Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 01. OKTOBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC DJK - DOZVOLA ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE (NA OSNOVU SPROVEDENOG JAVNOG KONKURSA)
 • OBRAZAC PJK - PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

PROPISI:

 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O BANKAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE PRELIMINARNOG ODOBRENJA, DOZVOLE ZA RAD BANKE I POJEDINIH SAGLASNOSTI I ODOBRENJA NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ODLUKA O IZVOĐENJU HITNIH RADOVA ZA ZAŠTITU KORITA I PRIOBALJA REKE NIŠAVE U NIŠU OD POPLAVA ("Sl. list grada Niša", br. 74/2015)
 • ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 74/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GORICA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst i 74/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MEDIANA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst i 74/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING-SERVIS" - NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst i 74/2015)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "LALINAČKA SLATINA" ("Sl. list grada Niša", br. 74/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. list grada Niša", br. 74/2015)
 • PRAVILA O ORGANIZACIJI I RADU STALNE MANIFESTACIJE NOVOGODIŠNJI KONCERT BEČKIH VALCERA ("Sl. list grada Niša", br. 74/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 9/2013 i 74/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI CRVENI KRST U NIŠU (Ulica Dragana Nedeljkovića) ("Sl. list grada Niša", br. 74/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI CRVENI KRST U NIŠU (Ulica Žarka Radičevića) ("Sl. list grada Niša", br. 74/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI PALILULA U NIŠU (Ulica Blagoja Krušića) ("Sl. list grada Niša", br. 74/2015)
 • POSLOVNIK O RADU SAVETA ZA MIGRACIJE ("Sl. list grada Zaječara", br. 33/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN PRIKLJUČNE SNAGE I ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 17/2013, 10/2014, 15/2015 i 16/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SOMBORA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 17/2014 i 8/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 11/2014 i 7/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZLOSTAVLJANJE NA RADU - Zakon o parničnom postupku: član 441

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: RAZVRSTAVANJE ZEMLJIŠTA ZA POTREBE UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU KOJEM JE PROMENJENA NAMENA U GRAĐEVINSKO - Zakon o porezima na imovinu: član 6a

VESTI NA DAN 01. OKTOBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: