Zastava Bosne i Hercegovine

ISKAZIVANJE PODATAKA O POREZU I DOPRINOSIMA KOJE ISPLATILAC PRIHODA UNOSI U OBRAZAC PPP-PO, ZA 2020. GODINU: Potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku do 31. januara 2021. godine


Isplatilac prihoda koji je u 2020. godini Poreskoj upravi podnosio pojedinačne poreske prijave, u obavezi je da licu za koje je platio porez po odbitku izda Potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2020. godinu, na Obrascu PPP-PO, koja sadrži podatke o plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku, najkasnije do 31. januara 2021. godine.

Privredni subjekt (isplatilac prihoda) koji je ostvario pravo na odlaganje dospelosti za plaćanje i pravo na odlaganje plaćanja u propisanim rokovima, saglasno Uredbi o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020 i 60/2020 - dalje: Uredba) i Uredbi o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020 - dalje: Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja), u Obrascu PPP-PO - Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2020. godinu, u delu 3. Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze i doprinose po odbitku, u kolonama pod red. br. 3.5, 3.6. i 3.7. iskazuje podatke o porezu i doprinosima po osnovu zarade koji podaci u sebi sadrže i iznos poreza i doprinosa za koje je privredni subjekt (isplatilac prihoda) ostvario pravo na odlaganje dospelosti za plaćanje i pravo na odlaganje plaćanja u propisanim rokovima, saglasno Uredbi i Uredbi o postupku i načinu odlaganja plaćanja.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 27.01.2021.
Naslov: Redakcija