Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRBIJE - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

U Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 129/07, 18/16 i 47/18), u članu 3. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

"Ovim zakonom utvrđuje se koja naseljena mesta i katastarske opštine ulaze u sastav teritorije koje jedinice lokalne samouprave.

Područje naseljenog mesta određuje se nezavisno od toga da li jedno naseljeno mesto obuhvata katastarsku opštinu u celini ili njen deo odnosno delove područja drugih katastarskih opština."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

Član 2.

Član 5. menja se i glasi:

"Naseljeno mesto je deo teritorije opštine, koje ima izgrađene objekte za stanovanje i privređivanje, odnosno izgrađeni, funkcionalno objedinjeni prostor na kome su obezbeđeni uslovi za život i rad ljudi, osnovnu komunalnu infrastrukturu i druge objekte za zadovoljavanje potreba stanovnika koji su tu nastanjeni."

Član 3.

U članu 8. stav 2. menja se i glasi:

"Predlog za promenu naziva postojećeg naseljenog mesta, određivanje naziva novoobrazovanog naseljenog mesta, odnosno za utvrđivanje da je naseljeno mesto prestalo da postoji, utvrđuje se odgovarajućim izmenama, odnosno dopunama ovog zakona, po prethodno pribavljenom mišljenju skupštine jedinice lokalne samouprave kao i mišljenju pokrajinske vlade za jedinice lokalne samouprave sa teritorije autonomne pokrajine."

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave pokrenuće postupak za izmene, odnosno dopune ovog zakona u roku od šest meseci od prijema predloga jedinice lokalne samouprave."

Član 4.

Član 9. menja se i glasi:

"Prostorni prikaz naseljenog mesta i katastarske opštine vodi se u registru prostornih jedinica."

Član 5.

Član 16. menja se i glasi:

"Član 16.

U Republici Srbiji opštine su:

1. Ada, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Ada, Mol, Obornjača, Sterijino i Utrine,

kao i katastarske opštine:

Ada, Mol, Obornjača i Utrine.

2. Aleksandrovac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Aleksandrovac, Bzenice, Bobote, Boturići, Bratići, Velika Vrbnica, Velja Glava, Venčac, Vitkovo, Vražogrnci, Vranštica, Vrbnica, Garevina, Gornje Zleginje, Gornje Rataje, Gornji Vratari, Gornji Stupanj, Grčak, Dašnica, Dobroljupci, Donje Zleginje, Donje Rataje, Donji Vratari, Donji Stupanj, Drenča, Jelakci, Kožetin, Koznica, Latkovac, Laćisled, Lesenovci, Leskovica, Ljubinci, Markovina, Mrmoš, Novaci, Panjevac, Parčin, Pleš, Ploča, Popovci, Puhovac, Raklja, Ržanica, Rogavčina, Rokci, Rudenice, Stanjevo, Starci, Strmenica, Stubal, Subotica, Tržac, Trnavci, Tuleš i Šljivovo,

kao i katastarske opštine:

Aleksandrovac, Bzenice, Bobote, Boturići, Bratići, Velika Vrbnica Donja, Velika Vrbnica Gornja, Velja Glava, Vitkovo, Vražogrnci, Vranštica, Garevina, Gornje Zleginje, Gornji Vratari, Gornji Stupanj, Grčak, Dašnica, Dobroljupci, Donje Zleginje, Donji Vratari, Donji Stupanj, Drenča, Jelakci, Kožetin, Koznica, Lesenovci, Latkovac, Laćisled, Leskovica, Ljubinci, Mrmoš, Novaci, Parčin, Pleš, Ploča, Puhovac, Raklja, Rataje, Ržanica, Rogavčina, Rokci, Rudenice, Stanjevo, Starci − Popovci, Strmenica, Stubal, Subotica, Tržac, Trnavci, Tuleš i Šljivovo.

3. Aleksinac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Aleksinac, Aleksinački Bujmir, Aleksinački Rudnik, Bankovac, Beli Breg, Belja, Bobovište, Bovan, Bradarac, Vakup, Veliki Drenovac, Vitkovac, Vrelo, Vrćenovica, Vukanja, Vukašinovac, Glogovica, Golešnica, Gornja Peščanica, Gornje Suhotno, Gornji Adrovac, Gornji Krupac, Gornji Ljubeš, Gredetin, Grejač, Dašnica, Deligrad, Dobrujevac, Donja Peščanica, Donje Suhotno, Donji Adrovac, Donji Krupac, Donji Ljubeš, Draževac, Žitkovac, Jakovlje, Jasenje, Kamenica, Katun, Koprivnica, Korman, Kraljevo, Krušje, Kulina, Lipovac, Loznac, Loćika, Lužane, Ljupten, Mali Drenovac, Mozgovo, Moravac, Moravski Bujmir, Nozrina, Porodin, Prekonozi, Prćilovica, Prugovac, Radevce, Rsovac, Rutevac, Srezovac, Stanci, Stublina, Subotinac, Tešica, Trnjane, Ćićina, Crna Bara, Česta, Čukurovac i Šurić,

kao i katastarske opštine:

Aleksinac (van varoši), Aleksinac (varoš), Aleksinački Bujmir, Bankovac, Beli Breg, Belja, Bobovište, Bovan, Bradarac, Vakup, Veliki Drenovac, Vitkovac, Vrelo, Vrćenovica, Vukanja, Vukašinovac, Glogovica, Golešnica, Gornja Peščanica, Gornje Suhotno, Gornji Adrovac, Gornji Krupac, Gornji Ljubeš, Gredetin, Grejač, Dašnica, Deligrad, Dobrujevac, Donja Peščanica, Donje Suhotno, Donji Adrovac, Donji Krupac, Donji Ljubeš, Draževac, Žitkovac, Jakovlje, Jasenje, Kamenica, Katun, Koprivnica, Korman, Kraljevo, Krušje, Kulina, Lipovac, Loznac, Loćika, Lužane, Ljupten, Mali Drenovac, Mozgovo, Moravac, Moravski Bujmir, Nozrina, Porodin, Prekonozi, Prćilovica, Prugovac, Radevce, Rsovac, Rutevac, Srezovac, Stanci, Stublina, Subotinac, Tešica, Trnjane, Ćićina, Crna Bara, Česta, Čukurovac i Šurić.

4. Alibunar, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Alibunar, Banatski Karlovac, Vladimirovac, Dobrica, Ilandža, Janošik, Lokve, Nikolinci, Novi Kozjak i Seleuš,

kao i katastarske opštine:

Alibunar, Banatski Karlovac, Vladimirovac, Dobrica, Ilandža, Janošik, Lokve, Nikolinci, Novi Kozjak i Seleuš.

5. Apatin, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Apatin, Kupusina, Prigrevica, Svilojevo i Sonta,

kao i katastarske opštine:

Apatin, Kupusina, Prigrevica, Svilojevo i Sonta.

6. Aranđelovac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Aranđelovac, Banja, Bosuta, Brezovac, Bukovik, Venčane, Vrbica, Vukosavci, Garaši, Gornja Trešnjevica, Darosava, Jelovik, Kopljare, Misača, Orašac, Progoreoci, Ranilović, Stojnik i Tulež,

kao i katastarske opštine:

Aranđelovac, Banja, Bosuta, Brezovac, Bukovik, Venčane, Vrbica, Vukosavci, Garaši, Gornja Trešnjevica, Darosava, Jelovik, Kopljare, Misača, Orašac, Progoreoci, Ranilović, Stojnik i Tulež.

7. Arilje, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Arilje, Bjeluša, Bogojevići, Brekovo, Vigošte, Virovo, Visoka, Vrane, Grdovići, Grivska, Dobrače, Dragojevac, Kruščica, Latvica, Mirosaljci, Pogled, Radobuđa, Radoševo, Severovo, Stupčevići, Trešnjevica i Cerova,

kao i katastarske opštine:

Arilje, Bjeluša, Bogojevići, Brekovo, Vigošte − Pogled, Virovo, Visoka, Vrane, Grdovići, Grivska, Dobrače, Dragojevac, Đedovac, Kruščica, Latvica, Mirosaljci, Radobuđa, Radoševo, Severovo, Stupčevići, Trešnjevica i Cerova.

8. Babušnica, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Aleksandrovac, Babušnica, Berduj, Berin Izvor, Bogdanovac, Bratiševac, Brestov Dol, Vava, Valniš, Veliko Bonjince, Vojnici, Vrelo, Vuči Del, Gornje Krnjino, Gornji Striževac, Gorčince, Grnčar, Dol, Donje Krnjino, Donji Striževac, Draginac, Dučevac, Zavidince, Zvonce, Izvor, Jasenov Del, Kaluđerevo, Kambelevac, Kijevac, Leskovica, Linovo, Ljuberađa, Malo Bonjince, Masurovac, Mezgraja, Modra Stena, Našuškovica, Ostatovica, Preseka, Provaljenik, Radinjince, Radosin, Radoševac, Rakita, Rakov Dol, Raljin, Resnik, Stol, Strelac, Studena, Suračevo, Crvena Jabuka i Štrbovac,

kao i katastarske opštine:

Aleksandrovac, Babušnica, Berduj, Berin Izvor, Bogdanovac, Bratiševac, Brestov Dol, Vava, Valniš, Veliko Bonjince, Vrelo, Vuči Del, Gornje Krnjino, Gorčince, Grnčar, Dol, Donje Krnjino, Draginac, Dučevac, Zavidince, Zvonce, Izvor, Jasenov Del, Kaluđerevo, Kambelevac, Kijevac, Leskovica, Linovo, Ljuberađa, Malo Bonjince, Masurovac, Mezgraja, Modra Stena, Našuškovica, Ostatovica, Preseka, Provaljenik, Radinjince, Radosin, Radoševac, Rakita, Rakov Dol, Raljin, Resnik, Stol, Strelac, Striževac, Studena, Suračevo, Crvena Jabuka i Štrbovac.

9. Bajina Bašta, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bajina Bašta, Bačevci, Beserovina, Višesava, Gvozdac, Dobrotin, Draksin, Dub, Zaglavak, Zaovine, Zarožje, Zaugline, Zlodol, Jagoštica, Jakalj, Jelovik, Konjska Reka, Kostojevići, Lug, Lještansko, Mala Reka, Obajgora, Ovčinja, Okletac, Pepelj, Perućac, Pilica, Pridoli, Rastište, Rača, Rogačica, Sijerač, Solotuša, Strmovo, Cerje i Crvica,

kao i katastarske opštine:

Bajina Bašta, Beserovina, Višesava, Gvozdac, Gornje Zarožje, Dobrotin, Donje Zarožje, Draksin, Dub, Zaglavak, Zaovine, Zaugline, Zlodol, Jagoštica, Jakalj, Jelovik, Konjska Reka, Kostojevići, Lug, Lještansko, Mala Reka, Obajgora, Ovčinja, Okletac, Perućac, Pilica, Pridoli, Rastište, Rača, Rogačica, Svojdrug, Sijerač, Solotuša, Strmovo i Crvica.

10. Batočina, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Badnjevac, Batočina, Brzan, Gradac, Dobrovodica, Žirovnica, Kijevo, Milatovac, Nikšić, Prnjavor i Crni Kao,

kao i katastarske opštine:

Badnjevac, Batočina (varoš), Batočina (selo), Brzan, Gradac, Dobrovodica, Žirovnica, Kijevo, Milatovac, Nikšić, Prnjavor i Crni Kao.

11. Bač, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bač, Bačko Novo Selo, Bođani, Vajska, Plavna i Selenča,

kao i katastarske opštine:

Bač, Bačko Novo Selo, Bođani, Vajska, Plavna i Selenča.

12. Bačka Palanka, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bačka Palanka, Vizić, Gajdobra, Despotovo, Karađorđevo, Mladenovo, Neštin, Nova Gajdobra, Obrovac, Parage, Pivnice, Silbaš, Tovariševo i Čelarevo,

kao i katastarske opštine:

Bačka Palanka, Bačka Palanka (grad), Vizić, Gajdobra, Despotovo, Mladenovo, Neštin, Nova Gajdobra, Nova Palanka, Obrovac, Parage, Pivnice, Silbaš, Tovariševo i Čelarevo.

13. Bačka Topola, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bagremovo, Bajša, Bačka Topola, Bački Sokolac, Bogaraš, Gornja Rogatica, Gunaroš, Zobnatica, Kavilo, Karađorđevo, Krivaja, Mali Beograd, Mićunovo, Novo Orahovo, Njegoševo, Obornjača, Panonija, Pačir, Pobeda, Svetićevo, Srednji Salaš, Stara Moravica i Tomislavci,

kao i katastarske opštine:

Bajša, Bačka Topola, Bačka Topola (grad), Gornja Rogatica, Gunaroš, Mali Beograd, Novo Orahovo, Njegoševo, Pačir i Stara Moravica.

14. Bački Petrovac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bački Petrovac, Gložan, Kulpin i Maglić,

kao i katastarske opštine:

Bački Petrovac, Gložan, Kulpin i Maglić.

15. Bela Palanka, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Babin Kal, Bežište, Bela Palanka, Bukorovac, Veta, Vitanovac, Vrandol, Vrgudinac, Glogovac, Gornja Glama, Gornja Koritnica, Gornji Rinj, Gradište, Divljana, Dolac (naselje), Dolac (selo), Donja Glama, Donja Koritnica, Donji Rinj, Draževo, Klenje, Klisura, Kozja, Kosmovac, Kremenica, Krupac, Lanište, Leskovik, Ljubatovica, Miranovac, Miranovačka Kula, Moklište, Mokra, Novo Selo, Oreovac, Pajež, Sinjac, Tamnjanica, Telovac, Toponica, Crvena Reka, Crveni Breg, Crnče, Čiflik, Šljivovik i Špaj,

kao i katastarske opštine:

Babin Kal 1, Babin Kal 2, Bežište, Bela Palanka - van varoš, Bela Palanka-varoš, Bukorovac, Veta, Vitanovac, Vrandol, Vrgudinac, Glogovac, Gornja Glama, Gornja Koritnica, Gornji Rinj, Gradište 1, Gradište 2, Divljana, Dol, Dolac, Donja Glama, Donja Koritnica, Donji Rinj, Draževo, Klenje, Klisura, Kozja, Kosmovac, Kremenica, Krupac, Lanište, Leskovik, Ljubatovica, Miranovac, Moklište, Mokra, Novo Selo, Oreovac, Pajež, Sinjac, Tamnjanica, Telovac, Toponica, Trešnjanci, Crvena Reka, Crveni Breg, Crnče, Čiflik, Šljivovik i Špaj.

16. Bela Crkva, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banatska Palanka, Banatska Subotica, Bela Crkva, Vračev Gaj, Grebenac, Dobričevo, Dupljaja, Jasenovo, Kajtasovo, Kaluđerovo, Kruščica, Kusić, Crvena Crkva i Češko Selo,

kao i katastarske opštine:

Banatska Palanka 1, Banatska Palanka 2, Banatska Subotica, Bela Crkva, Vračev Gaj 1, Vračev Gaj 2, Grebenac, Dobričevo, Dupljaja, Jasenovo, Kajtasovo, Kaluđerovo 1, Kaluđerovo 2, Kaluđerovo 3, Kruščica, Kusić 1, Kusić 2, Kusić 3, Crvena Crkva i Češko Selo.

17. Beočin, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banoštor, Beočin, Grabovo, Lug, Rakovac, Sviloš, Susek i Čerević,

kao i katastarske opštine:

Banoštor, Beočin, Grabovo, Lug, Rakovac, Sviloš, Susek i Čerević.

18. Bečej, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bačko Gradište, Bačko Petrovo Selo, Bečej, Mileševo, Poljanica, Radičević,

kao i katastarske opštine:

Bačko Gradište, Bačko Petrovo Selo, Bečej, Mileševo i Radičević.

19. Blace, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Alabana, Barbatovac, Blace, Brežane, Više Selo, Vrbovac, Gornja Draguša, Gornja Jošanica, Gornje Grgure, Gornje Svarče, Donja Draguša, Donja Jošanica, Donja Rašica, Donje Grgure, Donje Svarče, Drešnica, Đurevac, Kačapur, Kaševar, Krivaja, Kutlovac, Lazarevac, Mala Draguša, Međuhana, Muzaće, Popova, Prebreza, Pretežana, Pretrešnja, Pridvorica, Rašica, Sibnica, Stubal, Suvaja, Suvi Do, Trbunje, Čungula, Čučale, Džepnica i Šiljomana,

kao i katastarske opštine:

Alabana, Barbatovac, Blace, Više Selo, Vrbovac, Gornja Draguša, Gornja Jošanica, Gornji Kaševar, Grgure, Donja Draguša, Donja Jošanica, Donja Rašica, Donji Kaševar, Đurevac, Kačapur, Krivaja, Kutlovac, Lazarevac, Međuhana, Muzaće, Popova, Prebreza, Pretrešnja, Pridvorica, Rašica, Svarče, Sibnica, Stubal, Suvaja, Suvi Do, Trbunje, Čungula, Čučale, Džepnica i Šiljomana.

20. Bogatić, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Badovinci, Banovo Polje, Belotić, Bogatić, Glogovac, Glušci, Dublje, Klenje, Metković, Očage, Salaš Crnobarski, Sovljak, Uzveće i Crna Bara,

kao i katastarske opštine:

Badovinci, Banovo Polje, Belotić, Bogatić, Glogovac, Glušci, Dublje, Klenje, Metković, Očage, Salaš Crnobarski, Sovljak, Uzveće i Crna Bara.

21. Bojnik, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bojnik, Borince, Gornji Brestovac, Vujanovo, Gornje Brijanje, Gornje Konjuvce, Granica, Dobra Voda, Donje Konjuvce, Dragovac, Dubrava, Đace, Đinđuša, Zeletovo, Zorovac, Ivanje, Kamenica, Kacabać, Kosančić, Lapotince, Lozane, Magaš, Majkovac, Mijajlica, Mrveš, Obilić, Obražda, Orane, Plavce, Pridvorica, Rečica, Savinac, Slavnik, Stubla, Turjane, Ćukovac i Crkvica,

kao i katastarske opštine:

Bojnik, Borince, Brestovac, Vujanovo, Gornje Brijanje, Gornje Konjuvce, Granica, Donje Konjuvce, Dragovac, Dubrava, Đinđuša, Zeletovo, Zorovac, Ivanje, Kamenica, Kacabać 1, Kacabać 2, Kosančić, Lapotince, Lozane, Magaš − Dobra Voda, Majkovac, Mijajlica, Mrveš, Obilić, Obražda, Orane, Plavce, Pridvorica, Rečica, Savinac, Slavnik, Stubla, Turjane, Ćukovac i Crkvica.

22. Boljevac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bačevica, Bogovina, Boljevac, Boljevac Selo, Valakonje, Vrbovac, Dobro Polje, Dobrujevac, Ilino, Jablanica, Krivi Vir, Lukovo, Mali Izvor, Mirovo, Osnić, Podgorac, Rtanj, Rujište, Savinac i Sumrakovac,

kao i katastarske opštine:

Bačevica, Bogovina, Boljevac, Valakonje, Vrbovac, Dobro Polje, Dobrujevac, Ilino, Jablanica, Krivi Vir, Lukovo, Mali Izvor, Mirovo, Osnić, Podgorac 1, Podgorac 2, Rujište, Savinac i Sumrakovac.

23. Bosilegrad, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Barje, Belut, Bistar, Bosilegrad, Brankovci, Bresnica, Buceljevo, Gložje, Goleš, Gornja Lisina, Gornja Ljubata, Gornja Ržana, Gornje Tlamino, Grujinci, Doganica, Donja Lisina, Donja Ljubata, Donja Ržana, Donje Tlamino, Dukat, Žeravino, Zli Dol, Izvor, Jarešnik, Karamanica, Milevci, Mlekominci, Musulj, Nazarica, Paralovo, Ploča, Radičevci, Rajčilovci, Resen, Ribarci, Rikačevo i Crnoštica,

kao i katastarske opštine:

Barje, Belut, Bistar, Bosilegrad 1, Bosilegrad 2, Brankovci, Bresnica, Buceljevo, Gložje, Goleš, Gornja Lisina, Gornja Ljubata, Gornja Ržana, Gornje Tlamino, Grujinci, Doganica, Donja Lisina, Donja Ljubata, Donja Ržana, Donje Tlamino, Dukat, Žeravino, Zli Dol, Izvor, Jarešnik, Karamanica, Milevci, Mlekominci, Musulj, Nazarica, Paralovo, Ploča, Radičevci, Rajčilovci, Resen, Ribarci, Rikačevo i Crnoštica.

24. Brus, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Batote, Belo Polje, Blaževo, Bogiše, Bozoljin, Boranci, Botunja, Brđani, Brzeće, Brus, Budilovina, Velika Grabovnica, Vitoše, Vlajkovci, Gornje Leviće, Gornji Lipovac, Grad, Gradac, Graševci, Domiševina, Donje Leviće, Donji Lipovac, Drenova, Drtevci, Dupci, Đerekare, Žarevo, Žilinci, Žiljci, Žunje, Zlatari, Igroš, Iričići, Kneževo, Kobilje, Kovizle, Kovioci, Kočine, Kriva Reka, Lepenac, Livađe, Mala Vrbnica, Mala Grabovnica, Milentija, Osreci, Paljevštica, Ravni, Ravnište, Radmanovo, Radunje, Razbojna, Ribari, Stanulovići, Strojinci, Sudimlja, Tršanovci, Čokotar i Šošiće,

kao i katastarske opštine:

Batote, Belo Polje, Blaževo, Bogiše, Bozoljin, Boranci, Botunja, Brđani, Brzeće, Brus, Budilovina, Velika Grabovnica, Vitoše, Vlajkovci, Gornje Leviće, Gornji Lipovac, Gočmanci, Grad, Gradac, Graševci, Domiševina, Donje Leviće, Donji Lipovac, Drenova, Drtevci, Dupci, Đerekare, Žarevo, Žilinci, Žiljci, Žunje, Zlatari, Igroš, Iričići, Kneževo, Kobilje, Kovizle, Kočine, Kriva Reka, Lepenac, Livađe, Mala Vrbnica, Mala Grabovnica, Mačkovac, Milentija, Osreci, Paljevštica, Pokrp, Ravni, Ravnište, Radmanovo, Radunje, Razbojna, Ribari, Stanulovići, Strojinci, Sudimlja, Tršanovci, Crvena Jabuka, Čokotar i Šošiće.

25. Bujanovac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Baraljevac, Biljača, Bogdanovac, Božinjevac, Borovac, Bratoselce, Breznica, Brnjare, Bujanovac, Buštranje, Veliki Trnovac, Vogance, Vrban, Gornje Novo Selo, Gramada, Dobrosin, Donje Novo Selo, Drežnica, Đorđevac, Žbevac, Žuželjica, Zarbince, Jablanica, Jastrebac, Karadnik, Klenike, Klinovac, Končulj, Košarno, Krševica, Kuštica, Levosoje, Letovica, Lopardince, Lukarce, Lučane, Ljiljance, Mali Trnovac, Muhovac, Negovac, Nesalce, Oslare, Pretina, Pribovce, Ravno Bučje, Rakovac, Rusce, Samoljica, Sveta Petka, Sebrat, Sejace, Spančevac, Srpska Kuća, Starac, Suharno, Trejak, Turija, Uzovo i Čar,

kao i katastarske opštine:

Baraljevac, Biljača, Bogdanovac, Božinjevac 1, Božinjevac 2, Borovac, Bratoselce, Breznica, Brnjare, Bujanovac, Veliki Trnovac, Vogance, Vrban, Gornje Novo Selo, Gramada, Dobrosin, Donje Novo Selo, Drežnica, Đorđevac, Žbevac, Žuželjica, Zarbince, Jablanica, Jastrebac, Karadnik, Klenike, Klinovac, Končulj, Košarno, Krševica, Kuštica, Levosoje, Letovica, Lopardince, Lukarce, Lučane, Ljiljance, Malo Buštranje, Muhovac, Negovac, Nesalce, Oslare, Pretina, Pribovce, Ravno Bučje, Rakovac, Rusce, Samoljica, Sveta Petka, Sebrat, Sejace, Spančevac, Srpska Kuća, Starac, Suharno, Trejak, Turija, Uzovo i Čar.

26. Varvarin, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bačina, Bošnjane, Varvarin, Varvarin (selo), Gornji Katun, Gornji Krčin, Donji Katun, Donji Krčin, Zalogovac, Izbenica, Karanovac, Mala Kruševica, Marenovo, Maskare, Obrež, Orašje, Pajkovac, Parcane, Suvaja, Toljevac i Cernica,

kao i katastarske opštine:

Bačina, Bošnjane, Varvarin (varoš), Varvarin (selo), Gornji Katun, Gornji Krčin, Donji Katun, Donji Krčin, Zalogovac, Izbenica, Karanovac, Mala Kruševica, Marenovo, Maskare, Obrež, Orašje, Pajkovac, Parcane, Suvaja, Toljevac i Cernica.

27. Velika Plana, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Velika Plana, Veliko Orašje, Donja Livadica, Krnjevo, Kupusina, Lozovik, Markovac, Miloševac, Novo Selo, Radovanje, Rakinac, Staro Selo i Trnovče,

kao i katastarske opštine:

Velika Plana 1, Velika Plana 2, Veliko Orašje, Donja Livadica, Krnjevo, Lozovik, Markovac, Miloševac, Novo Selo 1, Novo Selo 2, Radovanje, Rakinac, Staro Selo i Trnovče.

28. Veliko Gradište, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Biskuplje, Veliko Gradište, Garevo, Desine, Doljašnica, Đurakovo, Zatonje, Kamijevo, Kisiljevo, Kumane, Kurjače, Kusiće, Ljubinje, Majilovac, Makce, Ostrovo, Pečanica, Požeženo, Popovac, Ram, Sirakovo, Srednjevo, Topolovnik, Tribrode, Carevac i Češljeva Bara,

kao i katastarske opštine:

Biskuplje, Veliko Gradište, Garevo, Desine, Doljašnica, Đurakovo, Zatonje, Kamijevo, Kisiljevo, Kumane, Kurjače, Kusiće, Ljubinje, Majilovac, Makce, Ostrovo, Pečanica, Požeženo, Popovac, Ram, Sirakovo, Srednjevo, Topolovnik, Tribrode, Carevac i Češljeva Bara.

29. Vitina, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Balance, Begunce, Binač, Buzovik, Veliki Goden, Vitina, Vrban, Vrbovac, Vrnavokolo, Vrnez, Gornja Budrika, Gornja Slatina, Gornja Stubla, Grmovo, Grnčar, Gušica, Debelde, Devaja, Donja Slatina, Donja Stubla, Donje Ramnjane, Drobeš, Đelekare, Žitinje, Jerli Sadovina, Kabaš, Klokot, Letnica, Ljubište, Mijak, Mogila, Novo Selo, Podgorce, Požaranje, Ravnište, Radivojce, Ribnik, Smira, Trpeza, Trstenik, Čerkez Sadovina, Čiflak i Šašare,

kao i katastarske opštine:

Balance, Begunce, Binač, Buzovik, Velika Trpeza, Veliki Goden, Vitina, Vrban, Vrbovac, Vrnavokolo, Vrnez, Gornja Budrika, Gornja Stubla, Grmovo, Grnčar, Gušica, Debelde, Devaja, Donja Stubla, Donje Ramnjane, Drobeš, Đelekare, Žitinje, Jerli Sadovina, Kabaš, Klokot, Letnica, Ljubište, Mijak, Mogila, Novo Selo, Podgorce, Požaranje, Ravnište, Radivojce, Ribnik, Slatina, Smira, Trstenik, Čerkez Sadovina, Čiflak i Šašare.

30. Vladimirci, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Belotić, Beljin, Bobovik, Vladimirci, Vlasanica, Vukošić, Vučevica, Debrc, Dragojevac, Zvezd, Jazovnik, Jalovik, Kaona, Kozarica, Krnić, Krnule, Kujavica, Lojanice, Matijevac, Mesarci, Mehovine, Mrovska, Novo Selo, Pejinović, Provo, Riđake, Skupljen, Suvo Selo i Trbušac,

kao i katastarske opštine:

Belotić, Beljin, Bobovik, Vladimirci, Vladimirci (selo), Vlasanica, Vukošić, Vučevica, Debrc, Dragojevac, Zvezd, Jazovnik, Jalovik, Kaona, Kozarica, Krnić, Krnule, Kujavica, Lojanice, Matijevac, Mesarci, Mehovine, Mrovska, Novo Selo, Pejinović, Provo, Riđake, Skupljen, Suvo Selo i Trbušac.

31. Vladičin Han, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Balinovce, Bačvište, Belanovce, Beliševo, Bogoševo, Brestovo, Vladičin Han, Vrbovo, Garinje, Gornje Jabukovo, Gramađe, Dekutince, Donje Jabukovo, Dupljane, Žitorađe, Zebince, Jagnjilo, Jastrebac, Jovac, Kalimance, Kacapun, Koznica, Kopitarce, Kostomlatica, Kržince, Kukavica, Kunovo, Lebet, Lepenica, Letovište, Ljutež, Mazarać, Manajle, Manjak, Mrtvica, Ostrovica, Polom, Prekodolce, Priboj, Ravna Reka, Rdovo, Repince, Repište, Ružić, Solačka Sena, Srneći Dol, Stubal, Suva Morava, Tegovište, Urvič i Džep,

kao i katastarske opštine:

Balinovce, Bačvište, Belanovce, Beliševo, Bogoševo, Brestovo, Vladičin Han, Vrbovo, Garinje, Gornje Jabukovo, Gramađe, Dekutince, Donje Jabukovo, Dupljane, Žitorađe, Zebince, Jagnjilo, Jastrebac, Jovac, Kalimance, Kacapun, Donja Koznica, Kopitarce, Kostomlatica, Kržince, Kukavica, Kunovo, Lebet, Lepenica, Letovište, Ljutež, Mazarać, Manajle, Manjak, Mrtvica, Ostrovica, Polom, Prekodolce, Priboj, Ravna Reka, Rdovo, Repince, Repište, Ružić, Solačka Sena, Srneći Dol, Stubal, Suva Morava, Tegovište, Urvič i Džep.

32. Vlasotince, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Aleksine, Batulovce, Boljare, Borin Do, Brezovica, Vlasotince, Gložane, Gornja Lomnica, Gornja Lopušnja, Gornji Dejan, Gornji Orah, Gornji Prisjan, Gradište, Gunjetina, Dadince, Dobroviš, Donja Lomnica, Donja Lopušnja, Donje Gare, Donji Dejan, Donji Prisjan, Zlatićevo, Javorje, Jakovljevo, Jastrebac, Jezdine, Kozilo, Komarica, Konopnica, Krstićevo, Kruševica, Kukavica, Ladovica, Lipovica, Orašje, Ostrc, Predanča, Pržojne, Prilepac, Ravna Gora, Ravni Del, Rajićevo, Samarnica, Svođe, Skrapež, Sredor, Stajkovce, Stranjevo, Tegošnica, Crna Bara, Crnatovo, Ćuove i Šišava,

kao i katastarske opštine:

Aleksine, Batulovce, Boljare, Borin Do, Brezovica, Vlasotince van varoš, Vlasotince - grad, Gložane, Gornja Lomnica, Gornja Lopušnja, Gornji Orah, Gornji Prisjan, Gradište, Gunjetina, Dadince, Dejan, Dobroviš, Donja Lomnica, Donja Lopušnja, Donje Gare, Donji Prisjan, Javorje, Jakovljevo, Jastrebac, Kozilo, Komarica, Konopnica, Kruševica, Ladovica, Lipovica, Orašje, Ostrc, Pržojne, Prilepac, Ravna Gora, Ravni Del, Samarnica, Svođe, Skrapež, Sredor, Stajkovce, Stranjevo, Streškovac, Ćelište, Crna Bara, Crnatovo i Šišava.

33. Vrbas, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bačko Dobro Polje, Vrbas, Zmajevo, Kosančić, Kucura, Ravno Selo i Savino Selo,

kao i katastarske opštine:

Bačko Dobro Polje, Vrbas, Vrbas - grad, Zmajevo, Kosančić, Kucura, Ravno Selo i Savino Selo.

34. Vrnjačka Banja, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Vraneši, Vrnjačka Banja, Vrnjci, Vukušica, Goč, Gračac, Lipova, Novo Selo, Otroci, Podunavci, Rsavci, Ruđinci, Stanišinci i Štulac,

kao i katastarske opštine:

Vraneši, Vrnjačka Banja, Vukušica, Goč, Gračac, Lipova, Novo Selo, Otroci, Podunavci, Rsavci, Ruđinci, Stanišinci i Štulac.

35. Vučitrn, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Balince, Banjska, Benčuk, Bečić, Bivoljak, Bošljane, Brusnik, Bukoš, Velika Reka, Vesekovce, Viljance, Vrnica, Vučitrn, Galica, Glavotina, Gojbulja, Gornja Dubnica, Gornja Sudimlja, Gornje Stanovce, Gornji Svračak, Grace, Gumnište, Dobra Luka, Doljak, Donja Dubnica, Donja Sudimlja, Donje Stanovce, Donji Svračak, Drvare, Dubovac, Žilivoda, Zagorje, Jezero, Karače, Kolo, Kunovik, Kurilovo, Lug Dubnica, Mavrić, Mijalić, Miroče, Nevoljane, Nedakovac, Novo Selo Begovo, Novo Selo Mađunsko, Okraštica, Ošljane, Pantina, Pasoma, Pestovo, Prilužje, Resnik, Ropica, Samodreža, Skočna, Skrovna, Slakovce, Slatina, Smrekovnica, Strovce, Taradža, Trlabuć, Hercegovo, Cecelija, Šalce, Šljivovica i Štitarica,

kao i katastarske opštine:

Balince, Banjska, Benčuk, Bečić, Bivoljak, Bošljane, Brusnik, Bukoš, Velika Reka, Vesekovce, Viljance, Vrnica, Vučitrn, Galica, Glavotina, Gojbulja, Gornja Dubnica, Gornja Sudimlja, Gornje Stanovce, Grace, Gumnište, Dobra Luka, Doljak, Donja Dubnica, Donja Sudimlja, Donje Stanovce, Donji Svračak, Drvare, Dubovac, Žilivoda, Zagorje, Jezero, Karače, Kolo, Kunovik, Kurilovo, Lug Dubnica, Mijalić, Miroče, Nevoljane, Nedakovac, Novo Selo Begovo, Novo Selo Mađunsko, Okraštica, Ošljane, Pantina, Pasoma, Pestovo, Pestovo, Prilužje, Resnik, Ropica, Samodreža, Skočna, Skrovna, Slakovce, Slatina, Smrekovnica, Strovce, Taradža, Trlabuć, Hercegovo, Cecelija, Šalce, Šljivovica i Štitarica.

36. Gadžin Han, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Veliki Vrtop, Veliki Krčimir, Vilandrica, Gare, Gadžin Han, Gornje Vlase, Gornje Dragovlje, Gornji Barbeš, Gornji Dušnik, Grkinja, Donje Dragovlje, Donji Barbeš, Donji Dušnik, Duga Poljana, Dukat, Jagličje, Kaletinac, Koprivnica, Krastavče, Ličje, Mali Vrtop, Mali Krčimir, Marina Kutina, Miljkovac, Novo Selo, Ovsinjinac, Ravna Dubrava, Semče, Sopotnica, Taskovići, Toponica, Ćelije, Čagrovac i Šebet,

kao i katastarske opštine:

Veliki Vrtop, Veliki Krčimir, Vilandrica, Gare, Gadžin Han, Gornje Vlase, Gornje Dragovlje, Gornji Barbeš, Gornji Dušnik, Grkinja, Donje Dragovlje, Donji Barbeš, Donji Dušnik, Duga Poljana, Dukat, Jagličje, Kaletinac, Koprivnica, Krastavče, Ličje, Mali Vrtop, Mali Krčimir, Marina Kutina, Miljkovac, Novo Selo, Ovsinjinac, Ravna Dubrava, Semče, Sopotnica, Taskovići, Toponica, Ćelije, Čagrovac i Šebet.

37. Glogovac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banjica, Beriša, Vasiljevo, Vrbovac, Vučak, Gladno Selo, Globare, Glogovac, Godance, Gornja Koretica, Gornja Fuštica, Gornje Obrinje, Gornji Zabelj, Gradica, Dobroševac, Domanek, Donja Koretica, Donja Fuštica, Donji Zabelj, Kišna Reka, Komorane, Krajkovo, Lapušnik, Likošane, Negrovce, Nekovce, Novo Čikatovo, Orlate, Poklek, Poluža, Stankovce, Staro Čikatovo, Trdevac, Trpeza, Trstenik, Štrbulovo i Štutica,

kao i katastarske opštine:

Banjica, Beriša, Vasiljevo, Vrbovac, Vučak, Gladno Selo, Globare, Glogovac, Godance, Gornja Koretica, Gornja Fuštica, Gornje Obrinje, Gornji Zabelj, Gradica, Dobroševac, Domanek, Donja Koretica, Donja Fuštica, Donji Zabelj, Kišna Reka, Komorane, Krajkovo, Lapušnik, Likošane, Negrovce, Nekovce, Novo Čikatovo, Orlate, Poklek, Poluža, Stankovce, Staro Čikatovo, Trdevac, Trdevac, Trstenik, Štrbulovo i Štutica.

38. Gnjilane, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bilince, Brasaljce, Bukovik, Burince, Velekince, Vladovo, Vlaštica, Vrapčić, Vrbica, Gadiš, Gnjilane, Gornje Kusce, Gornje Slakovce, Gornji Livoč, Gornji Makreš, Gumnište, Dobrčane, Donja Budriga, Donje Slakovce, Donji Livoč, Donji Makreš, Draganac, Dunavo, Žegovac, Žegovačka Vrbica, Žegra, Inatovce, Kišno Polje, Kmetovce, Koretište, Kravarica, Lipovica, Lovce, Mali Goden, Mališevo, Mozgovo, Mučibaba, Nosalje, Paralovo, Parteš, Pasjak, Pasjane, Pidić, Podgrađe, Poneš, Prilepnica, Sapar, Slubica, Stanišor, Stančić, Straža, Stublina, Ugljare, Cernica, Čelik, Šilovo i Šurlane,

kao i katastarske opštine:

Bilince, Brasaljce, Bukovik − Sapar, Burince, Velekince, Vladovo, Vlaštica, Vrapčić, Vrbica, Gadiš, Gnjilane, Gornje Kusce, Gornje Slakovce, Gornji Livoč, Gornji Makreš, Gumnište, Dobrčane, Donja Budriga, Donje Slakovce, Donji Livoč, Donji Makreš, Draganac, Dunavo, Žegovac, Žegovačka Vrbica, Žegra, Inatovce, Kišno Polje, Kmetovce, Koretište, Kravarica, Lipovica, Lovce, Mali Goden, Mališevo, Mozgovo, Mučibaba, Nosalje, Paralovo, Parteš, Pasjane, Pidić, Podgrađe, Poneš, Prilepnica, Slubica, Stanišor, Stančić, Straža, Stublina, Ugljare, Cernica, Čelik, Šilovo i Šurlane.

39. Golubac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Barič, Bikinje, Braničevo, Brnjica, Vinci, Vojilovo, Golubac, Dvorište, Dobra, Donja Kruševica, Dušmanić, Žitkovica, Klenje, Krivača, Kudreš, Maleševo, Miljević, Mrčkovac, Ponikve, Radoševac, Sladinac, Snegotin, Usije i Šuvajić,

kao i katastarske opštine:

Barič, Bikinje, Braničevo, Brnjica, Vinci, Vojilovo, Golubac, Dvorište, Dobra, Donja Kruševica, Dušmanić, Žitkovica, Klenje, Krivača, Kudreš, Maleševo, Miljević, Mrčkovac, Ponikve, Radoševac, Sladinac, Snegotin, Usije i Šuvajić.

40. Gora, sa sedištem u Dragašu, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bačka, Brod, Vranište, Globočica, Gornja Rapča, Gornji Krstac, Dikance, Donja Rapča, Donji Krstac, Dragaš, Zli Potok, Kruševo, Kukuljane, Leštane, Ljubovište, Mlike, Orčuša, Radeša i Restelica,

kao i katastarske opštine:

Bačka, Brod, Vranište, Globočica 1, Globočica 2, Dikance, Dragaš, Zli Potok, Krstac, Kruševo, Kukuljane, Leštane, Ljubovište, Mlike, Orčuša, Radeša, Rapča i Restelica.

41. Gornji Milanovac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Belo Polje, Beršići, Bogdanica, Boljkovci, Brajići, Brđani, Brezna, Brezovica, Brusnica, Varnice, Velereč, Vraćevšnica, Vrnčani, Gojna Gora, Gornja Vrbava, Gornja Crnuća, Gornji Banjani, Gornji Branetići, Gornji Milanovac, Grabovica, Davidovica, Donja Vrbava, Donja Crnuća, Donji Branetići, Dragolj, Drenova, Družetići, Zagrađe, Jablanica, Kalimanići, Kamenica, Klatičevo, Koštunići, Kriva Reka, Leušići, Lipovac, Lozanj, Ločevci, Lunjevica, Ljevaja, Ljutovnica, Majdan, Mutanj, Nakučani, Nevade, Ozrem, Polom, Pranjani, Prnjavor, Reljinci, Rudnik, Ručići, Svračkovci, Semedraž, Sinoševići, Srezojevci, Takovo, Teočin, Trudelj, Ugrinovci, Cerova, Šarani i Šilopaj,

kao i katastarske opštine:

Belo Polje, Beršići, Bogdanica, Boljkovci, Brajići, Brđani, Brezna, Brezovica, Brusnica, Velereč, Vraćevšnica, Vrnčani, Gojna Gora, Gornja Vrbava, Gornja Crnuća, Gornji Banjani, Gornji Branetići, Gornji Milanovac, Grabovica, Davidovica, Donja Vrbava, Donja Crnuća, Donji Branetići, Dragolj, Drenova, Družetići, Zagrađe, Jablanica, Kalimanići, Klatičevo, Koštunići, Kriva Reka, Leušići, Lipovac, Lozanj, Ločevci, Lunjevica, Ljevaja, Ljutovnica, Majdan, Mutanj, Nakučani, Nevade, Ozrem, Polom, Pranjani, Prnjavor, Reljinci, Rudnik, Ručići, Svračkovci, Semedraž, Sinoševići, Srezojevci, Takovo, Teočin, Trudelj, Ugrinovci, Cerova, Šarani i Šilopaj.

42. Despotovac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Balajnac, Bare, Beljajka, Bogava, Brestovo, Bukovac, Veliki Popović, Vitance, Vojnik, Grabovica, Dvorište, Despotovac, Židilje, Zlatovo, Jasenovo, Jezero, Jelovac, Lipovica, Lomnica, Makvište, Medveđa, Miliva, Panjevac, Plažane, Popovnjak, Ravna Reka, Resavica, Resavica (selo), Senjski Rudnik, Sladaja, Stenjevac, Strmosten i Trućevac,

kao i katastarske opštine:

Balajnac, Beljajka, Bogava, Brestovo, Bukovac, Veliki Popović, Vitance, Vojnik, Grabovica, Dvorište, Despotovac, Židilje, Zlatovo, Jasenovo, Jezero, Jelovac, Lipovica, Lomnica, Medveđa, Miliva, Panjevac, Plažane, Popovnjak, Ravna Reka, Resavica, Senjski Rudnik, Sladaja, Stenjevac, Strmosten i Trućevac.

43. Dečani, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Babaloć, Belaje, Beleg, Vokša, Glođane, Gornja Luka, Gornji Ratiš, Gornji Streoc, Gornji Crnobreg, Gramočelj, Dašinovac, Dečani, Donja Luka, Donji Ratiš, Donji Streoc, Donji Crnobreg, Drenovac, Dubovik, Dubrava, Đocaj, Istinić, Jasić, Junik, Kodralija, Loćane, Ljubuša, Ljumbarda, Maznik, Mali Vranovac, Papić, Papraćane, Pobrđe, Požar, Prekoluka, Prilep, Rastavica, Rznić, Slup, Huljaj i Šaptelj,

kao i katastarske opštine:

Babaloć, Beleg, Vokša, Glođane, Gornji Ratiš, Gornji Streoc, Gramočelj, Dašinovac, Dečani, Donji Ratiš, Donji Streoc, Drenovac, Dubovik, Istinić, Jasić-Đocaj, Junik, Kodralija, Ljubuša, Ljumbarda, Maznik, Papić, Papraćane, Pobrđe, Požar, Prilep, Rastavica, Rznić 1, Rznić 2, Slup, Huljaj, Crnobreg i Šaptelj.

44. Doljevac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Belotinac, Doljevac, Klisura, Knežica, Kočane, Malošište, Mekiš, Orljane, Perutina, Pukovac, Rusna, Ćurlina, Čapljinac, Čečina, Šainovac i Šarlinac,

kao i katastarske opštine:

Belotinac, Doljevac, Klisura, Knežica, Kočane, Malošište, Mekiš, Orljane, Perutina, Pukovac, Rusna, Ćurlina, Čapljinac, Čečina, Šainovac i Šarlinac.

45. Đakovica, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Babaj Boks, Bardonić, Bardosan, Batuša, Berjak, Bec, Bistražni, Brekovac, Brovina, Vogovo, Vranić, Goden, Gornje Novo Selo, Grgoc, Grčina, Guska, Dalašaj, Damjane, Deva, Doblibare, Doboš, Dobrić, Dod, Donje Novo Selo, Donji Biteš, Dužlje, Dujak, Đakovica, Ereč, Žabelj, Ždrelo, Žub, Zulfaj, Jablanica, Janoš, Jahoc, Kodralija, Koranica, Košare, Kraljane, Kusar, Kuševac, Lipovac, Lugađija, Ljutbunar, Marmule, Meja Orize, Meća, Moglica, Molić, Morina, Nec, Nivokaz, Osek Paša, Osek Hilja, Paljabarda, Pacaj, Petrušan, Pljančor, Ponoševac, Popovac, Radonjić, Rakoc, Ramoc, Racaj, Rača, Raškoc, Rekovina, Ripaj − Madanaj, Rogovo, Sadikagin Zid, Skivjane, Smać, Smočica, Sopot, Stubla, Trakanić, Ćerin, Ujz, Firaja, Firza, Crmljane, Čeret, Šeremet i Šišman,

kao i katastarske opštine:

Babaj Boks, Bardosan, Batuša, Berjak, Bec, Bistražni, Brekovac, Brovina, Vogovo, Vranić, Goden, Gornje Novo Selo, Grgoc, Grčina, Guska, Damjane, Deva, Doblibare, Dobrić, Donje Novo Selo, Dujak, Đakovica van varoš, Đakovica-varoš, Ereč, Žabelj, Ždrelo, Žub, Zulfaj, Jablanica, Janoš, Jahoc, Kodra Hutit, Kodralija - Becka, Kodralija − Becka, Korenica, Košare, Kraljane, Kuševac, Lipovac, Marmule, Meja Orize, Meća, Moglica, Molić, Nivokaz, Osek Paša, Osek Hilja, Paljabarda, Petrušan, Ponoševac, Popovac, Radonjić, Rakoc, Racaj, Rača, Rogovo 1, Rogovo 2, Skivjane, Smać, Smočica, Stubla, Trakanić, Ćerin, Ujz, Firza, Crmljane, Šeremet i Šišman.

46. Žabalj, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Gospođinci, Đurđevo, Žabalj i Čurug,

kao i katastarske opštine:

Gospođinci, Đurđevo, Žabalj i Čurug.

47. Žabari, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Aleksandrovac, Brzohode, Viteževo, Vlaški Do, Žabari, Kočetin, Mirijevo, Oreovica, Polatna, Porodin, Svinjarevo, Sibnica, Simićevo, Tićevac i Četereže,

kao i katastarske opštine:

Aleksandrovac, Brzohode, Viteževo, Vlaški Do, Žabari, Žabarsko Blato, Kočetin, Mirijevo, Oreovica, Polatna, Porodin, Svinjarevo, Sibnica, Simićevo, Tićevac i Četereže.

48. Žagubica, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bliznak, Breznica, Vukovac, Žagubica, Izvarica, Jošanica, Krepoljin, Krupaja, Laznica, Lipe, Medveđica, Milanovac, Milatovac, Osanica, Ribare, Selište, Sige i Suvi Do,

kao i katastarske opštine:

Bliznak, Breznica, Vukovac, Gornjak, Žagubica, Izvarica, Jošanica, Krepoljin, Krupaja, Laznica - Selište, Laznica - selo, Mali kamen, Medveđica, Milanovac, Milatovac, Osanica, Ribare, Sige i Suvi Do.

49. Žitište, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banatski Dvor, Banatsko Višnjićevo, Banatsko Karađorđevo, Žitište, Međa, Novi Itebej, Ravni Topolovac, Srpski Itebej, Torak, Torda, Hetin i Čestereg,

kao i katastarske opštine:

Banatski Dvor, Banatsko Višnjićevo, Banatsko Karađorđevo, Žitište, Međa, Novi Itebej, Ravni Topolovac, Srpski Itebej, Torak, Torda, Hetin i Čestereg.

50. Žitorađa, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Asanovac, Badnjevac, Vlahovo, Voljčince, Glašince, Gornje Crnatovo, Gornji Drenovac, Grudaš, Debeli Lug, Donje Crnatovo, Donji Drenovac, Držanovac, Dubovo, Đakus, Žitorađa, Zladovac, Izvor, Jasenica, Kare, Konjarnik, Lukomir, Novo Momčilovo, Pejkovac, Podina, Rečica, Samarinovac, Stara Božurna, Staro Momčilovo, Studenac i Toponica,

kao i katastarske opštine:

Asanovac, Badnjevac, Vlahovo, Voljčince, Glašince, Gornje Crnatovo, Gornji Drenovac, Grudaš, Debeli Lug, Donje Crnatovo, Donji Drenovac, Držanovac, Dubovo, Đakus, Žitorađa, Izvor, Jasenica, Kare, Konjarnik, Lukomir, Novo Momčilovo, Pejkovac, Podina, Rečica, Samarinovac, Stara Božurna, Staro Momčilovo, Studenac i Toponica.

51. Zvečan, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banov Do, Banjska, Banjska Reka, Banjski Suvi Do, Boljetin, Bresnica, Valač, Veliko Rudare, Vilište, Grabovac, Grižani, Doljane, Žaža, Žerovnica, Žitkovac, Zvečan, Izvori, Jankov Potok, Joševik, Kamenica, Keči Do, Korilje, Kula, Lipa, Lipovica, Lovac, Lozište, Lokva, Mali Zvečan, Malo Rudare, Matica, Oraovica, Rudine, Sendo i Srbovac,

kao i katastarske opštine:

Banov Do, Banjska, Valač, Veliko Rudare, Grabovac, Doljane, Žaža, Žerovnica, Žitkovac, Zvečan, Izvori, Jankov Potok, Korilje, Lovac, Matica, Rudine, Sendo i Srbovac.

52. Zubin Potok, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Babiće, Babudovica, Banja, Bojnoviće, Brnjak, Bube, Burlate, Velika Kaldura, Velji Breg, Vitakovo, Vojmisliće, Vragalica, Vrba, Vukojeviće, Vukosavljeviće, Gazivode, Gornje Varage, Gornji Jasenovik, Gornji Strmac, Dobroševina, Donje Varage, Donji Jasenovik, Drajinoviće, Dren, Žarevi, Zagrađe, Zagulje, Zečeviće, Zubin Potok, Zupče, Jabuka, Jagnjenica, Junake, Kijevce, Klečke, Kobilja Glava, Kovače, Kozarevo, Kopiloviće, Krligate, Ledenik, Lučka Reka, Mala Kaludra, Međeđi Potok, Oklace, Padine, Paruci, Prevlak, Prelaz, Preseka, Pridvorica, Rančiće, Rezala, Rujište, Tušiće, Ugljare, Crepulja, Čabra, Čečevo, Češanoviće, Čitluk, Šipovo i Štuoce,

kao i katastarske opštine:

Banja, Brnjak, Bube, Varage, Velika Kaludra, Velji Breg, Vojmisliće, Gornji Jasenovik, Gornji Strmac, Drajinoviće, Dren, Zečeviće, Zubin Potok, Zupče, Jagnjenica, Junake, Kozarevo, Krligate, Lučka Reka, Međeđi Potok, Oklace, Rezala, Rujište, Tušiće, Crepulja, Čabra, Čečevo i Češanoviće.

53. Ivanjica, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bedina Varoš, Bratljevo, Brezova, Brusnik, Budoželja, Bukovica, Vasiljevići, Vionica, Vrmbaje, Vučak, Gleđica, Gradac, Dajići, Devići, Deretin, Dobri Do, Dubrava, Erčege, Ivanjica, Javorska Ravna Gora, Katići, Klekova, Kovilje, Komadine, Koritnik, Kosovica, Kumanica, Kušići, Lisa, Luke, Mana, Maskova, Medovine, Međurečje, Močioci, Opaljenik, Osonica, Preseka, Prilike, Ravna Gora, Radaljevo, Rovine, Rokci, Sveštica, Sivčina, Smiljevac, Čečina, Šarenik i Šume,

kao i katastarske opštine:

Bedina Varoš, Bratljevo, Brezova, Brusnik, Budoželja, Vasiljevići, Vionica, Vrmbaje, Vučak, Gleđica, Gradac, Dajići, Deretin, Dobri Do, Dubrava, Erčege, Ivanjica, Komadine, Koritnik, Kosovica, Kumanica, Kušići, Lisa, Luke, Mana, Maskova, Medovine, Močioci, Opaljenik, Osonica, Preseka, Prilike, Ravna Gora, Radaljevo, Rovine, Rokci, Sveštica, Sivčina, Smiljevac, Čečina, Šarenik i Šume.

54. Inđija, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Beška, Inđija, Jarkovci, Krčedin, Ljukovo, Maradik, Novi Karlovci, Novi Slankamen, Slankamenački Vinogradi, Stari Slankamen i Čortanovci,

kao i katastarske opštine:

Beška, Inđija, Krčedin, Ljukovo, Maradik, Novi Karlovci, Novi Slankamen, Stari Slankamen i Čortanovci.

55. Irig, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Velika Remeta, Vrdnik, Grgeteg, Dobrodol, Irig, Jazak, Krušedol Prnjavor, Krušedol Selo, Mala Remeta, Neradin, Rivica i Šatrinci,

kao i katastarske opštine:

Velika Remeta, Bankovci, Vrdnik, Grgeteg, Dobrodol, Irig, Jazak Prnjavor, Jazak Selo, Krušedol Prnjavor, Krušedol Selo, Mala Remeta, Neradin, Rivica i Šatrinci.

56. Istok, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banja, Banja Krnjina, Banjica, Begov Lukavac, Belica, Belo Polje, Verić, Vrelo, Dobruša, Donji Istok, Dragoljevac, Drenje, Dubrava, Đurakovac, Žakovo, Žač, Zablaće, Istok, Kaličane, Kašica, Kovrage, Koš, Krnjina, Lugovo, Ljubovo, Ljubožda, Malo Dubovo, Mojstir, Muževine, Novi Verić, Orno Brdo, Osojane, Poljane, Prekale, Prigoda, Rakoš, Sinaje, Srbobran, Starodvorane, Studenica, Suvi Lukavac, Suvo Grlo, Sušica, Tomance, Trbuhovac, Tučep, Ukča, Crkolez, Crni Lug, Crnce i Šaljinovica,

kao i katastarske opštine:

Banja, Banjica, Begov Lukavac, Belica, Belo Polje, Verić, Vrelo, Dobruša, Dragoljevac, Drenje, Dubrava, Đurakovac, Žakovo, Žač, Zablaće, Istok, Kaličane, Kašica, Kovrage, Koš, Krnjina, Lugovo, Ljubovo, Ljubožda, Malo Dubovo, Mojstir, Muževine, Orno Brdo, Osojane, Poljane, Prekale, Prigoda, Rakoš, Sinaje, Srbobran, Starodvorane, Studenica, Suvi Lukavac, Suvo Grlo, Sušica, Tomance, Trbuhovac, Tučep, Ukča, Crkolez, Crni Lug, Crnce i Šaljinovica.

57. Kanjiža, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Adorjan, Velebit, Zimonić, Doline, Kanjiža, Male Pijace, Mali Pesak, Martonoš, Novo Selo, Orom, Totovo Selo, Trešnjevac i Horgoš,

kao i katastarske opštine:

Adorjan, Velebit, Kanjiža, Male Pijace, Martonoš, Orom, Trešnjevac i Horgoš.

58. Kačanik, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banjica, Belograce, Bičevac, Bob, Vata, Vrtolnica, Gabrica, Gajre, Globočica, Gorance, Gornja Grlica, Dimce, Doganović, Drenovaglava, Drobnjak, Dubrava, Dura, Đeneral Janković, Đurđev Dol, Eleza, Ivaja, Kačanik, Kovačevac, Korbulić, Kotlina, Krivenik, Lanište, Nećavce, Nika, Nikovce, Palivodenica, Pustenik, Režance, Reka, Runjevo, Semanje, Sečište, Slatina, Sopotnica, Stagovo, Stari Kačanik i Straža,

kao i katastarske opštine:

Banjica, Belograce, Bičevac, Bob, Vata - Dubrava, Vrtolnica, Gajre, Globočica, Gorance, Gornja Grlica, Dimce, Doganović, Drenovaglava, Drobnjak, Dura - Gabrica, Đeneral Janković, Đurđev Dol, Eleza, Ivaja, Kačanik, Kovačevac, Korbulić, Kotlina, Krivenik, Nećavce, Nika, Nikovce, Palivodenica, Pustenik, Režance, Reka, Runjevo, Semanje, Sečište, Slatina, Sopotnica, Stagovo, Stari Kačanik, Straža i Hodža Mala.

59. Kladovo, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Brza Palanka, Vajuga, Velesnica, Velika Vrbica, Velika Kamenica, Grabovica, Davidovac, Kladovo, Kladušnica, Korbovo, Kostol, Kupuzište, Ljubičevac, Mala Vrbica, Manastirica, Milutinovac, Novi Sip, Petrovo Selo, Podvrška, Reka, Rečica, Rtkovo i Tekija,

kao i katastarske opštine:

Brza Palanka, Vajuga, Velesnica, Velika Vrbica, Velika Kamenica, Grabovica, Davidovac, Kladovo, Kladušnica, Korbovo, Kostol, Kupuzište, Ljubičevac, Mala Vrbica, Manastirica, Milutinovac, Novi Sip, Petrovo Selo, Podvrška, Reka, Rečica, Rtkovo i Tekija.

60. Klina, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Balince, Berkovo, Biča, Bobovac, Bokšić, Budisavci, Veliki Đurđevik, Veliko Kruševo, Vidanje, Vlaški Drenovac, Volujak, Vrmnica, Golubovac, Gornji Petrič, Grabanica, Grabac, Grebnik, Deič, Dobra Voda, Dobri Dol, Dolac, Dolovo, Donji Petrič, Drenovac, Drenovčić, Drsnik, Dugonjive, Duš, Dušević, Zabrđe, Zajmovo, Zlokućane, Iglarevo, Jagoda, Jelovac, Jošanica, Kijevo, Klina, Klinavac, Kpuz, Krnjice, Leskovac, Lozica, Mali Đurđevik, Malo Kruševo, Mlečane, Naglavci, Novo selo, Pločice, Pograđe, Prčevo, Radulovac, Rekovac, Renovac, Resnik, Rudice, Svrhe, Sićevo, Skorošnik, Stup, Cerovik, Crni Lug, Čabić, Českovo, Čupevo i Štupelj,

kao i katastarske opštine:

Balince, Berkovo, Biča, Bobovac, Bokšić, Budisavci, Veliki Đurđevik, Veliko Kruševo, Vidanje, Vlaški Drenovac, Volujak, Vrmnica, Golubovac, Gornji Petrič, Grabanica, Grebnik, Dobra Voda, Dobri Dol, Dolac, Dolovo, Donji Petrič, Drenovac, Drenovčić, Drsnik, Dugonjive, Duš, Dušević, Zabrđe, Zajmovo, Zlokućane, Iglarevo, Jagoda, Jošanica, Kijevo, Klina, Klinavac, Kpuz, Lozica, Mlečane, Naglavci, Novo selo - Deič, Pločice, Pograđe, Prčevo, Rudice, Svrhe, Sićevo, Skorošnik, Stup, Cerovik, Crni Lug, Čabić, Českovo, Čupevo i Štupelj.

61. Knić, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bajčetina, Balosave, Bare, Bečevica, Borač, Brestovac, Brnjica, Bumbarevo Brdo, Vrbeta, Vučkovica, Grabovac, Grivac, Gruža, Guberevac, Guncati, Dragušica, Dubrava, Žunje, Zabojnica, Kikojevac, Kneževac, Knić, Konjuša, Kusovac, Leskovac, Lipnica, Ljubić, Ljuljaci, Oplanić, Pajsijević, Pretoke, Radmilović, Rašković, Sumorovac, Toponica i Čestin,

kao i katastarske opštine:

Bajčetina, Balosave, Bare, Bečevica, Borač, Brestovac, Brnjica, Bumbarevo Brdo, Vrbeta, Vučkovica, Grabovac, Grivac, Gruža, Guberevac, Guncati, Dragušica, Dubrava, Žunje, Zabojnica, Kikojevac, Kneževac, Knić, Konjuša, Kusovac, Leskovac, Lipnica, Ljubić, Ljuljaci, Oplanić, Pajsijević, Pretoke, Radmilović, Rašković, Sumorovac, Toponica i Čestin.

62. Knjaževac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Aldina Reka, Aldinac, Balanovac, Balinac, Balta Berilovac, Banjski Orešac, Beli Potok, Berčinovac, Božinovac, Bulinovac, Bučje, Valevac, Vasilj, Vidovac, Vina, Vitkovac, Vlaško Polje, Vrtovac, Gabrovnica, Glogovac, Gornja Kamenica, Gornja Sokolovica, Gornje Zuniče, Gradište, Grezna, Debelica, Dejanovac, Donja Kamenica, Donja Sokolovica, Donje Zuniče, Drvnik, Drenovac, Drečinovac, Žlne, Žukovac, Zorunovac, Zubetinac, Inovo, Jakovac, Jalovik Izvor, Janja, Jelašnica, Kaličina, Kalna, Kandalica, Knjaževac, Koželj, Krenta, Lepena, Lokva, Manjinac, Miljkovac, Minićevo, Mučibaba, Novo Korito, Orešac, Ošljane, Papratna, Petruša, Podvis, Ponor, Potrkanje, Pričevac, Ravna, Ravno Bučje, Radičevac, Rgošte, Repušnica, Sastavak, Svrljiška Topla, Skrobnica, Slatina, Stanjinac, Staro Korito, Stogazovac, Tatrasnica, Trgovište, Trnovac, Ćuštica, Crvenje, Crni Vrh, Šarbanovac, Šesti Gabar, Štipina, Štitarac, Štrbac i Šuman Topla,

kao i katastarske opštine:

Aldina Reka, Aldinac, Balanovac, Balinac, Balta Berilovac, Banjski Orešac, Beli Potok, Berčinovac, Božinovac, Bulinovac, Bučje, Valevac, Vasilj, Vidovac, Vina, Vitkovac, Vlaško Polje, Vrtovac, Gabrovnica, Glogovac, Gornja Kamenica, Gornja Sokolovica, Gornje Zuniče, Gradište, Grezna, Debelica, Dejanovac, Donja Kamenica, Donja Sokolovica, Donje Zuniče, Drvnik, Drenovac, Drečinovac, Žlne, Žukovac, Zorunovac, Zubetinac, Inovo, Jakovac, Jalovik Izvor, Janja, Jelašnica, Kaličina, Kalna, Kandalica, Knjaževac, Koželj, Krenta, Lepena, Lokva, Manjinac, Miljkovac, Minićevo, Mučibaba, Novo Korito, Orešac, Ošljane, Papratna, Petruša, Ponor, Potrkanje, Pričevac, Ravna, Ravno Bučje, Radičevac, Rgošte, Repušnica, Svrljiška Topla, Skrobnica, Slatina, Stanjinac, Staro Korito, Stogazovac, Tatrasnica, Trgovište, Trnovac, Ćuštica, Crvenje, Crni Vrh, Šarbanovac, Šesti Gabar, Štipina, Štitarac, Štrbac i Šuman Topla.

63. Kovačica, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Debeljača, Idvor, Kovačica, Padina, Putnikovo, Samoš, Uzdin i Crepaja,

kao i katastarske opštine:

Debeljača, Idvor, Kovačica, Padina, Samoš, Uzdin i Crepaja.

64. Kovin, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bavanište, Gaj, Deliblato, Dubovac, Kovin, Malo Bavanište, Mramorak, Pločica, Skorenovac i Šumarak,

kao i katastarske opštine:

Bavanište 1, Bavanište 2, Gaj, Deliblato, Deliblatski Pesak, Dubovac, Kovin, Mramorak, Pločica i Skorenovac.

65. Kosjerić, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bjeloperica, Brajkovići, Varda, Galovići, Godečevo, Godljevo, Gornja Pološnica, Donja Pološnica, Drenovci, Dubnica, Kosjerić (varoš), Kosjerić (selo), Makovište, Mionica, Mrčići, Mušići, Paramun, Radanovci, Ražana, Rosići, Ruda Bukva, Seča Reka, Skakavci, Stojići, Subjel, Tubići, Cikote i Ševrljuge,

kao i katastarske opštine:

Bjeloperica, Brajkovići, Galovići, Godečevo 1, Godečevo 2, Godljevo, Drenovci, Dubnica, Kosjerić (varoš), Selo Kosjerić, Makovište 1, Makovište 2, Mionica, Mrčići, Mušići, Paramun, Pološnica 1, Pološnica 2, Radanovci, Rosići, Ruda Bukva, Seča Reka, Skakavci, Stojići, Subjel, Tubići, Cikote i Ševrljuge.

66. Kosovo Polje, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Ariljača, Batuse, Bresje, Velika Slatina, Veliki Belaćevac, Vragolija, Gornje Dobrevo, Dobri Dub, Donje Dobrevo, Donji Grabovac, Ence, Kosovo Polje, Kuzmin, Mala Slatina, Mali Belaćevac, Nakarade, Pomazatin i Ugljare,

kao i katastarske opštine:

Ariljača, Batuse, Velika Slatina, Veliki Belaćevac, Vragolija, Gornje Dobrevo, Dobri Dub, Donje Dobrevo, Donji Grabovac, Ence, Kosovo Polje, Kuzmin, Mala Slatina, Mali Belaćevac, Pomazatin i Ugljare.

67. Kosovska Kamenica, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Ajnovce, Berivojce, Blato, Boževce, Boljevce, Bosce, Bratilovce, Busovata, Bušince, Vaganeš, Veliko Ropotovo, Vrućevce, Glogovce, Gmince, Gogolovce, Gornja Veljeglava, Gornja Šipašnica, Gornje Karačevo, Gornje Korminjane, Građenik, Grizime, Daždince, Dajkovce, Desivojce, Domorovce, Donja Veljeglava, Donja Šipašnica, Donje Karačevo, Donje Korminjane, Drenovce, Đuriševce, Žuja, Zajčevce, Kololeč, Koprivnica, Koretin, Kosovska Kamenica, Kostadince, Krajnidel, Kremenata, Kriljevo, Lisacka, Ljajčić, Lještar, Malo Ropotovo, Marovce, Mešina, Miganovce, Močare, Mučivrce, Novo Selo, Ogošte, Odanovce, Odevce, Oraovica, Pančelo, Petrovce, Polička, Rajanovce, Ranilug, Robovac, Rogačica, Svirce, Sedlare, Strezovce, Strelica, Tirince, Tomance, Toponica, Trstena, Tuđevce, Firićeja, Carevce, Čarakovce i Šajić,

kao i katastarske opštine:

Ajnovce, Berivojce, Blato, Boževce, Boljevce, Bosce, Bratilovce, Busovata, Bušince, Vaganeš, Veliko Ropotovo, Vrućevce, Glogovce, Gmince, Gogolovce, Gornja Veljeglava, Gornja Šipašnica, Gornje Karačevo, Gornje Korminjane, Građenik, Grizime, Daždince, Dajkovce, Desivojce, Domorovce, Donja Veljeglava, Donja Šipašnica, Donje Karačevo, Donje Korminjane, Drenovce, Đuriševce, Žuja, Zajčevce, Kololeč, Koprivnica, Koretin, Kosovska Kamenica, Kostadince, Krajnidel, Kremenata 1, Kremenata 2, Kriljevo, Lisacka, Ljajčić, Lještar, Malo Ropotovo, Marovce, Mešina, Miganovce, Močare, Mučivrce, Novo Selo, Ogošte, Odanovce, Odevce, Oraovica, Pančelo, Petrovce, Polička, Rajanovce, Ranilug, Robovac, Rogačica, Svirce, Sedlare, Strezovce, Strelica, Tirince, Tomance, Toponica, Trstena, Tuđevce, Firićeja, Carevce, Čarakovce i Šajić.

68. Kosovska Mitrovica, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bajgora, Bare, Bataire, Brabonjić, Vaganica, Veliki Kičić, Vidomirić, Vidušić, Vlahinje, Vrbnica, Gornje Vinarce, Gornje Žabare, Gornje Rašane, Gornji Suvi Do, Gušavac, Dedinje, Donje Vinarce, Donje Žabare, Donje Rašane, Donji Suvi Do, Zabrđe, Zasela, Zijača, Kačandol, Kovačica, Kopriva, Kosovska Mitrovica, Košutovo, Kutlovac, Lisica, Ljušta, Mađera, Mažić, Malo Kičiće, Meljenica, Ovčare, Orahovo, Pirče, Prvi Tunel, Reka, Ržana, Svinjare, Seljance, Stari trg (rud. nas.), Stari trg (selo), Strana, Trstena, Šipolje i Šupkovac,

kao i katastarske opštine:

Bajgora, Bare, Bataire, Brabonjić, Vaganica, Veliki Kičić, Vidomirić, Vidušić, Vlahinje, Vrbnica, Gornje Žabare, Dedinje, Donje Vinarce, Donje Žabare, Zabrđe, Zijača, Kačandol, Kovačica, Kopriva, Kosovska Mitrovica, Košutovo, Kutlovac, Ljušta, Mađera, Mažić, Meljenica, Ovčare, Orahovo, Prvi Tunel, Rašane, Ržana, Svinjare, Seljance, Stari trg, Strana, Suvi Do, Trstena, Šipolje i Šupkovac.

69. Koceljeva, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Batalage, Brdarica, Bresnica, Galović, Goločelo, Gradojević, Donje Crniljevo, Draginje, Družetić, Zukve, Kamenica, Koceljeva, Ljutice, Mali Bošnjak, Svileuva, Subotica i Ćukovine,

kao i katastarske opštine:

Batalage, Brdarica, Bresnica, Galović, Goločelo, Gradojević, Donje Crniljevo, Draginje, Družetić, Zukve, Kamenica, Koceljeva, Koceljeva - varošica, Ljutice, Mali Bošnjak, Svileuva, Subotica i Ćukovine.

70. Krupanj, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banjevac, Bela Crkva, Bogoštica, Brezovice, Brštica, Vrbić, Dvorska, Zavlaka, Kostajnik, Krasava, Kržava, Krupanj, Likodra, Lipenović, Mojković, Planina, Ravnaja, Stave, Tolisavac, Tomanj, Cvetulja, Cerova i Šljivova,

kao i katastarske opštine:

Banjevac, Bela Crkva, Bogoštica, Brezovice, Brštica, Vrbić, Dvorska, Zavlaka, Kostajnik, Krasava, Kržava, Krupanj, Likodra, Lipenović 1, Lipenović 2, Mojković, Planina, Ravnaja, Stave, Tolisavac, Tomanj, Cvetulja, Cerova i Šljivova.

71. Kula, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Kruščić, Kula, Lipar, Nova Crvenka, Ruski Krstur, Sivac i Crvenka,

kao i katastarske opštine:

Kruščić, Kula, Lipar, Ruski Krstur, Sivac i Crvenka.

72. Kuršumlija, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Babica, Barlovo, Baćoglava, Belo Polje, Bogujevac, Vasiljevac, Veliko Pupavce, Visoka, Vlahinja, Vrelo, Vrševac, Vukojevac, Gornja Mikuljana, Gornje Točane, Grabovnica, Dabinovac, Dankoviće, Degrmen, Dedinac, Dešiška, Dobri Do, Donja Mikuljana, Donje Točane, Dubrava, Đake, Žalica, Žegrova, Željevo, Žuč, Zagrađe, Zebice, Ivan Kula, Igrište, Kalimance, Kastrat, Konjuva, Kosmača, Krtok, Krčmare, Kupinovo, Kuršumlija, Kuršumlijska Banja, Kutlovo, Lukovo, Ljutova, Ljuša, Magovo, Mala Kosanica, Maričiće, Markoviće, Matarova, Mačja Stena, Mačkovac, Merdare, Merćez, Mehane, Miočiće, Mirnica, Mrče, Nevada, Novo Selo, Orlovac, Pavaštica, Parada, Parduse, Pačarađa, Pepeljevac, Perunika, Pljakovo, Prevetica, Prekorađe, Prolom, Ravni Šort, Rastelica, Rača, Rudare, Sagonjevo, Samokovo, Svinjište, Sekirača, Selište, Selova, Seoce, Spance, Tačevac, Tijovac, Tmava, Trebinja, Trećak, Trešnjica, Trmka, Trn, Trpeze, Šatra i Štava,

kao i katastarske opštine:

Babica, Barlovo, Baćoglava, Belo Polje, Bogujevac, Vasiljevac, Veliko Pupavce, Visoka, Vlahinja, Vrelo, Vrševac, Vukojevac, Gornja Mikuljana, Gornje Točane, Grabovnica, Dabinovac, Dankoviće, Degrmen, Dedinac, Dešiška, Dobri Do, Donja Mikuljana, Donje Točane, Dubrava, Đake, Žalica, Žegrova, Željevo, Žuč, Zagrađe, Zebice, Ivan Kula, Igrište, Kalimance, Kastrat, Konjuva, Kosmača, Krtok, Krčmare, Kupinovo, Kuršumlija, Kuršumlijska Banja, Kutlovo, Lukovo, Ljutova, Ljuša, Magovo, Mala Kosanica, Maričiće, Markoviće, Matarova, Mačja Stena, Mačkovac, Merdare, Merćez, Mehane, Miočiće, Mirnica, Mrče, Nevada, Novo Selo, Orlovac, Pavaštica, Parada, Parduse, Pačarađa, Pepeljevac, Perunika, Pljakovo, Prevetica, Prekorađe, Prolom, Ravni Šort, Rastelica, Rača, Rudare, Sagonjevo, Samokovo, Svinjište, Sekirača, Selište, Selova, Seoce, Spance, Tačevac, Tijovac, Tmava, Trebinja, Trećak, Trešnjica, Trmka, Trn, Trpeze, Šatra i Štava.

73. Kučevo, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Blagojev Kamen, Brodica, Bukovska, Velika Bresnica, Voluja, Vuković, Duboka, Zelenik, Kaona, Kučajna, Kučevo, Lješnica, Mala Bresnica, Mišljenovac, Mustapić, Neresnica, Rabrovo, Ravnište, Radenka, Rakova Bara, Sena, Srpce, Turija, Ceremošnja, Cerovica i Ševica,

kao i katastarske opštine:

Blagojev Kamen, Bukovska, Velika Bresnica, Voluja, Vuković, Gložana, Duboka, Zelenik, Kaona, Kučajna, Kučevo 1, Kučevo 2, Kučevo 3, Lješnica, Mala Bresnica, Mišljenovac, Mustapić, Neresnica, Popovac, Rabrovo, Ravnište, Radenka, Rakova Bara, Sena, Srpce, Turija, Ceremošnja, Cerovica i Ševica.

74. Lajkovac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bajevac, Bogovađa, Vračević, Donji Lajkovac, Jabučje, Lajkovac (varoš), Lajkovac (selo), Mali Borak, Markova Crkva, Nepričava, Pepeljevac, Pridvorica, Ratkovac, Rubribreza, Skobalj, Slovac, Stepanje, Strmovo i Ćelije,

kao i katastarske opštine:

Bajevac, Bogovađa, Vračević, Donji Lajkovac, Jabučje, Lajkovac, Mali Borak, Markova Crkva, Nepričava, Pepeljevac, Pridvorica, Ratkovac, Rubribreza, Skobalj, Slovac, Stepanje, Strmovo i Ćelije.

75. Lapovo, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Lapovo (varošica) i Lapovo (selo),

kao i katastarska opština:

Lapovo.

76. Lebane, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bačevina, Bošnjace, Buvce, Veliko Vojlovce, Geglja, Goli Rid, Gornje Vranovce, Grgurovce, Donje Vranovce, Drvodelj, Ždeglovo, Klajić, Konjino, Krivača, Lalinovac, Lebane, Lipovica, Lugare, Malo Vojlovce, Nova Topola, Novo Selo, Pertate, Petrovac, Popovce, Poroštica, Prekopčelica, Radevce, Radinovac, Rafuna, Svinjarica, Sekicol, Slišane, Togočevce, Ćenovac, Cekavica, Šarce, Šilovo, Štulac i Šumane,

kao i katastarske opštine:

Bačevina, Bošnjace, Buvce, Veliko Vojlovce, Geglja, Goli Rid, Gornje Vranovce, Grgurovce, Donje Vranovce, Drvodelj, Ždeglovo, Klajić, Konjino, Krivača, Lalinovac, Lebane, Lipovica, Lugare, Malo Vojlovce, Nova Topola, Novo Selo, Pertate, Petrovac, Popovce, Poroštica, Prekopčelica, Radevce, Radinovac, Rafuna, Svinjarica, Sekicol, Slišane, Togočevce, Ćenovac, Cekavica, Šarce, Šilovo, Štulac i Šumane.

77. Leposavić, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bare, Belo Brdo, Beluće, Berberište, Bistrica, Borova, Borčane, Brzance, Vitanoviće, Vračevo, Vuča, Gnježdane, Gornji Krnjin, Graničane, Grkaje, Guvnište, Gulije, Desetak, Dobrava, Donje Isevo, Donji Krnjin, Dren, Duboka, Zabrđe, Zavrata, Zemanica, Zrnosek, Ibarsko Postenje, Jarinje, Jelakce, Jošanica, Kajkovo, Kamenica, Kijevčiće, Koporiće, Kostin Potok, Košutica, Košutovo, Kruševo, Kruščica, Kutnje, Lazine, Leposavić, Lešak, Lozno, Majdevo, Mekiniće, Miokoviće, Mioliće, Mošnica, Ostraće, Plakaonica, Planinica, Popovce, Potkomlje, Pridvorica, Rvatska, Rodelj, Rucmance, Seoce, Slatina, Sočanica, Tvrđan, Trebiće, Trikose, Ćirkoviće, Ulije, Ceranja, Crveni, Crnatovo i Šaljska Bistrica,

kao i katastarske opštine:

Bare, Belo Brdo, Beluće, Berberište, Bistrica, Borova, Borčane, Vračevo, Vuča, Gornji Krnjin, Graničane, Grkaje, Guvnište, Dobrava, Donje Isevo, Donji Krnjin, Dren, Zemanica, Ibarsko Postenje, Jelakce, Kajkovo, Kamenica, Kijevčiće, Koporiće, Košutovo, Kutnje, Leposavić, Lešak, Lozno, Majdevo, Miokoviće, Mošnica, Ostraće, Plakaonica, Popovce, Potkomlje, Pridvorica, Rvatska, Seoce, Slatina, Sočanica, Trebiće, Ćirkoviće, Ceranja, Crveni, Crnatovo i Šaljska Bistrica.

78. Lipljan, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Androvac, Bandulić, Banjica, Brus, Bujance, Bukovica, Varigovce, Velika Dobranja, Veliki Alaš, Veliko Ribare, Vogačica, Vrelo, Vrševce, Glavica, Glanica, Glogovce, Goleško Vrelo, Gornja Gušterica, Gornje Gadimlje, Guvno Selo, Divljaka, Dobrotin, Donja Gušterica, Donje Gadimlje, Zlokućane, Janjevo, Klečka, Konjsko, Konjuh, Krajište, Krajmirovce, Laletić, Lepina, Livađe, Lipljan, Lipovica, Lug, Lugadžija, Magura, Mala Dobranja, Mali Alaš, Malo Gracko, Malo Ribare, Marevce, Medvece, Mirena, Muhadžer Babuš, Novo Rujce, Oklap, Okosnica, Plitković, Poturovce, Rabovce, Radevo, Rusinovce, Sedlare, Skulanevo, Slovinje, Smoluša, Staro Gracko, Staro Rujce, Suvi Do, Teća, Topličane, Torina, Trbovce, Crni Breg, Čelopek, Čučuljaga i Šišarka,

kao i katastarske opštine:

Androvac, Bandulić, Banjica, Brus, Bujance, Bukovica, Varigovce, Velika Dobranja, Veliki Alaš, Veliko Ribare, Vogačica, Vrelo, Vrševce, Glogovce, Goleško Vrelo, Gornja Gušterica, Gornje Gadimlje, Guvno Selo, Divljaka, Dobrotin, Donja Gušterica, Donje Gadimlje, Zlokućane, Janjevo, Klečka, Konjsko, Konjuh, Krajište, Krajmirovce, Laletić, Lepina, Livađe, Lipljan, Lipovica, Lug, Lugadžija, Magura, Mala Dobranja, Mali Alaš, Malo Gracko, Malo Ribare, Marevce, Medvece, Mirena, Muhadžer Babuš, Novo Rujce, Oklap, Okosnica, Plitković, Poturovce, Rabovce, Radevo, Rusinovce, Sedlare, Skulanevo, Slovinje, Smoluša, Staro Gracko, Staro Rujce, Suvi Do, Teća, Topličane, Torina, Crni Breg, Čučuljaga i Šišarka.

79. Lučani, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Beli Kamen, Viča, Vlasteljice, Vučkovica, Goračići, Gornja Kravarica, Gornji Dubac, Grab, Guberevci, Guča (varošica), Guča (selo), Dljin, Donja Kravarica, Donji Dubac, Dučalovići, Đerać, Živica, Zeoke, Kaona, Kotraža, Krivača, Krstac, Lis, Lisice, Lučani (varošica), Lučani (selo), Markovica, Milatovići, Negrišori, Puhovo, Pšanik, Rogača, Rtari, Rti, Tijanje i Turica,

kao i katastarske opštine:

Beli Kamen, Viča, Vlasteljice, Vučkovica, Goračići, Gornja Kravarica, Gornji Dubac, Grab, Guberevci, Guča, Dljin, Donja Kravarica, Donji Dubac, Dučalovići, Đerać, Živica, Zeoke, Kaona, Kotraža, Krivača, Krstac, Lis, Lisice, Lučani, Markovica, Milatovići, Negrišori, Puhovo, Pšanik, Rogača, Rtari, Rti, Tijanje i Turica.

80. Ljig, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Ba, Babajić, Belanovica, Bošnjanović, Brančić, Veliševac, Gukoš, Dići, Donji Banjani, Živkovci, Ivanovci, Jajčić, Kadina Luka, Kalanjevci, Kozelj, Lalinci, Latković, Liplje, Ljig, Milavac, Moravci, Paležnica, Poljanice, Slavkovica, Cvetanovac, Štavica i Šutci,

kao i katastarske opštine:

Ba, Babajić, Belanovica, Bošnjanović, Brančić, Veliševac, Gukoš, Dići, Donji Banjani, Živkovci, Ivanovci, Jajčić, Kadina Luka, Kalanjevci, Kozelj, Lalinci, Latković, Liplje, Ljig, Moravci, Paležnica, Poljanice, Slavkovica, Cvetanovac, Štavica i Šutci.

81. Ljubovija, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Berlovine, Vrhpolje, Gornja Ljuboviđa, Gornja Orovica, Gornja Trešnjica, Gornje Košlje, Gračanica, Grčić, Donja Ljuboviđa, Donja Orovica, Drlače, Duboko, Leović, Lonjin, Ljubovija, Orovička Planina, Podnemić, Postenje, Rujevac, Savković, Selanac, Sokolac, Tornik, Uzovnica, Caparić, Crnča i Čitluk,

kao i katastarske opštine:

Donja Bukovica, Gornja Bukovica, Gornja Ljuboviđa, Gornja Orovica, Gornje Košlje, Gračanica, Grčić, Donja Ljuboviđa, Donja Orovica, Donje Košlje 1, Donje Košlje 2, Drlače, Leović, Lonjin, Ljubovija, Postenje, Rujevac, Savković, Selanac, Sokolac, Tornik, Uzovnica, Crnča i Čitluk.

82. Majdanpek, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Boljetin, Vlaole, Golubinje, Debeli Lug, Donji Milanovac, Jasikovo, Klokočevac, Leskovo, Majdanpek, Miroč, Mosna, Rudna Glava, Topolnica i Crnajka,

kao i katastarske opštine:

Boljetin, Vlaole, Golubinje, Debeli Lug, Donji Milanovac, Jasikovo, Klokočevac, Leskovo, Majdanpek, Miroč, Mosna, Rudna Glava, Topolnica i Crnajka.

83. Mali Zvornik, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Amajić, Brasina, Budišić, Velika Reka, Voljevci, Donja Borina, Donja Trešnjica, Mali Zvornik, Radalj, Sakar, Culine i Čitluk,

kao i katastarske opštine:

Brasina, Budišić, Velika Reka, Donja Borina, Donja Trešnjica, Mali Zvornik, Radalj, Sakar, Culine i Čitluk.

84. Mali Iđoš, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Lovćenac, Mali Iđoš i Feketić,

kao i katastarske opštine:

Lovćenac, Mali Iđoš i Feketić.

85. Malo Crniće, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Aljudovo, Batuša, Boževac, Veliko Selo, Veliko Crniće, Vrbnica, Zabrega, Kalište, Kobilje, Kravlji Do, Kula, Malo Gradište, Malo Crniće, Salakovac, Smoljinac, Toponica, Crljenac, Šapine i Šljivovac,

kao i katastarske opštine:

Aljudovo, Batuša, Boževac, Veliko Selo, Veliko Crniće, Vrbnica, Zabrega, Kalište, Kobilje, Kravlji Do, Kula, Malo Gradište, Malo Crniće, Salakovac, Smoljinac, Toponica, Crljenac, Šapine i Šljivovac.

86. Medveđa, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bogunovac, Borovac, Varadin, Velika Braina, Vrapce, Gazdare, Gornja Lapaštica, Gornji Bučumet, Gornji Gajtan, Grbavce, Gubavce, Gurgutovo, Donja Lapaštica, Donji Bučumet, Donji Gajtan, Drence, Đulekare, Kapit, Lece, Mala Braina, Marovac, Maćedonce, Medveđa, Medevce, Mrkonje, Negosavlje, Petrilje, Poroštica, Pusto Šilovo, Ravna Banja, Retkocer, Retkocersko Maćedonce, Rujkovac, Svirce, Sijarina, Sijarinska Banja, Sponce, Srednji Bučumet, Stara Banja, Stubla, Tulare, Tupale, Crni Vrh i Čokotin,

kao i katastarske opštine:

Bogunovac, Borovac, Bučumet, Velika Braina, Vrapce, Gazdare, Gajtan, Gornja Lapaštica, Grbavce, Gubavce, Gurgutovo, Donja Lapaštica, Drence, Đulekare, Kapit, Lece, Mala Braina, Marovac, Maćedonce, Medveđa, Medevce, Mrkonje, Negosavlje, Petrilje, Poroštica, Pusto Šilovo, Ravna Banja, Retkocer, Rujkovac, Svirce, Sijarina, Sijarinska Banja, Sponce, Stara Banja, Stubla, Tulare, Tupale, Crni Vrh i Čokotin.

87. Merošina, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Azbresnica, Aleksandrovo, Arbanasce, Balajnac, Baličevac, Batušinac, Biljeg, Brest, Bučić, Gornja Rasovača, Gradište, Devča, Dešilovo, Donja Rasovača, Dudulajce, Jovanovac, Jugbogdanovac, Kovanluk, Kostadinovac, Krajkovac, Lepaja, Merošina, Mramorsko Brdo, Oblačina, Padina, Rožina i Čubura,

kao i katastarske opštine:

Azbresnica, Aleksandrovo, Arbanasce, Balajnac, Baličevac, Batušinac, Biljeg, Brest, Bučić, Gornja Rasovača, Gradište, Devča, Dešilovo, Donja Rasovača, Dudulajce, Jugbogdanovac, Kostadinovac, Krajkovac, Lepaja, Merošina, Oblačina i Rožina.

88. Mionica, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Berkovac, Brežđe, Bukovac, Velika Marišta, Virovac, Vrtiglav, Golubac, Gornji Lajkovac, Gornji Mušić, Gunjica, Donji Mušić, Dučić, Đurđevac, Klašnić, Ključ, Komanice, Krčmar, Maljević, Mionica (varoš), Mionica (selo), Mratišić, Nanomir, Osečenica, Paštrić, Planinica, Popadić, Radobić, Rajković, Rakari, Robaje, Sanković, Struganik, Tabanović, Todorin Do, Tolić i Šušeoka,

kao i katastarske opštine:

Berkovac, Brežđe, Bukovac, Virovac, Vrtiglav, Golubac, Gornji Lajkovac, Gornji Mušić, Gunjica, Donji Mušić, Dučić, Đurđevac, Klašnić, Ključ, Komanice, Krčmar, Maljević, Mionica (varoš), Mionica (selo), Mratišić, Nanomir, Osečenica, Paštrić, Planinica, Popadić, Radobić, Rajković, Rakari, Robaje, Sanković, Struganik, Tabanović, Todorin Do, Tolić i Šušeoka.

89. Negotin, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Aleksandrovac, Braćevac, Brestovac, Bukovče, Veljkovo, Vidrovac, Vratna, Dupljane, Dušanovac, Jabukovac, Jasenica, Karbulovo, Kobišnica, Kovilovo, Mala Kamenica, Malajnica, Miloševo, Mihajlovac, Mokranje, Negotin, Plavna, Popovica, Prahovo, Radujevac, Rajac, Rečka, Rogljevo, Samarinovac, Sikole, Slatina, Smedovac, Srbovo, Tamnič, Trnjane, Urovica, Crnomasnica, Čubra, Šarkamen i Štubik,

kao i katastarske opštine:

Aleksandrovac, Braćevac, Brestovac, Bukovče, Veljkovo, Vidrovac, Vratna, Glogovica 2, Dupljane, Dušanovac, Jabukovac, Jasenica, Karbulovo, Kobišnica, Kovilovo, Mala Kamenica, Malajnica, Miloševo, Mihajlovac, Mokranje, Negotin, Plavna, Popovica, Prahovo, Radujevac, Rajac, Rečka, Rogljevo, Samarinovac, Sikole 1, Sikole 2, Slatina, Smedovac, Srbovo, Tamnič, Trnjane, Urovica, Crnomasnica, Čubra, Šarkamen, Štubik 1 i Štubik 2.

90. Nova Varoš, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Akmačići, Amzići, Bistrica, Božetići, Brdo, Bukovik, Burađa, Vilovi, Vraneša, Gornja Bela Reka, Gornje Trudovo, Debelja, Donja Bela Reka, Draglica, Draževići, Drmanovići, Jasenovo, Komarani, Kućani, Ljepojevići, Miševići, Negbina, Nova Varoš, Ojkovica, Radijevići, Radoinja, Rutoši, Seništa, Tikva, Tisovica, Trudovo, Čelice i Štitkovo,

kao i katastarske opštine:

Akmačići, Amzići, Bela Reka, Bistrica, Božetići, Brdo, Bukovik, Burađa, Vilovi, Vraneša, Gornje Trudovo, Debelja, Draglica, Draževići, Drmanovići, Jasenovo, Komarani, Kućani, Ljepojevići, Miševići, Negbina, Nova Varoš, Ojkovica, Radijevići, Radoinja, Rutoši, Seništa, Tisovica, Tikva, Trudovo, Čelice i Štitkovo.

91. Nova Crnja, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Aleksandrovo, Vojvoda Stepa, Nova Crnja, Radojevo, Srpska Crnja i Toba,

kao i katastarske opštine:

Aleksandrovo, Vojvoda Stepa, Molin, Nova Crnja, Radojevo, Srpska Crnja i Toba.

92. Novi Bečej, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bočar, Kumane, Novi Bečej i Novo Miloševo,

kao i katastarske opštine:

Bočar, Kumane, Novi Bečej i Novo Miloševo.

93. Novi Kneževac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banatsko Aranđelovo, Đala, Majdan, Novi Kneževac, Podlokanj, Rabe, Siget, Srpski Krstur i Filić,

kao i katastarske opštine:

Banatsko Aranđelovo, Đala, Majdan, Novi Kneževac i Srpski Krstur.

94. Novo Brdo, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bostane, Zebince, Izvor, Jasenovik, Klobukar, Labljane, Manišince, Novo Brdo, Prekovce i Trnićevce,

kao i katastarske opštine:

Bostane, Zebince, Izvor, Jasenovik, Klobukar, Labljane, Manišince, Novo Brdo, Prekovce i Trnićevce.

95. Obilić, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Ade, Babin Most, Bakšija, Breznica, Gornji Grabovac, Kruševac, Lazarevo, Leskovčić, Mazgit, Miloševo, Obilić, Plemetina, Raskovo, Rudnik Kosovo, Sibovac, Hamidija, Crkvena Vodica i Šipitula,

kao i katastarske opštine:

Ade, Babin Most, Bakšija, Breznica, Gornji Grabovac, Kruševac, Lazarevo, Leskovčić, Mazgit, Miloševo, Obilić, Plemetina, Raskovo, Sibovac, Hamidija, Crkvena Vodica i Šipitula.

96. Opovo, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Baranda, Opovo, Sakule i Sefkerin,

kao i katastarske opštine:

Baranda, Opovo, Sakule i Sefkerin.

97. Orahovac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bela Crkva, Bratotin, Brestovac, Brnjača, Bublje, Velika Kruša, Velika Hoča, Vranjak, Gedža, Goračevo, Gorić, Gornje Potočane, Danjane, Dobri Dol, Domanek, Donje Potočane, Dragobilje, Drenovac, Zatrić, Zočište, Zrze, Jančište, Jović, Koznik, Kramovik, Labučevo, Ljubižda, Mađare, Mala Hoča, Mališevo, Milanović, Miruša, Moralija, Mrasor, Našpale, Nogavac, Opteruša, Orahovac, Ostrozub, Pagaruša, Petković, Poluža, Ponorac, Pusto Selo, Radoste, Ratkovac, Retimlje, Sanovac, Saroš, Sopnić, Turjak, Celina, Crnovrana, Čiflak i Čupevo,

kao i katastarske opštine:

Bela Crkva, Bratotin, Brestovac, Brnjača, Bublje, Velika Kruša, Velika Hoča, Vranjak, Gedža, Gorić, Gornje Potočane, Danjane, Dobri Dol, Domanek, Donje Potočane, Dragobilje, Drenovac, Zatrić, Zočište, Zrze, Jančište, Jović, Koznik, Kramovik, Labučevo, Ljubižda, Mađare, Mala Hoča, Mališevo, Milanović, Miruša, Moralija, Mrasor, Našpale, Nogavac, Opteruša, Orahovac, Ostrozub, Pagaruša, Petković, Poluža, Ponorac, Pusto Selo, Radoste, Ratkovac, Retimlje, Sanovac, Sopnić, Turjak, Celina, Crnovrana i Čiflak.

98. Osečina, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bastav, Belotić, Bratačić, Gornje Crniljevo, Gunjaci, Dragijevica, Dragodol, Komirić, Konjic, Konjuša, Lopatanj, Osečina (varošica), Osečina (selo), Ostružanj, Pecka, Plužac, Sirdija, Skadar, Tuđin i Carina,

kao i katastarske opštine:

Bastav, Belotić, Bratačić, Gornje Crniljevo, Gunjaci, Dragijevica, Dragodol, Komirić, Konjuša, Lopatanj, Osečina, Ostružanj, Pecka, Plužac, Sirdija, Tuđin i Carina.

99. Odžaci, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bački Brestovac, Bački Gračac, Bogojevo, Deronje, Karavukovo, Lalić, Odžaci, Ratkovo i Srpski Miletić,

kao i katastarske opštine:

Bački Brestovac, Bački Gračac, Bogojevo, Deronje, Karavukovo, Lalić, Odžaci, Ratkovo i Srpski Miletić.

100. Paraćin, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bošnjane, Buljane, Busilovac, Glavica, Golubovac, Gornja Mutnica, Gornje Vidovo, Davidovac, Donja Mutnica, Donje Vidovo, Drenovac, Zabrega, Izvor, Klačevica, Krežbinac, Lebina, Lešje, Mirilovac, Paraćin, Plana, Popovac, Potočac, Ratare, Raševica, Svojnovo, Sikirica, Sinji Vir, Sisevac, Striža, Stubica, Tekija, Trešnjevica, Čepure, Šavac i Šaludovac,

kao i katastarske opštine:

Bošnjane, Buljane, Busilovac, Glavica, Golubovac, Gornja Mutnica, Gornje Vidovo 1, Gornje Vidovo 2, Davidovac, Donja Mutnica, Donje Vidovo, Drenovac, Zabrega, Izvor, Klačevica, Krežbinac, Lebina, Lešje, Mirilovac, Paraćin, Paraćin grad, Plana, Popovac, Potočac, Ratare, Raševica, Svojnovo, Sikirica, Sinji Vir, Striža, Stubica, Tekija, Trešnjevica, Čepure, Šavac i Šaludovac.

101. Petrovac na Mlavi, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bistrica, Bošnjak, Burovac, Busur, Vezičevo, Veliki Popovac, Veliko Laole, Vitovnica, Vošanovac, Dobrnje, Dubočka, Ždrelo, Zabrđe, Kamenovo, Kladurovo, Knežica, Krvije, Leskovac, Lopušnik, Malo Laole, Manastirica, Melnica, Oreškovica, Orljevo, Pankovo, Petrovac na Mlavi, Ranovac, Rašanac, Stamnica, Starčevo, Tabanovac, Trnovče, Ćovdin i Šetonje,

kao i katastarske opštine:

Bistrica, Bošnjak, Burovac, Busur, Vezičevo, Veliki Popovac, Veliko Laole, Vitovnica, Vošanovac, Dobrnje, Dubočka, Ždrelo, Zabrđe, Kamenovo, Kladurovo, Knežica, Krvije, Leskovac, Lopušnik, Malo Laole, Manastirica, Melnica, Oreškovica, Orljevo, Pankovo, Petrovac na Mlavi, Ranovac, Rašanac, Stamnica, Starčevo, Tabanovac, Trnovče, Ćovdin i Šetonje.

102. Peć, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Alagina Reka, Babiće, Barane, Belo Polje, Blagaje, Boge, Brežanik, Brestovik, Brolić, Bučane, Velika Jablanica, Veliki Štupelj, Vitomirica, Vragovac, Vranovac, Glavičica, Glođane, Goraždevac, Grabovac, Dobri Do, Drelje, Dubovo, Dubočak, Duganjive, Zagrmlje, Zahać, Zlopek, Jablanica, Jošanica, Klinčina, Kosurić, Kotradić, Košutane, Krstovac, Kruševac, Kućište, Labljane, Laz Belopać, Lipa, Lođa, Ložane, Lugadžija, Ljevoša, Lješane, Ljubenić, Ljutoglava, Mala Jablanica, Mali Štupelj, Maljeviće, Milovanac, Nabrđe, Naklo, Nepolje, Novi Raušić, Novo Selo, Ozrim, Osoje, Pašino Selo, Pepiće, Peć, Pištane, Plavljane, Počešće, Radavac, Raušić, Rašić, Romune, Rosulje, Ruhot, Svrke, Siga, Trebović, Trstenik, Turjak, Ćuška, Hadžovići, Crni Vrh, Čelopek, Čungur i Škrelje,

kao i katastarske opštine:

Alagina Reka, Babiće, Barane, Belo Polje, Blagaje, Boge, Brežanik, Brestovik, Brolić, Bučane, Velika Jablanica, Veliki Štupelj, Vitomirica, Vragovac, Vranovac, Glavičica, Glođane, Goraždevac, Grabovac, Dobri Do, Drelje, Dubovo, Duganjive, Zagrmlje, Zahać, Zlopek, Jablanica, Jošanica, Klinčina, Kosurić, Kotradić, Košutane, Krstovac, Kruševac, Kućište, Labljane, Lipa, Lođa, Ložane, Lješane, Ljubenić, Ljutoglava, Mala Jablanica, Mali Štupelj, Maljeviće, Nabrđe, Naklo, Novo Selo, Ozrim, Pepiće, Peć, Pištane, Plavljane, Počešće, Radavac, Raušić, Rašić, Romune, Rosulje, Ruhot, Svrke, Siga, Trebović, Trstenik, Turjak, Ćuška, Hadžovići, Crni Vrh, Čelopek i Škrelje.

103. Pećinci, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Ašanja, Brestač, Deč, Donji Tovarnik, Karlovčić, Kupinovo, Obrež, Ogar, Pećinci, Popinci, Prhovo, Sibač, Sremski Mihaljevci, Subotište i Šimanovci,

kao i katastarske opštine:

Ašanja, Brestač, Deč, Donji Tovarnik, Karlovčić, Kupinovo, Obrež, Ogar, Pećinci, Popinci, Prhovo, Sibač, Sremski Mihaljevci, Subotište i Šimanovci.

104. Plandište, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banatski Sokolac, Barice, Velika Greda, Veliki Gaj, Dužine, Jermenovci, Kupinik, Laudonovac, Margita, Markovićevo, Miletićevo, Plandište, Stari Lec i Hajdučica,

kao i katastarske opštine:

Banatski Sokolac, Barice, Velika Greda, Veliki Gaj, Dužine, Jermenovci, Kupinik, Margita, Markovićevo, Miletićevo, Plandište, Stari Lec i Hajdučica.

105. Podujevo, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Alabak, Bajčina, Balovac, Baraina, Batlava, Belo Polje, Blato, Bradaš, Braina, Brevnik, Brece, Burince, Velika Reka, Glavnik, Godišnjak, Gornja Dubnica, Gornja Lapaštica, Gornja Pakaštica, Gornje Ljupče, Gornji Sibovac, Grdovac, Dvorište, Dobri Do, Dobrotin, Donja Dubnica, Donja Lapaštica, Donja Pakaštica, Donje Ljupče, Donji Sibovac, Duz, Dumoš, Žitinje, Zakut, Kaljatica, Kačibeg, Kisela Banja, Konjuševac, Krpimej, Kruševica, Ladovac, Lauša, Letance, Livadica, Lug, Lužane, Mazap, Majance, Medregovac, Merdare, Metohija, Mirovac, Murgula, Obrandža, Orlane, Palatna, Penduha, Perane, Podujevo, Popovo, Potok, Prepolac, Radujevac, Rakinica, Revuće, Repa, Rečica, Svetlje, Siljevica, Slatina, Surdula, Surkiš, Trnava, Trnavica, Turučica, Hrtica, Šajkovac, Šakovica i Štedim,

kao i katastarske opštine:

Alabak, Bajčina, Balovac, Baraina, Batlava, Belo Polje, Blato, Bradaš, Braina, Brevnik, Brece, Burince, Velika Reka, Glavnik, Godišnjak, Gornja Dubnica, Gornja Lapaštica, Gornja Pakaštica, Gornje Ljupče, Gornji Sibovac, Grdovac, Dvorište, Dobri Do, Dobrotin, Donja Dubnica, Donja Lapaštica, Donja Pakaštica, Donje Ljupče, Donji Sibovac, Duz, Dumoš, Žitinje, Zakut, Kaljatica, Kačibeg, Kisela Banja, Konjuševac, Krpimej, Kruševica, Ladovac, Lauša, Letance, Livadica, Lug, Lužane, Mazap, Majance, Medregovac, Merdare, Metohija, Mirovac, Murgula, Obrandža, Orlane, Palatna, Penduha, Perane, Podujevo, Popovo, Potok, Prepolac, Radujevac, Rakinica, Revuće, Repa, Rečica, Svetlje, Siljevica, Slatina, Surdula, Surkiš, Trnava, Trnavica, Turučica, Hrtica, Šajkovac, Šakovica i Štedim.

