Zastava Bosne i Hercegovine

REFORMA PRAVOSUĐA: Održan sastanak rukovodstva Društva sudija sa ministarkom pravde


U vezi sa sastankom održanim 22. januara 2021. godine u Ministarstvu pravde, Društvo sudija Srbije izražava zadovoljstvo što je Ministarstvo pravde prihvatilo inicijativu Društva sudija za organizaciju sastanka na kome su, o stanju u srpskom pravosuđu i aktuelnim problemima koje je neophodno rešavati, učestvovale ministarka pravde Maja Popović, predsednica Društva sudija Snežana Bjelogrlić i zamenica predsednika Upravnog odbora Društva sudija Nada Đorđević.

Sastanak je bio sadržajan i konstruktivan.

Snežana Bjelogrlić je ukazala na četiri osnovna sistemska problema u srpskom sudstvu: nedovoljnu nezavisnost sudija, neodgovarajuće i neusklađene zakone, neodgovarajuće stručno usavršavanje i neravnomernu opterećenost sudova i sudija i na to da oni uzrokuju nedovoljnu efikasnost i neujednačenu primenu prava. Naglasila je da je i u postojećem pravnom okviru moguće prevazići ove probleme u znatnoj meri, ukoliko za tim ima volje.

U pogledu izmene Ustava, podsetila je da o rešenjima koja je oktobra 2018. godine predložilo Ministarstvo pravde postoji jedinstven negativan stav domaće pravne struke (akademske zajednice, najviših pravosudnih institucija i više sudova, sudijskih i tužilačkog udruženja i građanskih udruženja koja se zalažu za zaštitu ljudskih prava i pravnu državu). Naročito je ukazala na činjenicu da je celokupna pravna struka suštinski saglasna sa zaključcima Pravne analize ustavnog okvira koju je 2014. godine sačinila Radna grupa Komisije za praćenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa, koja je analiza planirana da služi kao osnov za promenu Ustava. Podvukla je i to da je, u okviru Saveta Evrope, Venecijanska komisija usamljena u svom pozitivnom stavu o predloženim rešenjima, s obzirom na kritičke primedbe preostalih tela Saveta Evrope koja formulišu evropske pravosudne standarde i prate njihovo sprovođenje – Konsultativno veća evropskih sudija, Konsultativno veća evropskih tužilaca i GREKO. U vezi sa promenama Ustava, Društvo sudija je Narodnoj skupštini dostavilo sredinom 2019. predlog proceduralnih mera kojima bi se obezbedio kvalitet rešenja za promenu Ustava, široka i suštinska javna rasprava o njima i redosled koraka.

Nada Đorđević je informisala je ministarku pravde da se radna grupa Društva sudija bavi neravnomernom opterećenošću sudova i sudija i preopterećenošću velikih sudova, naročito pojedinih beogradskih, u kojima su sudije u proseku zadužene i sa preko 1.000, pa i do 2.000 parničnih predmeta i da će izaći sa predlozima kratkoročnih i dugoročnih (sistemskih) rešenja ovog problema.

Ministarka Popović smatra da je neophodno da se postigne što širi konsenzus i izbegne polarizacija, jer su svi segmenti pravosudnog sistema na istom zadatku – da pravosuđe u Srbiji funkcioniše na dobrobit svih građana, kao i da se poboljša položaj svih zaposlenih u pravosuđu. Ukazala je na mogućnost povećanja broja sudova i sudija u cilju poboljšanja efikasnosti i neravnomerne opterećenosti, potvrdila da je u toku izrada strategije ljudskih resursa u pravosuđu i istakla da smatra da bi predstavnici Društva sudija Srbije trebalo da učestvuju u radu radnih grupa koje će formirati Ministarstvo pravde.

I pored različitih stavova o određenim pitanjima, izražena je saglasnost da je neophodno održavati redovan kontakt i razmenom argumenata iznalaziti najoptimalnija rešenja za izazove sa kojima se suočava srpsko pravosuđe. Takođe su se saglasile da predstoji i zahtevan rad u okviru Visokog saveta sudstva.

Izvor: Vebsajt Društva sudija, 25.01.2021.
Naslov: Redakcija