Zastava Bosne i Hercegovine

NOVE MERE ZA OLAKŠANU OTPLATU KREDITA DUŽNICIMA POGOĐENIM PANDEMIJOM COVID-19: Klijenti mogu podneti zahtev za dobijanje olakšica elektronskim putem ili poštom, kao i u poslovnim prostorijama do 30. aprila 2021. godine, a o zahtevu će biti obavešteni u roku od 30 dana od dana prijema


Narodna banka Srbije donela je odluku o novim olakšicama za građane i privrednike koji imaju kredit ili lizing, a koji imaju problema sa otplatom. U pitanju nije mogućnost, već obaveza banaka da pomognu klijentima, a pravo na novu pomoć imaju građani, poljoprivrednici, preduzetnici i privredna društva.

Ove odluke već su stupile na snagu. Ipak, u većini banaka je broj klijenata koji se obratio ovim povodom još uvek minimalan, i kreće se u proseku oko jednog procenta. Oni se uglavnom raspituju o grejs periodu, odnosno novoj vrsti šestomesečnog moratorijuma na otplatu rata.

Bankari ističu da takav tempo nije neočekivan i navode da glavni "pik", odnosno najveći broj zahteva, očekuju sredinom i krajem januara. Tada se većina ljudi vraća u "redovan kolosek", nakon svih praznika, eventualnih poseta rodbini ili spojenih neradnih dana, pa veruju da će tada izvesti računicu i videti šta im je činiti kada je reč o daljoj otplati kredita i rata lizinga.

Takođe, podsećaju da je rok za podnošenje zahteva za olakšice kraj aprila, pa većina korisnika kredita verovatno smatra da "još ima fore". Ono što je važno, napominju, jeste da se za olakšice treba prijaviti, a za razliku od prethodnih mera NBS, kada to nije bilo potrebno.

Za razliku od prvog paketa mera NBS, kada su pravo na olakšice imali svi dužnici, NBS je sada izdvojila prioritete, ali je bankama i ostavila prostor da same procene kome treba podrška. Takođe, u pitanju nije samo moratorijum, već su mogućnosti šire.

NBS je tako procenila da potrebu za olakšicama imaju posebno nezaposleni, a zatim dužnici čiji su prosečni neto mesečni prihodi u poslednja tri meseca ispod proseka zarada u Srbiji.

Takođe, tu spadaju i dužnici sa prosečnim neto mesečnim prihodima u poslednja tri meseca do 120.000 dinara, a čiji je neto mesečni prihod manji za 10 odsto ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine i čiji je stepen kreditne zaduženosti iznad 40 odsto tih prihoda.

Za poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva ocenjeno je da je olakšice u otplati obaveza potrebno ponuditi naročito dužnicima koji su u 2020. godini imali pad poslovnih prihoda, odnosno prometa, od najmanje 15 odsto u odnosu na 2019. ili je došlo do prekida poslovanja dužnika u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije.

Takođe, pravo na navedene olakšice imaće i dužnici koji kasne sa otplatom više od 30 dana u materijalno značajnom iznosu po osnovu bilo koje obaveze (kredita, lizinga, kartice) na koje se odluka primenjuje.

"Pored navedenog, ostavljena je mogućnost bankama i davaocima finansijskog lizinga da na obrazložen zahtev dužnika, ukoliko usled drugih činjenica i okolnosti ocene da je došlo do pogoršanja finansijskog položaja i nemogućnosti izmirivanja obaveza dužnika, odobre olakšice", ističu u NBS.

Što se tiče kreditnih kartica i dozvoljenog minusa, olakšice mogu da znače da banka odobri kredit za refinansiranje obaveza po osnovu tih proizvoda uz grejs period od šest meseci, i ugovorenu mesečnu otplatu. Pri tome se, kažu u NBS, period otplate produžava na način da mesečne obaveze ne budu veće u odnosu na obaveze koje bi dužnik inače plaćao po tom proizvodu.

Banke i davaoci finansijskog lizinga bili su u obavezi da najkasnije do 22. decembra prošle godine na svojoj internet prezentaciji i u svojim poslovnicama objave obaveštenje kojim se dužnici informišu o mogućnostima podnošenja zahteva za dobijanje olakšica, kao i o uslovima koje u tom smislu treba da ispunjavaju.

Klijenti mogu podneti zahtev za dobijanje olakšica i elektronskim putem ili poštom, kao i u poslovnim prostorijama do 30. aprila 2021. godine, a o zahtevu će biti obavešteni u roku od 30 dana od dana prijema.

Izvor: Vebsajt Blic, 06.01.2021.
Naslov: Redakcija