106. Požega, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bakionica, Velika Ježevica, Visibaba, Vranjani, Glumač, Godovik, Gornja Dobrinja, Gorobilje, Gugalj, Donja Dobrinja, Dražinovići, Duškovci, Zaselje, Zdravčići, Jelen Do, Kalenići, Lopaš, Loret, Ljutice, Mađer, Mala Ježevica, Milićevo Selo, Mršelji, Otanj, Papratište, Pilatovići, Požega, Prijanovići, Prilipac, Radovci, Rasna, Rečice, Roge, Rupeljevo, Svračkovo, Srednja Dobrinja, Tabanovići, Tvrdići, Tometino Polje, Tučkovo, Uzići i Čestobrodica,

kao i katastarske opštine:

Bakionica, Velika Ježevica, Visibaba, Vranjani, Glumač, Godovik, Gornja Dobrinja, Gorobilje, Gugalj, Donja Dobrinja, Dražinovići, Duškovci, Zaselje, Zdravčići, Jelen Do, Kalenići, Lopaš, Loret, Ljutice, Mađer, Mala Ježevica, Milićevo Selo, Mršelji, Otanj, Papratište, Pilatovići, Požega, Prijanovići, Prilipac, Radovci, Rasna, Rečice, Roge, Rupeljevo, Svračkovo, Srednja Dobrinja, Tabanovići, Tvrdići, Tometino Polje, Tučkovo, Uzići i Čestobrodica.

107. Preševo, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Aliđerce, Berčevac, Bujić, Bukarevac, Bukovac, Buštranje, Gare, Golemi Dol, Gornja Šušaja, Gospođince, Depce, Donja Šušaja, Žujince, Ilince, Kurbalija, Ljanik, Mađare, Miratovac, Norča, Oraovica, Pečeno, Preševo, Rajince, Ranatovce, Reljan, Svinjište, Sefer, Slavujevac, Stanevce, Strezovce, Trnava, Cakanovac, Cerevajka, Crnotince i Čukarka,

kao i katastarske opštine:

Aliđerce, Berčevac, Bujić, Bukarevac 1, Bukarevac 2, Bukovac, Buštranje, Gare, Golemi Dol, Gornja Šušaja, Gospođince, Depce, Donja Šušaja, Žujince 1, Žujince 2, Ilince, Kurbalija, Ljanik, Mađare, Miratovac, Norča, Oraovica, Pečeno, Preševo, Rajince, Ranatovce, Reljan, Svinjište, Sefer, Slavujevac, Stanevce, Strezovce, Trnava, Cakanovac, Cerevajka, Crnotince i Čukarka.

108. Priboj, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banja, Batkovići, Brezna, Bučje, Dobrilovići, Živinice, Zabrđe, Zabrnjica, Zagradina, Zaostro, Jelača, Kalafati, Kaluđerovići, Kasidoli, Kratovo, Krajčinovići, Krnjača, Kukurovići, Mažići, Miliješ, Požegrmac, Priboj, Pribojska Goleša, Pribojske Čelice, Rača, Ritošići, Sastavci, Sjeverin, Sočice, Strmac, Hercegovačka Goleša, Crnugovići, Crnuzi i Čitluk,

kao i katastarske opštine:

Banja, Batkovići, Bučje, Dobrilovići, Zabrđe, Zabrnjica, Kalafati, Kaluđerovići, Kasidoli, Kratovo, Krnjača, Mažići, Miliješ, Priboj, Pribojska Goleša, Pribojske Čelice, Rača, Ritošići, Sjeverin, Sočice, Strmac, Hercegovačka Goleša, Crnuzi i Čitluk.

109. Prizren, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Atmađa, Belobrod, Biluša, Bljač, Brezna, Brodosavce, Brut, Buzec, Buča, Veleža, Vlašnja, Vrbičane, Vrbnica, Gornja Srbica, Gornje Ljubinje, Gornje Selo, Gorožup, Graždanik, Grnčare, Dedaj, Dobrušte, Dojnice, Donja Srbica, Donje Ljubinje, Drajčići, Dušanovo, Živinjane, Žur, Zaplužje, Zgatar, Zjum, Zojić, Zrze, Jablanica, Ješkovo, Kabaš, Kabaš Has, Kapra, Karašinđerđ, Kobanja, Kojuš, Koriša, Kosovce, Krajk, Kuklibeg, Kukovce, Kušnin, Kuštendil, Landovica, Lez, Leskovac, Lokvica, Ljubižda, Ljubižda Has, Ljubičevo, Ljubišda Has, Ljukinaj, Ljutoglav, Mazrek, Mala Kruša, Mamuša, Manastirica, Medvece, Miljaj, Muraden, Mušnikovo, Našec, Nebregošte, Nova Šumadija, Novake, Novo Selo, Petrovo Selo, Pirane, Plava, Plajnik, Planeja, Planjane, Poslište, Pousko, Prizren, Randubrava, Rence, Rečane, Romaja, Skorobište, Smać, Sredska, Stružje, Trepetnica, Tupec, Ćonaj, Hoča Zagradska, Caparce, Šainovac, Škoza i Špinadija,

kao i katastarske opštine:

Atmađa, Belobrod, Biluša, Bljač, Brezna, Brodosavce, Brut, Buzec, Buča, Veleža, Vlašnja, Vrbičane, Vrbnica, Gornja Srbica, Gornje Ljubinje, Gornje Selo, Gorožup, Graždanik, Grnčare, Dedaj, Dojnice, Donja Srbica, Donje Ljubinje, Drajčići, Dušanovo, Živinjane, Žur, Zaplužje, Zgatar, Zjum, Zojić, Zrze, Jablanica, Ješkovo, Kabaš, Kabaš Has, Kapra, Karašinđerđ, Kobanja, Kojuš, Koriša, Kosovce, Krajk, Kuklibeg, Kukovce, Kušnin, Kuštendil, Landovica, Lez, Leskovac, Lokvica, Ljubižda, Ljubižda Has 1, Ljubičevo, Ljubišda Has 2, Ljukinaj, Ljutoglav, Mazrek, Mala Kruša, Mamuša, Manastirica, Medvece, Miljaj, Mušnikovo, Našec, Nebregošte, Novake, Novo Selo, Petrovo Selo, Pirane, Plava 1, Plava 2, Plajnik, Planeja, Planjane, Poslište, Prizren, Randubrava, Rence, Rečane, Romaja, Skorobište, Smać, Sredska, Strežje, Trepetnica, Tupec, Ćonaj, Hoča Zagradska, Caparce, Šainovac 1, Šainovac 2 i Špinadija.

110. Prijepolje, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Aljinovići, Balići, Bare, Biskupići, Bjelahova, Brajkovac, Brvine, Brodarevo, Bukovik, Vinicka, Vrbovo, Gojakovići, Gornje Babine, Gornje Goračiće, Gornji Stranjani, Gostun, Gračanica, Grobnice, Divci, Donje Babine, Donji Stranjani, Drenova, Dušmanići, Đurašići, Zabrdnji Toci, Zavinograđe, Zalug, Zastup, Zvijezd, Ivanje, Ivezići, Izbičanj, Jabuka, Junčevići, Kamena Gora, Karaula, Karoševina, Kaćevo, Kašice, Kovačevac, Koprivna, Kosatica, Koševine, Kruševo, Kučin, Lučice, Mataruge, Međani, Mijani, Mijoska, Milakovići, Mileševo, Milošev Do, Miljevići, Mrčkovina, Muškovina, Oraovac, Orašac, Osoje, Oštra Stijena, Potkrš, Potok, Pravoševo, Pranjci, Prijepolje, Rasno, Ratajska, Sedobro, Seljane, Seljašnica, Skokuće, Slatina, Sopotnica, Taševo, Hisardžik, Hrta, Crkveni Toci, Čadinje, Čauševići i Džurovo,

kao i katastarske opštine:

Aljinovići, Balići, Bare, Biskupići, Bjelahova, Brajkovac, Brvine, Brodarevo, Bukovik, Vinicka, Vrbovo, Gojakovići, Gornje Babine, Gornje Goračiće, Gornji Stranjani, Gostun, Gračanica, Grobnice, Divci, Donje Babine, Donji Stranjani, Drenova, Dušmanići, Đurašići, Zabrdnji Toci, Zavinograđe, Zalug, Zastup, Zvijezd, Ivanje, Ivezići, Izbičanj, Jabuka, Junčevići, Kamena Gora, Karaula, Karoševina, Kaćevo, Kovačevac, Kolovrat, Koprivna, Kosatica, Koševine, Kruševo, Kučin, Mataruge, Međani, Milakovići, Mileševo, Milošev Do, Miljevići, Mrčkovina, Muškovina, Oraovac, Orašac, Osoje, Oštra Stijena, Potkrš, Potok, Pravoševo, Prijepolje, Rasno, Ratajska, Sedobro, Seljane, Seljašnica, Skokuće, Slatina, Sopotnica, Taševo, Hisardžik, Hrta, Crkveni Toci, Čauševići i Džurovo.

111. Ražanj, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Braljina, Varoš, Vitoševac, Grabovo, Lipovac, Mađere, Maletina, Maćija, Novi Bračin, Pardik, Podgorac, Poslon, Praskovče, Pretrkovac, Ražanj, Rujište, Skorica, Smilovac, Stari Bračin, Cerovo, Crni Kao, Čubura i Šetka,

kao i katastarske opštine:

Braljina, Bračin, Varoš, Vitoševac, Grabovo, Lipovac, Mađere, Maletina, Manastirsko, Maćija, Pardik, Podgorac, Poslon, Praskovče, Pretrkovac, Ražanj, Rujište, Skorica, Smilovac, Cerovo, Crni Kao, Čubura i Šetka.

112. Rača, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Adrovac, Borci, Bošnjane, Veliko Krčmare, Viševac, Vojinovac, Vučić, Donja Rača, Donje Jarušice, Đurđevo, Malo Krčmare, Mali Miraševac, Miraševac, Popović, Rača, Saranovo, Sepci, Sipić i Trska,

kao i katastarske opštine:

Adrovac, Borci, Bošnjane, Veliko Krčmare, Viševac, Vojinovac, Vučić, Donja Rača, Donje Jarušice, Đurđevo, Malo Krčmare, Miraševac, Popović, Rača, Saranovo, Sepci i Sipić.

113. Raška, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Badanj, Baljevac, Bela Stena, Belo Polje, Beoci, Biljanovac, Biniće, Biočin, Boroviće, Boće, Brvenik, Brvenik Naselje, Brvenica, Varevo, Vojmilovići, Vrtine, Gnjilica, Gostiradiće, Gradac, Draganići, Žerađe, Žutice, Zarevo, Jošanička Banja, Kaznoviće, Karadak, Kovači, Kopaonik, Korlaće, Kraviće, Kremiće, Kruševica, Kurići, Kućane, Lisina, Lukovo, Milatkoviće, Mure, Novo Selo, Nosoljin, Orahovo, Pavlica, Panojeviće, Piskanja, Plavkovo, Plešin, Pobrđe, Pokrvenik, Pocesje, Radošiće, Rakovac, Raška, Rvati, Rudnica, Sebimilje, Semeteš, Supnje, Tiodže, Trnava, Crna Glava i Šipačina,

kao i katastarske opštine:

Badanj, Baljevac, Bela Stena, Beoci, Biljanovac, Biniće, Boroviće, Boće, Brvenica, Varevo, Vojmilovići, Gnjilica, Gradac, Draganići, Žutice, Zarevo, Jošanička Banja, Kaznoviće, Karadak, Kovači, Kopaonik, Korlaće, Kraviće, Kremiće, Kruševica, Kućane, Lisina, Lukovo, Milatkoviće, Mure, Novo Selo, Nosoljin, Pavlica, Panojeviće, Piskanja, Plešin, Pobrđe, Pocesje, Radošiće, Rakovac, Raška, Rvati, Rudnica, Sebimilje, Semeteš, Supnje, Tiodže, Trnava, Tusnić − Plavkovo, Crna Glava i Šipačina.

114. Rekovac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bare, Belušić, Beočić, Bogalinac, Brajnovac, Velika Kruševica, Vukmanovac, Dobroselica, Dragovo, Županjevac, Kavadar, Kalenićki Prnjavor, Kaludra, Komarane, Lepojević, Lomnica, Loćika, Maleševo, Motrić, Nadrlje, Oparić, Prevešt, Rabenovac, Ratković, Rekovac, Sekurič, Sibnica, Siljevica, Tečić, Ursule, Cikot i Šljivica,

kao i katastarske opštine:

Bare, Belušić, Beočić, Bogalinac, Brajnovac, Velika Kruševica, Vukmanovac, Dobroselica, Dragovo, Županjevac, Kavadar, Kalenićki Prnjavor, Kaludra, Komarane, Lepojević, Lomnica, Loćika, Maleševo, Motrić, Nadrlje, Oparić, Prevešt, Rabenovac, Ratković, Rekovac, Sekurič, Sibnica, Siljevica, Tečić, Ursule, Cikot i Šljivica.

115. Ruma, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Buđanovci, Vitojevci, Voganj, Grabovci, Dobrinci, Donji Petrovci, Žarkovac, Klenak, Kraljevci, Mali Radinci, Nikinci, Pavlovci, Platičevo, Putinci, Ruma, Stejanovci i Hrtkovci,

kao i katastarske opštine:

Buđanovci, Vitojevci, Voganj, Grabovci, Dobrinci, Donji Petrovci, Žarkovac, Klenak, Kraljevci, Mali Radinci, Marđelos, Nikinci, Pavlovci, Platičevo, Putinci, Ruma, Stejanovci i Hrtkovci.

116. Svilajnac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bobovo, Bresje, Vojska, Vrlane, Gložane, Grabovac, Dublje, Dubnica, Đurinac, Kupinovac, Kušiljevo, Lukovica, Mačevac, Proštinac, Radošin, Roanda, Roćevac, Svilajnac, Sedlare, Subotica, Troponje i Crkvenac,

kao i katastarske opštine:

Bobovo, Bresje, Vojska, Vrlane, Gložane, Grabovac, Dublje, Dubnica, Đurinac, Kupinovac, Kušiljevo, Lukovica, Mačevac, Proštinac, Radošin, Roanda, Roćevac, Svilajnac, Sedlare, Subotica, Troponje i Crkvenac.

117. Svrljig, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Beloinje, Burdimo, Bučum, Varoš, Vlahovo, Galibabinac, Gojmanovac, Grbavče, Gulijan, Guševac, Davidovac, Drajinac, Đurinac, Željevo, Izvor, Kopajkošara, Labukovo, Lalinac, Lozan, Lukovo, Manojlica, Merdželat, Mečji Do, Niševac, Okolište, Okruglica, Palilula, Periš, Pirkovac, Plužina, Popšica, Prekonoga, Radmirovac, Ribare, Svrljig, Slivje, Tijovac, Crnoljevica i Šljivovik,

kao i katastarske opštine:

Beloinje, Burdimo, Bučum, Varoš, Vlahovo, Galibabinac, Gojmanovac, Grbavče, Gulijan, Guševac, Davidovac 1, Davidovac 2, Drajinac, Đurinac, Željevo, Izvor, Kopajkošara, Labukovo, Lalinac, Lozan, Lukovo, Manojlica, Merdželat, Mečji Do, Niševac, Okolište, Okruglica, Palilula, Periš, Pirkovac, Plužina, Popšica, Prekonoga, Radmirovac, Ribare, Svrljig, Slivje, Tijovac, Crnoljevica i Šljivovik.

118. Senta, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bogaraš, Gornji Breg, Kevi, Senta i Tornjoš,

kao i katastarske opštine:

Batka, Senta i Tornjoš.

119. Sečanj, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banatska Dubica, Boka, Busenje, Jarkovac, Jaša Tomić, Konak, Krajišnik, Neuzina, Sečanj, Sutjeska i Šurjan,

kao i katastarske opštine:

Banatska Dubica, Boka, Jarkovac, Jaša Tomić, Konak, Krajišnik, Neuzina, Sečanj, Sutjeska i Šurjan.

120. Sjenica, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Aliveroviće, Bagačiće, Bare, Bačija, Bioc, Blato, Boguti, Boljare, Borišiće, Boroviće, Breza, Brnjica, Buđevo, Vapa, Veskoviće, Visočka, Višnjeva, Višnjice, Vrapci, Vrbnica, Vrsjenice, Goluban, Gornje Gonje, Gornje Lopiže, Goševo, Grabovica, Gradac, Grgaje, Doliće, Donje Gonje, Donje Goračiće, Donje Lopiže, Dragojloviće, Draževiće, Družiniće, Dubnica, Duga Poljana, Dujke, Dunišiće, Žabren, Žitniće, Zabrđe, Zaječiće, Zahumsko, Jevik, Jezero, Kalipolje, Kamešnica, Kanjevina, Karajukića Bunari, Kijevci, Kladnica, Kneževac, Koznik, Kokošiće, Krajinoviće, Krivaja, Krnja Jela, Krstac, Krće, Lazine, Lijeva Rijeka, Ljutaje, Mašoviće, Medare, Međugor, Milići, Papiće, Petine, Petrovo Polje, Plana, Poda, Poljica, Ponorac, Raždaginja, Rasno, Raspoganče, Rastenoviće, Raškoviće, Sjenica, Skradnik, Strajiniće, Stup, Sugubine, Sušica, Trešnjevica, Trijebine, Tuzinje, Tutiće, Uvac, Ugao, Ursule, Ušak, Fijulje, Caričina, Cetanoviće, Crvsko, Crčevo, Čedovo, Čipalje, Čitluk, Šare, Štavalj i Šušure,

kao i katastarske opštine:

Bagačiće, Bare, Bačija, Boljare, Božov Potok, Brnjica, Buđevo, Vapa, Višnjeva, Vrbnica, Vrsjenice, Gornje Lopiže, Goševo, Doliće, Donje Goračiće, Donje Lopiže, Dragojloviće, Draževiće, Družiniće, Dubnica, Duga Poljana, Dujke, Dunišiće, Žabren, Žitniće, Zaječiće, Zahumsko, Kamešnica, Kijevci, Kladnica, Krajinoviće, Krstac, Krće, Mašoviće, Ponorac, Pralja, Raždaginja, Rasno, Raškoviće, Sjenica, Stup, Sugubine, Trijebine, Tuzinje, Uvac, Ugao, Ursule, Ušak, Fijulje, Caričina, Cetanoviće, Čedovo, Šare, Štavalj i Šušure.

121. Smederevska Palanka, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Azanja, Baničina, Bačinac, Bašin, Vlaški Do, Vodice, Glibovac, Golobok, Grčac, Kusadak, Mala Plana, Mramorac, Pridvorice, Ratari, Selevac, Smederevska Palanka, Stojačak i Cerovac,

kao i katastarske opštine:

Azanja, Baničina, Bačinac, Bašin, Vlaški Do, Vodice, Glibovac 1, Glibovac 2, Golobok, Grčac, Grčac − Palanka, Kusadak, Mala Plana, Mramorac, Pridvorice, Ratari, Selevac, Smederevska Palanka 1, Smederevska Palanka 2, Smederevska Palanka 3, Stojačak i Cerovac.

122. Sokobanja, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Beli Potok, Blendija, Bogdinac, Vrbovac, Vrmdža, Dugo Polje, Žučkovac, Jezero, Jošanica, Levovik, Milušinac, Mužinac, Nikolinac, Novo Selo, Poružnica, Radenkovac, Resnik, Rujevica, Sesalac, Sokobanja, Trgovište, Trubarevac, Cerovica, Čitluk i Šarbanovac,

kao i katastarske opštine:

Beli Potok, Blendija, Bogdinac, Vrbovac, Vrmdža, Dugo Polje, Žučkovac, Jezero, Jošanica, Milušinac, Mužinac, Nikolinac, Novo Selo, Poružnica, Radenkovac, Resnik, Rujevica, Sesalac, Sokobanja, Trgovište, Trubarevac, Cerovica, Čitluk i Šarbanovac.

123. Srbica, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Baks, Banja, Broćna, Vitak, Voćnjak, Gornja Klina, Gornje Prekaze, Gornji Obilić, Donja Klina, Donje Obrinje, Donje Prekaze, Donji Obilić, Doševac, Izbica, Kladernica, Kožica, Kostrc, Kotore, Krasalić, Krasmirovac, Kruševac, Kućica, Lauša, Leočina, Likovac, Ljubovac, Makrmalj, Marina, Mikušnica, Murga, Novo Selo, Ovčarevo, Padalište, Plužina, Poljance, Prelovac, Radiševo, Rakitnica, Rezala, Rudnik, Srbica, Srednja Klina, Suvo Grlo, Tica, Trnavce, Turićevac, Tušilje, Ćirez, Čitak i Čubrelj,

kao i katastarske opštine:

Baks, Banja, Broćna, Vitak, Voćnjak, Gornja Klina, Gornje Prekaze, Gornji Obilić, Donja Klina, Donje Obrinje, Donje Prekaze, Donji Obilić, Doševac, Izbica, Kladernica, Kožica, Kostrc, Kotore, Kraljice, Krasalić, Krasmirovac, Kruševac, Kućica, Lauša, Leočina, Likovac, Ljubovac, Makrmalj, Marina, Mikušnica, Murga, Novo Poljance, Novo Selo, Ovčarevo, Padalište, Plužina, Prelovac, Radiševo, Rakitnica, Rezala, Rudnik, Srbica, Srednja Klina, Staro Poljance, Suvo Grlo, Tica, Trnavce, Turićevac, Tušilje, Ćirez, Čitak i Čubrelj.

