Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 04. DECEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PO 7 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM PRIRODNOG GASA
 • OBRAZAC PO 8 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU I UPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM ZA PRIRODNI GAS

PROPISI:

 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PROVERU I SISTEMATIZOVANJE TROŠKOVA ZA KOJE SU SREDSTVA OBEZBEĐENA U FONDU SOLIDARNOSTI EVROPSKE UNIJE, ZA FINANSIRANJE HITNIH OPERACIJA I OPERACIJA OPORAVKA KOJE SU NASTALE KAO POSLEDICA KATASTROFE IZAZVANE VELIKIM POPLAVAMA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015 i 99/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I VISINE ČLANARINE REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE SUBOTICA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE "ZADUŽBINA LAZARA STOJADINOVIĆA, VIŠEG KONTROLORA POŠTE I TELEGRAFA, I ŽENE ANKE" - "POŠTANSKI DOM" U VRNJAČKOJ BANJI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • PRAVILNIK O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA BEZBEDNU PLOVIDBU KOJE MORAJU IMATI BRODOVI I DRUGA PLOVILA TRGOVAČKE MORNARICE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015 i 99/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA LISTE ODOBRENIH SUPSTANCI, LISTE ZABRANJENIH SUPSTANCI I LISTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU IZDATIH REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011, 92/2013, 61/2014 i 99/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • PRAVILNIK O ZVANJIMA, USLOVIMA ZA STICANJE ZVANJA I OVLAŠĆENJIMA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2012 i 99/2015)
 • UREDBA O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA PRAVA NA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I NA NAKNADU ZBOG PRESTANKA ZAPOSLENJA SUPRUŽNIKA OFICIRA, ODNOSNO PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012, 48/2015 i 99/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU INTERSEKTORSKOG ODBORA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 48/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 48/2015)
 • ODLUKA O PRIPAJANJU IZDAVAČKE USTANOVE "MISAO" ZAVODU ZA KULTURU VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 48/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA I PROJEKATA U 2015. I 2016. GODINI, ČIJA JE REALIZACIJA ZAPOČETA IZ SREDSTAVA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 5/2015, 15/2015, 18/2015, 33/2015, 36/2015, 45/2015 i 48/2015)
 • UPUTSTVO O ORGANIZACIJI I RAČUNOVODSTVENOM OBUHVATANJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA BUDŽETSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U KONSOLIDOVANI RAČUN TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SREDSTAVA JAVNE SVOJINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DATE NA KORIŠĆENJE DRUGIM PRAVNIM LICIMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 49/2014, 51/2014, 3/2015 i 48/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NOVČANOG IZNOSA NAGRADE "STEVAN SREMAC" ("Sl. list Grada Niša", br. 93/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: ODBIJANJE PREDLOGA ZA IZVOĐENJE DOKAZA I PRAVO NA ŽALBU - Zakon o parničnom postupku: član 308 stav 5

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PRIMENA POSEBNE STOPE PDV KADA OBVEZNIK PDV VRŠI PROMET USLUGE PREVOZA PUTNIKA I PRTLJAGA U GRADSKOM, PRIGRADSKOM, MEĐUMESNOM I MEĐUNARODNOM ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23

VESTI NA DAN 04. DECEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: