Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 20. JUN 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • EVIDENCIJA FIZIČKIH LICA
 • PODACI O OBRADI DUVANA

PROPISI:

 • AŽURIRANI SPISAK EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 16.6.2016. godine)
 • OBJEDINJENI SPISAK TARIFNIH OZNAKA, U KOJE SE SVRSTAVA ROBA KOJA PODLEŽE INSPEKCIJSKIM KONTROLAMA PRI UVOZU, I ISPRAVA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI PRI UVOZNOM CARINJENJU (Ažurirano 16.6.2016. godine)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "7. OKTOBAR" NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 56/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNADBEVANJE BEOGAS A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2016)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA BEOGAS A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2016)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2016)
 • UREDBA O UGOVORU O OTKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2016)
 • REŠENJE O RASPODELI SREDSTAVA SPORTSKIM UDRUŽENJIMA (KLUBOVIMA) ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 18/2016)
 • REŠENJE O SPORTSKIM UDRUŽENJIMA (KLUBOVIMA) ČIJI SU RAD I POSTOJANJE OD INTERESA ZA GRAD KRALJEVO U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kraljeva", br. 10/2016 i 18/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 9/2015 i 6/2016)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 7/2013 - prečišćen tekst, 8/2014 i 6/2016)
 • STATUT GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2013 - prečišćen tekst, 8/2014, 1/2015 i 6/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ODLUKA USTAVNOG SUDA KAO IZVRŠNA ISPRAVA - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 13 tačka 7)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENOG KOME MIRUJU PRAVA I OBAVEZE ZBOG IZBORA, ODNOSNO IMENOVANJA NA FUNKCIJU - Zakon o radu: član 79

VESTI NA DAN 20. JUN 2016.