124. Srbobran, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Nadalj, Srbobran i Turija,

kao i katastarske opštine:

Nadalj 1, Nadalj 2, Srbobran i Turija.

125. Sremski Karlovci, čiju teritoriju čini naseljeno mesto:

Sremski Karlovci,

kao i katastarska opština:

Sremski Karlovci.

126. Stara Pazova, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Belegiš, Vojka, Golubinci, Krnješevci, Nova Pazova, Novi Banovci, Stara Pazova, Stari Banovci i Surduk,

kao i katastarske opštine:

Belegiš, Vojka, Golubinci, Krnješevci, Nova Pazova, Novi Banovci, Stara Pazova, Stari Banovci i Surduk.

127. Suva Reka, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banja, Belanica, Blace, Budakovo, Bukoš, Vranić, Vrševce, Geljance, Gornja Krušica, Grejkovce, Grejčevce, Guncat, Dvorane, Delovce, Dobrodeljane, Donja Krušica, Dubrava, Dulje, Đinovce, Javor, Kostrce, Kravoserija, Ladrovac, Ladrović, Lešane, Lužnica, Mačitevo, Movljane, Mušutište, Neprebište, Nišor, Papaz, Pećane, Popovljane, Raštane, Rečane, Savrovo, Samodraža, Selogražde, Semetište, Senik, Slapužane, Sopina, Stara Vučina, Studenčane, Suva Reka, Topličane, Trnje, Tumičina i Čajdrak,

kao i katastarske opštine:

Banja, Belanica, Blace, Budakovo, Bukoš 1, Bukoš 2, Vranić, Vrševce, Geljance, Gornja Krušica, Grejkovce, Grejčevce, Guncat, Dvorane, Delovce, Dobrodeljane, Donja Krušica, Dubrava, Dulje, Đinovce, Javor, Kostrce, Kravoserija, Ladrovac, Ladrović, Lešane, Lužnica, Mačitevo, Movljane, Mušutište, Neprebište, Nišor, Papaz, Pećane, Popovljane, Raštane, Rečane, Savrovo, Samodraža, Selogražde, Semetište, Senik, Slapužane, Sopina, Stara Vučina, Studenčane, Suva Reka, Trnje, Tumičina i Čajdrak.

128. Surdulica, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Alakince, Bacijevce, Belo Polje, Binovce, Bitvrđa, Božica, Vlasina Okruglica, Vlasina Rid, Vlasina Stojkovićeva, Vučadelce, Gornja Koznica, Gornje Romanovce, Groznatovci, Danjino Selo, Dikava, Donje Romanovce, Drajinci, Dugi Del, Dugojnica, Zagužanje, Jelašnica, Kalabovce, Kijevac, Klisura, Kolunica, Kostroševci, Leskova Bara, Masurica, Mačkatica, Novo Selo, Palja, Rđavica, Stajkovce, Strezimirovci, Suvojnica, Surdulica, Suhi Dol, Topli Do, Topli Dol, Troskač i Ćurkovica,

kao i katastarske opštine:

Alakince, Bacijevce, Binovce, Bitvrđa, Božica, Vlasina Okruglica, Vlasina Rid, Vlasina Stojkovićeva, Vučadelce, Gornja Koznica, Gornje Romanovce, Groznatovci, Danjino Selo, Dikava, Donje Romanovce, Drajinci, Dugi Del, Dugojnica, Zagužanje, Jelašnica, Kalabovce, Kijevac, Klisura, Kolunica, Kostroševci, Leskova Bara, Masurica, Mačkatica, Novo Selo, Palja, Rđavica, Stajkovce, Strezimirovci, Suvojnica, Surdulica, Suhi Dol, Topli Do, Topli Dol i Ćurkovica.

129. Temerin, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bački Jarak, Sirig i Temerin,

kao i katastarske opštine:

Bački Jarak, Sirig i Temerin.

130. Titel, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Vilovo, Gardinovci, Lok, Mošorin, Titel i Šajkaš,

kao i katastarske opštine:

Vilovo, Gardinovci, Lok, Mošorin, Titel i Šajkaš.

131. Topola, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Belosavci, Blaznava, Božurnja, Vinča, Vojkovci, Gornja Trnava, Gornja Šatornja, Gorovič, Guriševci, Donja Trešnjevica, Donja Trnava, Donja Šatornja, Žabare, Zagorica, Jarmenovci, Jelenac, Junkovac, Kloka, Krćevac, Lipovac, Manojlovci, Maskar, Natalinci, Ovsište, Pavlovac, Plaskovac, Rajkovac, Svetlić, Topola (varošica), Topola (selo) i Šume,

kao i katastarske opštine:

Belosavci, Blaznava, Božurnja, Vinča, Vojkovci, Gornja Šatornja, Gorovič, Guriševci, Donja Trešnjevica, Donja Šatornja, Žabare, Zagorica, Jarmenovci, Jelenac, Junkovac, Kloka, Lipovac, Manojlovci, Maskar, Natalinci, Ovsište, Pavlovac, Plaskovac, Rajkovac, Svetlić, Topola (varoš), Topola (selo), Trnava i Šume.

132. Trgovište, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Babina Poljana, Barbace, Vladovce, Goločevac, Gornovac, Gornja Trnica, Gornji Kozji Dol, Gornji Stajevac, Dejance, Donja Trnica, Donji Kozji Dol, Donji Stajevac, Dumbija, Đerekarce, Zladovce, Kalovo, Lesnica, Mala Reka, Margance, Mezdraja, Novi Glog, Novo Selo, Petrovac, Prolesje, Radovnica, Rajčevce, Surlica, Trgovište, Crveni Grad, Crna Reka, Crnovce, Šajince, Šaprance, Široka Planina i Šumata Trnica,

kao i katastarske opštine:

Babina Poljana, Barbace, Vladovce, Goločevac, Gornovac, Gornja Trnica, Gornji Stajevac, Dejance, Donja Trnica, Donji Stajevac, Dumbija, Đerekarce, Zladovce, Kalovo, Kozji Dol, Lesnica, Mala Reka, Margance, Mezdraja, Novi Glog, Novo Selo, Petrovac, Prolesje, Radovnica, Rajčevce, Surlica, Trgovište, Crveni Grad, Crna Reka, Crnovce, Šajince, Šaprance, Široka Planina i Šumata Trnica.

133. Trstenik, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bogdanje, Božurevac, Brezovica, Bresno Polje, Bučje, Velika Drenova, Veluće, Golubovac, Gornja Omašnica, Gornja Crnišava, Gornji Dubič, Gornji Ribnik, Grabovac, Donja Omašnica, Donja Crnišava, Donji Dubič, Donji Ribnik, Dublje, Jasikovica, Kamenjača, Levići, Loboder, Lozna, Lopaš, Mala Drenova, Mala Sugubina, Medveđa, Mijajlovac, Milutovac, Okruglica, Osaonica, Odžaci, Pajsak, Planinica, Poljna, Popina, Počekovina, Prnjavor, Rajinac, Riđevštica, Riljac, Rujišnik, Selište, Stari Trstenik, Stopanja, Stragari, Stublica, Tobolac, Trstenik, Ugljarevo i Čairi,

kao i katastarske opštine:

Bogdanje, Božurevac, Brezovica, Bresno Polje, Bučje, Velika Drenova, Veluće, Golubovac, Gornja Crnišava, Gornji Dubič, Gornji Ribnik, Grabovac, Donja Crnišava, Donji Dubič, Donji Ribnik, Dublje, Jasikovica, Kamenjača, Loboder, Lozna, Lopaš, Mala Drenova, Mala Sugubina, Medveđa, Mijajlovac, Milutovac, Okruglica, Omašnica, Osaonica, Odžaci, Pajsak, Planinica, Poljna, Popina, Počekovina, Prnjavor, Rajinac, Riđevštica, Riljac, Rujišnik, Selište, Stari Trstenik, Stopanja, Stragari, Stublica, Tobolac, Trstenik, Ugljarevo i Čairi.

134. Tutin, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Arapoviće, Baljen, Batrage, Baćica, Biohane, Blaca, Bovanj, Boroštica, Braćak, Bregovi, Brniševo, Bujkoviće, Velje Polje, Veseniće, Vrapče, Vrba, Vrujci, Glogovik, Gluhavica, Gnjila, Godovo, Gradac, Gujiće, Gurdijelje, Guceviće, Devreče, Delimeđe, Detane, Dobri Dub, Dobrinja, Dolovo, Draga, Dubovo, Dulebe, Đerekare, Ervenice, Žirče, Župa, Žuče, Zapadni Mojstir, Izrok, Istočni Mojstir, Jablanica, Jarebice, Jezgroviće, Jeliće, Južni Kočarnik, Kelepolje, Kovače, Koniče, Kraljevac, Leskova, Lipica, Lukavica, Melaje, Mitrova, Morani, Naboje, Nadumce, Namga, Noćaje, Oraše, Orlje, Ostrovica, Paljevo, Peroše, Piskopovce, Plenibabe, Pokrvenik, Pope, Popiće, Potreb, Preslo, Pružanj, Raduhovce, Raduša, Ramoševo, Reževiće, Ribariće, Rudnica, Ruđa, Saš, Severni Kočarnik, Smoluća, Starčeviće, Strumce, Suhi Do, Točilovo, Tutin, Čulije, Crkvine, Crniš, Čarovina, Čmanjke, Čukote, Šaronje, Šipče i Špiljani,

kao i katastarske opštine:

Arapoviće, Baćica, Boroštica, Braćak, Bujkoviće, Velje Polje, Veseniće, Glogovik, Gluhavica, Gnjila, Godovo, Devreče, Delimeđe, Detane, Dobri Dub, Dobrinja, Dolovo, Draga, Dubovo, Dulebe, Đerekare, Žirče, Župa, Zapadni Mojstir, Istočni Mojstir, Jezgroviće, Jeliće, Južni Kočarnik, Kovače, Koniče, Leskova, Lipica, Lukavica, Melaje, Mitrova, Morani, Naboje, Namga, Orlje, Ostrovica, Paljevo, Pokrvenik, Pope, Pružanj, Raduhovce, Raduša, Reževiće, Ribariće, Rudnica, Saš, Starčeviće, Suhi Do, Tutin, Čarovina, Čukote, Šaronje, Špiljani i Crniš.

135. Ćićevac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Braljina, Grad Stalać, Lučina, Mojsinje, Mrzenica, Pločnik, Pojate, Stalać, Trubarevo i Ćićevac,

kao i katastarske opštine:

Braljina, Grad Stalać, Lučina, Mojsinje, Mrzenica, Pločnik, Pojate, Stalać i Trubarevo, Ćićevac, Radoševac i Ćićevac (grad).

136. Ćuprija, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Batinac, Bigrenica, Virine, Vlaška, Dvorica, Ivankovac, Isakovo, Jovac, Kovanica, Krušar, Mijatovac, Ostrikovac, Paljane, Senje, Supska i Ćuprija,

kao i katastarske opštine:

Batinac, Bigrenica, Virine, Vlaška, Dvorica, Ivankovac, Isakovo, Jovac, Kovanica, Krušar, Mijatovac, Ostrikovac, Paljane, Senje, Supska, Ćuprija (van grada) i Ćuprija (grad).

137. Ub, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banjani, Bogdanovica, Brgule, Brezovica, Vrelo, Vrhovine, Vukona, Gvozdenović, Gunjevac, Dokmir, Zvizdar, Joševa, Kalenić, Kalinovac, Kožuar, Kršna Glava, Liso Polje, Lončanik, Milorci, Murgaš, Novaci, Paljuvi, Pambukovica, Radljevo, Raduša, Ruklada, Slatina, Sovljak, Stublenica, Takovo, Tvrdojevac, Trlić, Trnjaci, Tulari, Ub, Crvena Jabuka, Čučuge i Šarbane,

kao i katastarske opštine:

Banjani, Brgule, Brezovica, Vrelo, Vrhovine, Vukona, Gvozdenović, Gunjevac, Dokmir, Zvizdar, Joševa, Kalenić, Kalinovac, Kožuar, Kršna Glava, Liso Polje, Lončanik, Milorci, Murgaš, Novaci, Paljuvi, Pambukovica, Radljevo, Raduša, Ruklada, Slatina, Sovljak, Stublenica, Takovo, Tvrdojevac, Trlić, Trnjaci, Tulari, Ub, Crvena Jabuka, Čučuge i Šarbane.

138. Uroševac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Babljak, Balić, Biba, Burnik, Varoš Selo, Gatnje, Gornje Nerodimlje, Grebno, Grlica, Doganjevo, Donje Nerodimlje, Dramnjak, Zaskok, Zlatare, Jezerce, Jerli Prelez, Jerli Talinovac, Kamena Glava, Kosin, Košare, Laško Bare, Manastirce, Mirosavlje, Muhadžer Talinovac, Muhadžer Prelez, Muhovce, Nekodim, Novi Miraš, Papaz, Plešina, Pojatište, Raka, Rahovica, Sazlija, Svrčina, Slivovo, Sojevo, Softović, Srpski Babuš, Stari Miraš, Staro Selo, Stojković, Tankosić, Trn, Uroševac i Crnilo,

kao i katastarske opštine:

Babljak, Balić, Biba, Burnik, Varoš Selo, Gatnje, Gornje Nerodimlje, Grebno, Doganjevo, Donja Grlica, Donje Nerodimlje, Zaskok, Zlatare, Jezerce, Jerli Prelez, Jerli Talinovac, Kamena Glava, Kosin, Košare, Laško Bare, Manastirce, Miraš, Mirosavlje, Muhadžer Talinovac, Muhadžer Prelez, Muhovce, Nekodim, Papaz, Plešina, Pojatište, Raka, Rahovica, Sazlija, Svrčina, Slivovo, Sojevo, Softović, Srpski Babuš, Staro Selo, Tankosić, Trn, Uroševac i Crnilo.

139. Caribrod, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banski Dol, Barje, Bačevo, Beleš, Bilo, Boljev Dol, Braćevci, Brebevnica, Verzar, Visočki Odorovci, Vlkovija, Vrapča, Gojin Dol, Gornja Nevlja, Gornji Krivodol, Gradinje, Grapa, Gulenovci, Caribrod, Donja Nevlja, Donji Krivodol, Dragovita, Željuša, Izatovci, Iskrovci, Kamenica, Kusa Vrana, Lukavica, Mazgoš, Mojinci, Paskašija, Petačinci, Petrlaš, Planinica, Poganovo, Prača, Prtopopinci, Radejna, Senokos, Skrvenica, Slivnica, Smilovci i Trnski Odorovci,

kao i katastarske opštine:

Banski Dol, Barje, Bačevo, Bilo, Boljev Dol, Braćevci, Brebevnica, Verzar, Visočki Odorovci, Vlkovija, Vrapča, Gojin Dol, Gornja Nevlja, Gornji Krivodol, Gradinje, Grapa, Gulenovci, Caribrod, Donja Nevlja, Donji Krivodol, Dragovita, Željuša, Izatovci, Iskrovci, Kamenica, Kusa Vrana, Lukavica, Mazgoš, Mojinci, Paskašija, Petačinci, Petrlaš, Planinica, Poganovo, Prača, Prtopopinci, Radejna, Senokos, Skrvenica, Slivnica, Smilovci i Trnski Odorovci.

140. Crna Trava, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bajinci, Bankovci, Bistrica, Brod, Vus, Gornje Gare, Gradska, Darkovce, Dobro Polje, Zlatance, Jabukovik, Jovanovce, Kalna, Krivi Del, Krstićevo, Mlačište, Obradovce, Ostrozub, Pavličina, Preslap, Rajčetine, Ruplje, Sastav Reka, Crna Trava i Čuka,

kao i katastarske opštine:

Bajinci, Bankovci, Brod, Gornje Gare, Gradska, Darkovce, Dobro Polje, Jabukovik, Kalna, Krivi Del, Mlačište, Ostrozub, Pavličina, Preslap, Rajčetine, Ruplje i Crna Trava.

141. Čajetina, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Alin Potok, Branešci, Golovo, Gostilje, Dautovac, Dobroselica, Drenova, Željine, Zlatibor, Jablanica, Kriva Reka, Ljubiš, Mačkat, Mušvete, Rakovica, Rožanstvo, Rudine, Sainovina, Semegnjevo, Sirogojno, Stublo, Tripkova, Trnava, Čajetina i Šljivovica,

kao i katastarske opštine:

Alin Potok, Branešci, Gostilje, Dobroselica, Drenova, Željine, Jablanica, Kriva Reka, Ljubiš, Mačkat, Mešnik, Rožanstvo, Semegnjevo, Sirogojno, Stublo, Tripkova, Trnava, Čajetina, Čičkova i Šljivovica.

142. Čoka, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banatski Monoštor, Vrbica, Jazovo, Ostojićevo, Padej, Sanad, Crna Bara i Čoka,

kao i katastarske opštine:

Vrbica, Jazovo, Ostojićevo, Padej, Sanad, Crna Bara i Čoka.

143. Šid, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Adaševci, Batrovci, Bačinci, Berkasovo, Bikić Do, Bingula, Vašica, Višnjićevo, Gibarac, Erdevik, Ilinci, Jamena, Kukujevci, Ljuba, Molovin, Morović, Privina Glava, Sot i Šid,

kao i katastarske opštine:

Adaševci, Batrovci, Bačinci, Berkasovo, Bingula, Vašica, Višnjićevo, Gibarac, Erdevik, Ilinci, Jamena, Kukujevci, Ljuba, Molovin, Morović, Privina Glava, Sot, Đipša i Šid.

144. Štimlje, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Belince, Vojinovce, Gornje Godance, Davidovce, Devetak, Donje Godance, Duga, Đurakovce, Zborce, Karačica, Lanište, Malopoljce, Mužičane, Petraštica, Petrović, Petrovo, Rance, Račak, Rašince, Topilo, Crnoljevo i Štimlje,

kao i katastarske opštine:

Belince, Vojinovce, Gornje Godance, Davidovce, Donje Godance, Duga, Đurakovce, Zborce, Karačica, Lanište, Malopoljce, Mužičane, Petraštica, Petrović, Petrovo, Rance, Račak, Rašince, Topilo-Devetak, Crnoljevo i Štimlje.

145. Štrpce, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Berevce, Brezovica, Brod, Viča, Vrbeštica, Gornja Bitinja, Gotovuša, Donja Bitinja, Drajkovce, Ižance, Jažince, Koštanjevo, Sevce, Sušiće, Firaja i Štrpce,

kao i katastarske opštine:

Berevce 1, Berevce 2, Brod, Viča, Vrbeštica, Gornja Bitinja, Gotovuša, Donja Bitinja, Drajkovce, Ižance, Jažince, Koštanjevo, Sevce, Sušiće i Štrpce.ˮ

Član 6.

Član 20. menja se i glasi:

"Član 20.

Gradovi u Republici Srbiji su:

1. Bor, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bor, Brestovac, Bučje, Gornjane, Donja Bela Reka, Zlot, Krivelj, Luka, Metovnica, Oštrelj, Slatina, Tanda, Topla i Šarbanovac,

kao i katastarske opštine:

Bor 1, Bor 2, Brestovac, Bučje, Gornjane, Donja Bela Reka, Zlot 1, Zlot 2, Zlot 3, Zlot 4, Zlot 5, Krivelj, Luka, Metovnica, Oštrelj, Slatina, Tanda, Topla i Šarbanovac.

