Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJAVE NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


31.12.2020. godine, Portal Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja nije funkcionisao, te se nisu mogle uraditi prijave na zdravstveno osiguranje za osiguranike koji su toga dana podneli zahtev za ostvarivanje prava na penziju. Ovim licima Fond PIO je izdavao pisane potvrde o podnetom zahtevu, po osnovu kojih mogu koristiti usluge zdravstvene zaštite u nadležnim zdravstvenim ustanovama.

Kada Portal CROSO uspostavi funkciju, Fond PIO će izvršiti elektronsko prijavljivanje na osiguranje za ova lica.

Izvor: Vebsajt PIO Fond, 04.01.2021.
Naslov: Redakcija