Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU I PODZAKONSKA AKTA KOJIMA SE UVODI NOVI REŽIM ZAPOŠLJAVANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I NAPREDOVANJE SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AP I JLS PO OSNOVU VREDNOVANJA RADNE USPEŠNOSTI/OCENJIVANJA": 28. januar 2021. godine


Kompanija Paragraf je održala 28.01.2021. godine vebinar sa temom "Najnovije izmene Zakona o budžetskom sistemu i podzakonska akta kojima se uvodi novi režim zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava i napredovanje službenika u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave po osnovu vrednovanja radne uspešnosti/ocenjivanja".

Učesnici na vebinaru su imali priliku da se upoznaju sa novim režimom zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava koji je u primeni od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2023. godine, uslovima za zasnivanje radnog odnosa i radno angažovanje bez pribavljanja posebne saglasnosti, sa novom Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (postupak pribavljanja saglasnosti, podnošenje molbe, nadležnost i kriterijumi za odlučivanje Komisije Vlade, vremensko važenje saglasnosti) kao i sa obavezama i odgovornostima korisnika javnih sredstava. Takođe, učesnici su imali priliku da se upoznaju i sa osnovnim pravilima u postupku vrednovanja radne uspešnosti/ocenjivanja državnih službenika i službenika u organima AP i JLS, kao i sa uslovima za napredovanje po osnovu vrednovanja radne uspešnosti/ocenjivanja službenika.

Predavači na vebinaru su bili:

• Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i

• Aleksandra Jovanović, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

NOVI REŽIM ZAPOŠLJAVANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

• Član 27k Zakona o budžetskom sistemu - uslovi za zasnivanje radnog odnosa i radno angažovanje bez pribavljanja posebne saglasnosti;

• Nova Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava - postupak pribavljanja saglasnosti, podnošenje molbe, nadležnost i kriterijumi za odlučivanje Komisije Vlade, vremensko važenje saglasnosti;

• Obaveze i odgovornost korisnika javnih sredstava i odgovornog lica;

• Odgovori na najčešće postavljena pitanja.

NAPREDOVANJE SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE PO OSNOVU VREDNOVANJA RADNE USPEŠNOSTI/OCENJIVANJA

• Vrednovanje radne uspešnosti državnih službenika - vreme vrednovanja, vanredno i prevremeno vrednovanje;

• Merila i postupak vrednovanja radne uspešnosti;

• Ocenjivanje službenika u organima AP i JLS - nadležnost za ocenjivanje i izuzeci od ocenjivanja službenika, vreme ocenjivanja, vanredno i prevremeno ocenjivanje;

• Pretpostavke za ocenjivanje (radni ciljevi i dužnosti ocenjivača), merila za ocenjivanje i postupak;

• Napredovanje državnih službenika po osnovu radne uspešnosti i napredovanje i nagrađivanje službenika na osnovu ocenjivanja.

Kompanija Paragraf u narednom periodu planira nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 28.01.2021.