Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O VINU: Upis u Vinogradarski registar zakonska obaveza za sve vlasnike najmanje 0,1 hektara vinograda


Svaki proizvođač grožđa koji u svom vlasništvu, zakupu ili koperaciji ima najmanje 0,1 hektara vinograda, a grožđe stavlja u promet, ima obavezu upisa u Vinogradarski registar.

 U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podsećaju da je Zakonom o vinu ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 93/2012) propisana obaveza vođenja Vinogradarskog registra i Vinarskog registra.

Kako kažu u resornom ministarstvu, vođenje Vinogradarskog registra i Vinarskog registra sa ažurnim podacima od velikog značaja.

- Imajući u vidu da je vođenje ovih registara obavezno u EU i da se finansiranje vinogradarsko - vinskog sektora radi u odnosu na površinu koja je upisana, ovo će biti od koristi - navode u Ministarstvu poljoprivrede.

Podsticajne mere u Srbiji koje su namenjene investicijama u vinogradarskom i vinarskom sektoru uslovljene upisom u Vinogradarski registar i Vinarski registar.

Proizvođači grožđa sve informacije vezane za upis u Vinogradarski registar mogu da pronađu na http://www.minpolj.gov.rs/vinogradarski-registar/

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Su., 25.01.2021.
Naslov: Redakcija