Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA RS: U pripremi Registar kvalifikacija - elektronska platforma koja će omogućiti uvid u sve kvalifikacije koje se u našoj zemlji mogu steći kroz formalno obrazovanje


Srbija je dobila Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018), ali se tek očekuje da bude razvijen Registar kvalifikacija - elektronska platforma koja će omogućiti uvid u sve kvalifikacije koje se u našoj zemlji mogu steći kroz formalno obrazovanje.

Popisane, razvrstane po nivoima i detaljno opisane kvalifikacije, omogućiće da svako može da odgovori na pitanje šta je njegova kvalifikacija i koje poslove može da radi, istaknuto je na skupu "Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Srbiji".

Okvir kvalifikacija ukazuje i na mogućnosti prelaska sa jedne kvalifikacije na drugu ili sa jednog nivoa kvalifikacije na drugi.

Radi se i na usaglašavanju Nacionalnog okvira kvalifikacija sa Evropskim okvirom kvalifikacija što će omogućiti lakšu uporedivost kvalifikacija u Srbiji sa kvalifikacijama drugih zemalja, a time i lakšu prenosivost kvalifikacija u druge sisteme.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević rekao je da se od obrazovanja očekuje da pojedinac stekne znanje i veštine koje će mu omogućiti da se zaposli.

Uspostavljanjem Nacionalnog okvira kvalifikacija, kako kaže, benefit će ostvariti i poslodavci i pojedinci.

"U okviru sistema Nacionalnog okvira kvalifikacija, pored kvalifikacija stečenih u formalnom obrazovanju će se uzimati u obzir i kvalifikacije stečene i u neformalnom obrazovanju, neformalnim učenjima", naglasio je ministar.

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici naveo je da se pokazalo da je investicija u obrazovanje najbolja investicija.

On je ukazao da je EU još 2008. godine napravila Evropski okvir kvalifikacija što omogućava mobilnost studenata, ali i radne snage.

"Srbija na svom putu ka EU usklađuje svoj okvir kvalifikacija sa Evropskim okvirom", naveo je Fabrici.

Kroz projekat Razvoj integrisanih sistema nacionalnih kvalifikacija u Srbiji, EU je donirala 1,38 miliona evra da se uredi sistem kvalifikacija i da se svi nivoi i vrste kvalifikacija povežu sa tržištem rada.

Nacionalni okvir kvalifikacija opisuje šta bi učenici, studenti ili odrasli polaznici obuka trebalo da znaju, razumeju i mogu da urade na osnovu stečenih kvalifikacija.

Pomoćnica Ministra prosvete za dualno obrazovanje Gabrijela Grujić istakla je da je Zakon usvojen prošle godine, da je NOK važan zbog potreba savremenog tržišta rada.

"Važan zadatak koji nam je postavljen od Evrope je uspostavljanje, povezivanje našeg NOK-a sa Evropskim okvirom kvalifikacija kako bi dobila na vrednosti i na verifikaciji svih kvalifikacija koje u našoj zemlji donosimo", naglasila je ona.

Srbija je osnovala i nezavisno telo Agenciju za kvalifikacije na čijem čelu je prof. Časlav Mitrović.

Izvor: Vebsajt RTV, 16.12.2019.
Naslov: Redakcija