvima građana koji su u lošijoj materijalnoj situaciji


Srbija će i ove godine subvencionisati kupovinu električnih i hibridnih vozila sa 120 miliona dinara, a jedan broj nevladinih organizacija pokrenuo je peticiju koja traži da se namena tog novca promeni.

Organizacije civilnog društva smatraju da bi ovaj novac umesto u skupe automobile trebalo preusmeriti u povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvima građana koji su u lošijoj materijalnoj situaciji.

Peticiju je do sada podržalo više od 40.000 građana.

Subvencije su uvedene tokom prošlog marta, kao jedna od mera za smanjenje zagađenja i predstavljale su praktično jedinu državnu meru za poboljšanje kvaliteta vazduha.

Subvencije prema Uredbi o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon) ("Sl. glasnik RS", br. 27/2020) iznose od 250 do 5.000 evra, a najniža cena električnih i hibridnih automobila u Srbiji je oko 20.000 evra.

"Zahtevamo da se... opredeljena sredstva preraspodele i njima subvencionišu mere energetske efikasnosti i kupovina energetski efikasnijih ložišta za građane koji su u lošijoj materijalnoj situaciji", navodi se u peticiji nevladinih organizacija.

One ističu da je zagađenje vazduha u Srbiji u velikoj meri uzrokovano načinom na koji se grejemo, dok sa druge strane saobraćaj učestvuje u emisijama PM čestica sa 6 odsto.

Nevladine organizacije podsećaju i da je vlada u januaru formirala radnu grupu za smanjenje zagađenja vazduha, koja je kao jedini konkretan rezultat rada usvojila uredbu o subvencijama za automobile.

Peticiju su pokrenule organizacije Beogradska otvorena škola, RES publica Kragujevac, UG "Novi put" Kraljevo, "Protok 21" Smederevo, "Eko straža" Šabac, Udruženje penzionera Opštine Stari grad, Društvo mladih istraživača, Kreni-Promeni i Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.

Inače, Ministarstvo zaštite životne sredine koje vodi proceduru dodele subvencija nije zvanično saopštilo rezultate tog programa u prošloj godini.

Podseća se da je do kraja juna, od ukupno 45 podnetih zahteva, država pozitivnu odluku o subvenciji donela za samo dva vozila.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 04.1.2021.
Naslov: Redakcija