Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 19. MAJ 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ODOBRENJE ZA NABAVLJANJE OSNOVNIH DELOVA ZA ORUŽJE
 • ODOBRENJE ZA UNOŠENJE ORUŽJA I MUNICIJE U REPUBLIKU SRBIJU

PROPISI:

 • PRAVILNIK O PLANU UDŽBENIKA ZA STRUČNE PREDMETE U STRUČNIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2016)
 • OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA VODE II REDA I UNUTRAŠNJE VODE ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 29/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDNOG PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI BRAĆE KRKLJUŠ KOD K.BR. 15 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 29/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDNOG PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI KOSTE RACINA KOD K.BR. 31 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 29/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 22/2016 i 29/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJANJU USPORIVAČA BRZINE I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE U ULICI VESELINA MASLEŠE U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 29/2016)
 • REŠENJE O ZAŠTITI JAVNIH POVRŠINA U ULICI BRAĆE POPOVIĆ U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 29/2016)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA ZAPOSLENIH LICA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 27/2016)
 • PROGRAM TROŠENJA SREDSTAVA U CILJU UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 5/2016 i 24/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Subotice", br. 24/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA ЕVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU McINNES PROTIV SRBIJE (predstavka br. 7159/12) - PRIGOVOR NEISCRPLJIVANJA UNUTRAŠNJIH PRAVNIH SREDSTAVA U SLUČAJU NEIZVRŠAVANJA PRAVOSNAŽANE PRESUDE PROTIV PREDUZEĆA SA VEĆINSKIM DRUŠTVENIM KAPITALOM KADA JE DOŠLO DO ODBAČAJA USTAVNE ŽALBE KAO NEBLAGOVREMENE- Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU KADA NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI PRIHOD OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU NAKNADE ZA USLUGU ANALIZE KVALITETA PROIZVODA KOJA JE PRUŽENA U LABORATORIJI U INOSTRANSTVU - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40

VESTI NA DAN 19. MAJ 2016.