2. Valjevo, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Babina Luka, Balinović, Bačevci, Belić, Beloševac, Beomužević, Blizonje, Bobova, Bogatić, Brangović, Brankovina, Brezovica, Bujačić, Valjevo, Veselinovac, Vlaščić, Vragočanica, Vujinovača, Gola Glava, Gorić, Gornja Bukovica, Gornja Grabovica, Gornje Leskovice, Degurić, Divci, Divčibare, Donja Bukovica, Donje Leskovice, Dračić, Dupljaj, Žabari, Zabrdica, Zarube, Zlatarić, Jazovik, Jasenica, Jovanja, Joševa, Kamenica, Klanica, Klinci, Kovačice, Kozličić, Kotešica, Kunice, Lelić, Loznica, Lukavac, Majinović, Mijači, Miličinica, Mrčić, Oglađenovac, Osladić, Paklje, Paune, Petnica, Popučke, Prijezdić, Pričević, Rabas, Ravnje, Rađevo Selo, Rebelj, Rovni, Sandalj, Sedlari, Sitarice, Sovač, Stanina Reka, Stapar, Strmna Gora, Stubo, Suvodanje, Sušica, Taor, Tubravić i Tupanci,

kao i katastarske opštine:

Babina Luka, Balinović, Bačevci, Belić, Beloševac, Beomužević, Blizonje, Bobova, Bogatić, Brangović, Brankovina, Brezovica, Bujačić, Valjevo, Veselinovac, Vlaščić, Vragočanica, Vujinovača, Gola Glava, Gornja Bukovica, Gornje Leskovice, Grabovica, Degurić, Divci, Divčibare, Donja Bukovica, Donje Leskovice, Dračić, Dupljaj, Žabari, Zabrdica, Zarube, Zlatarić, Jasenica, Joševa, Kamenica, Klanica, Klinci, Kovačice, Kozličić, Kotešica, Kunice, Lelić, Loznica, Lukavac, Majinović, Miličinica, Mrčić, Oglađenovac, Osladić, Paklje, Paune, Petnica, Popučke, Prijezdić, Pričević, Rabas, Ravnje, Rađevo Selo, Rebelj, Rovni, Sandalj, Sedlari, Sitarice, Sovač, Stanina Reka, Stapar, Strmna Gora, Stubo, Suvodanje, Sušica, Taor, Tubravić i Tupanci.

3. Vranje, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Aleksandrovac, Babina Poljana, Barbarušince, Barelić, Beli Breg, Bojin Del, Bresnica, Bujkovac, Buljesovce, Buštranje, Viševce, Vlase, Vranje, Vranjska Banja, Vrtogoš, Golemo Selo, Gornja Otulja, Gornje Žapsko, Gornje Punuševce, Gornje Trebešinje, Gornji Neradovac, Gradnja, Gumerište, Davidovac, Dobrejance, Donja Otulja, Donje Žapsko, Donje Punuševce, Donje Trebešinje, Donji Neradovac, Dragobužde, Drenovac, Dubnica, Duga Luka, Dulan, Dupeljevo, Zlatokop, Izumno, Katun, Klašnice, Klisurica, Kopanjane, Korbevac, Korbul, Koćura, Kriva Feja, Kruševa Glava, Kumarevo, Kupinince, Lalince, Leva Reka, Lepčince, Lipovac, Lukovo, Margance, Mečkovac, Mijakovce, Mijovce, Milanovo, Milivojce, Moštanica, Nastavce, Nesvrta, Nova Brezovica, Oblička Sena, Oštra Glava, Pavlovac, Panevlje, Pljačkovica, Prvonek, Prevalac, Preobraženje, Ranutovac, Rataje, Ribince, Ristovac, Roždace, Rusce, Sebevranje, Sekirje, Slivnica, Smiljević, Soderce, Srednji Del, Stance, Stara Brezovica, Stari Glog, Strešak, Stropsko, Struganica, Studena, Suvi Dol, Surdul, Tesovište, Tibužde, Toplac, Trstena, Tumba, Ćukovac, Ćurkovica, Urmanica, Uševce, Crni Vrh, Crni Lug i Čestelin,

kao i katastarske opštine:

Aleksandrovac, Babina Poljana, Barbarušince, Barelić, Beli Breg, Bojin Del, Bresnica, Bujkovac, Buljesovce, Bunuševac, Buštranje, Viševce, Vlase, Vranje 1, Vranje 2, Vranjska Banja, Gornji Vrtogoš, Golemo Selo, Gornja Otulja, Gornje Žapsko, Gornje Punuševce, Gornje Trebešinje, Gornji Neradovac, Gradnja, Gumerište, Davidovac, Dobrejance, Donji Vrtogoš, Donja Otulja, Donje Žapsko, Donje Punuševce, Donje Trebešinje, Donji Neradovac, Drenovac, Dubnica, Duga Luka, Dulan, Dupeljevo, Zlatokop, Izumno, Katun, Klašnice, Klisurica, Kopanjane, Korbevac, Korbul, Koćura, Kriva Feja, Kruševa Glava, Kumarevo, Kupinince, Lalince, Leva Reka, Lepčince, Lipovac, Lukovo, Srpsko Margance, Mečkovac, Mijakovce, Mijovce, Milanovo, Milivojce, Moštanica, Nastavce, Nesvrta, Nova Brezovica, Oblička Sena, Oštra Glava, Pavlovac, Panevlje, Prvonek, Prevalac, Preobraženje, Ranutovac, Rataje 1, Rataje 2, Ribince, Ristovac, Roždace, Rusce, Sebevranje, Sekirje, Slivnica, Smiljević, Soderce, Srednji Del, Stance, Stara Brezovica, Stari Glog, Strešak, Stropsko, Struganica, Studena, Suvi Dol, Surdul, Tesovište, Tibužde, Toplac, Trstena, Tumba, Ćukovac, Ćurkovica, Urmanica, Uševce, Crni Vrh, Crni Lug i Čestelin.

4. Vršac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Vatin, Veliko Središte, Vlajkovac, Vojvodinci, Vršac, Gudurica, Zagajica, Izbište, Jablanka, Kuštilj, Mali Žam, Malo Središte, Markovac, Mesić, Orešac, Pavliš, Parta, Potporanj, Ritiševo, Sočica, Straža, Uljma i Šušara,

kao i katastarske opštine:

Vatin, Veliko Središte, Vlajkovac, Vojvodinci, Vršac, Gudurica, Zagajica, Izbište, Jablanka, Kuštilj, Mali Žam, Malo Središte, Markovac, Mesić, Orešac, Pavliš, Parta, Potporanj, Ritiševo, Sočica 1, Sočica 2, Straža, Uljma i Šušara.

5. Zaječar, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Borovac, Brusnik, Velika Jasikova, Veliki Izvor, Veliki Jasenovac, Vražogrnac, Vratarnica, Vrbica, Gamzigrad, Gamzigradska Banja, Glogovica, Gornja Bela Reka, Gradskovo, Grlište, Grljan, Dubočane, Zagrađe, Zaječar, Zvezdan, Jelašnica, Klenovac, Koprivnica, Lasovo, Lenovac, Leskovac, Lubnica, Mala Jasikova, Mali Izvor, Mali Jasenovac, Marinovac, Metriš, Nikoličevo, Planinica, Prlita, Rgotina, Salaš, Selačka, Tabakovac, Trnavac, Halovo, Čokonjar, Šipikovo i Šljivar,

kao i katastarske opštine:

Borovac, Brusnik, Velika Jasikova, Veliki Izvor, Veliki Jasenovac, Vražogrnac, Vratarnica, Vrbica, Gamzigrad, Glogovica, Gornja Bela Reka, Gradskovo, Grlište, Grljan, Dubočane, Zagrađe, Zvezdan, Jelašnica, Klenovac, Koprivnica, Lasovo, Lenovac, Leskovac, Lubnica, Mala Jasikova, Mali Izvor, Mali Jasenovac, Marinovac, Metriš, Nikoličevo, Planinica, Prlita, Rgotina, Selačka, Tabakovac, Trnavac, Halovo, Šipikovo, Šljivar, Zaječar i Salaš.

6. Zrenjanin, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Aradac, Banatski Despotovac, Belo Blato, Botoš, Elemir, Ečka, Zrenjanin, Jankov Most, Klek, Knićanin, Lazarevo, Lukino Selo, Lukićevo, Melenci, Mihajlovo, Orlovat, Perlez, Stajićevo, Taraš, Tomaševac, Farkaždin i Čenta,

kao i katastarske opštine:

Banatski Despotovac, Belo Blato, Botoš, Elemir, Ečka, Zrenjanin 1, Zrenjanin 3, Jankov Most, Mužlja, Klek, Knićanin, Lazarevo, Lukino Selo, Lukićevo, Melenci, Mihajlovo, Orlovat, Perlez, Slovački Aradac, Srpski Aradac, Srpski Elemir, Stajićevo, Taraš, Taraš 1, Tomaševac, Farkaždin i Čenta.

7. Jagodina, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bagrdan, Belica, Bresje, Bukovče, Bunar, Vinorača, Voljavče, Vranovac, Vrba, Glavinci, Glogovac, Gornje Štiplje, Gornji Račnik, Deonica, Dobra Voda, Donje Štiplje, Donji Račnik, Dragocvet, Dragoševac, Dražmirovac, Duboka, Ivkovački Prnjavor, Jagodina, Jošanički Prnjavor, Kalenovac, Kovačevac, Kolare, Končarevo, Kočino Selo, Lovci, Lozovik, Lukar, Majur, Mali Popović, Medojevac, Međureč, Miloševo, Mišević, Novo Lanište, Rajkinac, Rakitovo, Ribare, Ribnik, Siokovac, Slatina, Staro Lanište, Staro Selo, Strižilo, Topola, Trnava, Crnče, Šantarovac i Šuljkovac,

kao i katastarske opštine:

Bagrdan (varošica), Bagrdan (selo), Belica, Bresje, Bukovče, Bunar, Vinorača, Voljavče, Vranovac, Vrba, Glavinci, Glogovac, Gornje Štiplje, Gornji Račnik, Deonica, Dobra Voda, Donje Štiplje, Donji Račnik, Dragocvet, Dragoševac, Dražmirovac, Duboka, Ivkovački Prnjavor, Jagodina, Jošanički Prnjavor, Kalenovac, Kovačevac, Kolare, Končarevo, Kočino Selo, Lanište, Lovci, Lozovik, Lukar, Majur, Mali Popović, Medojevac, Međureč, Miloševo, Mišević, Rajkinac, Rakitovo, Ribare, Ribnik, Siokovac, Slatina, Staro Selo, Strižilo, Topola, Trnava, Crnče, Šantarovac i Šuljkovac.

8. Kikinda, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banatska Topola, Banatsko Veliko Selo, Bašaid, Iđoš, Kikinda, Mokrin, Nakovo, Novi Kozarci, Rusko Selo i Sajan,

kao i katastarske opštine:

Banatska Topola, Banatsko Veliko Selo, Bašaid, Iđoš, Kikinda, Mokrin, Nakovo, Novi Kozarci, Rusko Selo i Sajan.

9. Kragujevac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Adžine Livade, Baljkovac, Botunje, Bukorovac, Velika Sugubina, Velike Pčelice, Veliki Šenj, Vinjište, Vlakča, Goločelo, Gornja Sabanta, Gornje Grbice, Gornje Jarušice, Gornje Komarice, Grošnica, Desimirovac, Divostin, Dobrača, Donja Sabanta, Donje Grbice, Donje Komarice, Dragobraća, Drača, Drenovac, Dulene, Đuriselo, Erdeč, Jabučje, Jovanovac, Kamenica, Korman, Kotraža, Kragujevac, Kutlovo, Lužnice, Ljubičevac, Mala Vrbica, Mali Šenj, Maršić, Masloševo, Mironić, Novi Milanovac, Opornica, Pajazitovo, Poskurice, Prekopeča, Ramaća, Resnik, Rogojevac, Stragari, Trešnjevak, Trmbas, Ugljarevac, Cvetojevac, Cerovac, Čumić i Šljivovac,

kao i katastarske opštine:

Adžine Livade, Baljkovac, Botunje, Bukorovac, Velika Sugubina, Velike Pčelice, Veliki Šenj, Vinjište, Vlakča, Goločelo, Gornja Sabanta, Gornje Grbice 1, Gornje Grbice 2, Gornje Jarušice, Gornje Komarice, Grošnica 1, Grošnica 2, Desimirovac, Divostin, Dobrača, Donja Sabanta, Donje Grbice, Donje Komarice, Dragobraća, Drača, Drenovac, Dulene, Đuriselo, Erdeč, Jabučje, Jovanovac, Kamenica, Korman, Kotraža, Kragujevac 1, Kragujevac 2, Kragujevac 3, Kragujevac 4, Kutlovo, Lužnice, Ljubičevac, Mala Vrbica, Mali Šenj, Maršić, Masloševo, Mironić, Novi Milanovac, Opornica, Pajazitovo, Poskurice, Prekopeča, Ramaća, Resnik, Rogojevac, Stragari, Trešnjevak, Trmbas, Ugljarevac, Cvetojevac, Cerovac, Čumić i Šljivovac.

10. Kraljevo, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Adrani, Bapsko Polje, Bare, Beranovac, Bzovik, Bogutovac, Bogutovačka Banja, Bojanići, Borovo, Brezna, Bresnik, Bukovica, Vitanovac, Vitkovac, Vrba, Vrdila, Vrh, Gledić, Godačica, Gokčanica, Gotovac, Grdica, Dedevci, Dolac, Dragosinjci, Dražiniće, Drakčići, Drlupa, Đakovo, Žiča, Zaklopača, Zakuta, Zamčanje, Zasad, Jarčujak, Kamenica, Kamenjani, Kovanluk, Kovači, Konarevo, Kraljevo, Lađevci, Lazac, Leševo, Lozno, Lopatnica, Maglič, Mataruge, Mataruška Banja, Međurečje, Meljanica, Metikoš, Milavčići, Milakovac, Miliće, Miločaj, Mlanča, Mrsać, Musina Reka, Obrva, Oplanići, Orlja Glava, Pekčanica, Petropolje, Pečenog, Plana, Polumir, Popovići, Predole, Progorelica, Ravanica, Ratina, Reka, Ribnica, Roćevići, Rudno, Rudnjak, Savovo, Samaila, Sibnica, Sirča, Stanča, Stubal, Studenica, Tavnik, Tadenje, Tepeče, Tolišnica, Trgovište, Ušće, Cvetke, Cerje, Čibukovac, Čukojevac i Šumarice,

kao i katastarske opštine:

Adrani, Bapsko Polje, Bare, Bzovik, Bogutovac, Brezna, Brezova, Bresnik, Bukovica, Vitanovac, Vitkovac, Vrba, Vrdila, Vrh, Gledić, Godačica, Gokčanica, Gotovac, Grdica, Dedevci, Dolac, Dragosinjci, Dražiniće, Drakčići, Drlupa, Đakovo, Zaklopača, Zakuta, Zamčanje, Zasad, Jarčujak, Kamenica, Kovanluk, Kovači, Konarevo, Kraljevo, Kruševica, Lađevci, Lazac, Leševo, Lopatnica, Maglič, Mataruge, Meljanica, Metikoš, Milavčići, Milakovac, Miliće, Miločaj, Mlanča, Mrsać, Musina Reka, Obrva, Oplanići, Orlja Glava, Pekčanica, Petropolje, Pečenog, Plana, Polumir, Popovići, Predole, Progorelica, Ravanica, Ratina, Reka, Ribnica, Roćevići, Rudno, Rudnjak, Savovo, Samaila, Sibnica, Sirča, Stubal, Tavnik, Tadenje, Tolišnica, Trgovište, Ušće, Cvetke, Cerje, Čibukovac i Čukojevac.

11. Kruševac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Begovo Brdo, Bela Voda, Belasica, Bivolje, Bovan, Bojince, Boljevac, Brajkovac, Bukovica, Buci, Velika Kruševica, Velika Lomnica, Veliki Kupci, Veliki Šiljegovac, Veliko Golovode, Veliko Krušince, Vitanovac, Vratare, Vučak, Gavez, Gaglovo, Gari, Globare, Globoder, Gornji Stepoš, Grevci, Grkljane, Dvorane, Dedina, Dobromir, Doljane, Donji Stepoš, Đunis, Žabare, Zdravinje, Zebica, Zubovac, Jablanica, Jasika, Jošje, Kamenare, Kaonik, Kapidžija, Kobilje, Komorane, Konjuh, Koševi, Krvavica, Kruševac, Kukljin, Lazarevac, Lazarica, Lipovac, Lovci, Lukavac, Ljubava, Majdevo, Makrešane, Mala Vrbnica, Mala Reka, Mali Kupci, Mali Šiljegovac, Malo Golovode, Malo Krušince, Mačkovac, Meševo, Modrica, Mudrakovac, Naupare, Padež, Pakašnica, Parunovac, Pasjak, Pepeljevac, Petina, Pozlata, Poljaci, Ribare, Ribarska Banja, Rlica, Rosica, Sebečevac, Sezemče, Slatina, Srndalje, Srnje, Stanci, Suvaja, Sušica, Tekija, Trebotin, Trmčare, Ćelije, Cerova, Crkvina, Čitluk, Šavrane, Šanac, Šašilovac, Šogolj i Štitare,

kao i katastarske opštine:

Bela Voda, Belasica, Bivolje, Bovan, Boljevac, Brajkovac, Bukovica, Buci, Velika Kruševica, Lomnica, Veliki Šiljegovac, Veliko Golovode, Vitanovac, Vratare, Vučak, Gavez, Gaglovo, Gari, Globare, Globoder, Gornji Stepoš, Grevci, Grkljane, Dvorane, Dedina, Doljane, Donji Stepoš, Đunis, Zdravinje, Zebica, Zubovac, Jablanica, Jasika, Jošje, Kamenare, Kaonik, Kapidžija, Kobilje, Komorane, Konjuh, Krvavica, Kruševac, Krušince, Kukljin, Kupci, Lazarevac, Lazarica, Lipovac, Lovci, Lukavac, Ljubava, Majdevo, Makrešane, Mala Vrbnica, Mala Reka, Mali Šiljegovac, Malo Golovode, Mačkovac, Meševo, Modrica, Mudrakovac, Naupare, Padež, Pakašnica, Parunovac, Pasjak, Pepeljevac, Petina, Pozlata, Poljaci, Ribare, Rlica, Rosica, Sebečevac, Sezemče, Slatina, Srndalje, Srnje, Stanci, Sušica, Tekija, Trebotin, Trmčare, Ćelije, Cerova, Crkvina, Čitluk, Šavrane, Šanac, Šašilovac, Šogolj i Štitare.

12. Leskovac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Babičko, Badince, Barje, Belanovce, Beli Potok, Bistrica, Bobište, Bogojevce, Bojišina, Boćevica, Bratmilovce, Brejanovce, Brestovac, Brza, Bričevlje, Bukova Glava, Bunuški Čifluk, Velika Biljanica, Velika Grabovnica, Velika Kopašnica, Velika Sejanica, Veliko Trnjane, Vilje Kolo, Vina, Vinarce, Vlase, Vučje, Gagince, Golema Njiva, Gorina, Gornja Bunuša, Gornja Jajina, Gornja Kupinovica, Gornja Lokošnica, Gornja Slatina, Gornje Krajince, Gornje Sinkovce, Gornje Stopanje, Gornje Trnjane, Gornji Bunibrod, Gradašnica, Grajevce, Graovo, Grdanica, Grdelica (varoš), Grdelica (selo), Guberevac, Dedina Bara, Dobrotin, Donja Bunuša, Donja Jajina, Donja Kupinovica, Donja Lokošnica, Donja Slatina, Donje Brijanje, Donje Krajince, Donje Sinkovce, Donje Stopanje, Donje Trnjane, Donji Bunibrod, Draškovac, Drvodelja, Drćevac, Dušanovo, Žabljane, Živkovo, Žižavica, Zagužane, Zalužnje, Zlokućane, Zloćudovo, Zoljevo, Igrište, Jarsenovo, Jašunja, Jelašnica, Kaluđerce, Karađorđevac, Kaštavar, Kovačeva Bara, Kozare, Koraćevac, Krpejce, Kukulovce, Kumarevo, Kutleš, Leskovac, Lipovica, Ličin Dol, Mala Biljanica, Mala Grabovnica, Mala Kopašnica, Manojlovce, Međa, Melovo, Milanovo, Miroševce, Mrkovica, Mrštane, Navalin, Nakrivanj, Nesvrta, Novo Selo, Nomanica, Oraovica (kod Grdelice), Oraovica (kod Crkovnice), Orašac, Oruglica, Padež, Palikuća, Palojce, Petrovac, Pečenjevce, Piskupovo, Podrimce, Predejane (varoš), Predejane (selo), Presečina, Priboj, Ravni Del, Radonjica, Razgojna, Rajno Polje, Rudare, Svirce, Slavujevce, Slatina, Smrdan, Strojkovce, Stupnica, Suševlje, Todorovce, Tulovo, Tupalovce, Turekovac, Crveni Breg, Crkovnica, Crcavac, Čekmin, Čifluk Razgojnski, Čukljenik, Šainovac, Šarlince i Šišince,

kao i katastarske opštine:

Babičko, Badince, Barje, Belanovce, Beli Potok, Bistrica, Bobište, Bogojevce, Bojišina, Boćevica, Bratmilovce, Brejanovce, Brestovac, Brza, Bričevlje, Bukova Glava, Bunuša, Velika Biljanica, Velika Grabovnica, Velika Kopašnica, Sejanica, Veliko Trnjane, Vilje Kolo, Vina, Vinarce, Vlase, Vučje, Gagince, Gorina, Gornja Jajina, Gornja Kupinovica, Gornja Lokošnica, Gornja Slatina, Gornje Krajince, Gornje Sinkovce, Gornje Stopanje, Gornje Trnjane, Gornji Bunibrod, Gradašnica, Grajevce, Graovo, Grdanica, Grdelica (varoš), Grdelica (selo), Guberevac, Dedina Bara, Dobrotin, Donja Jajina, Donja Kupinovica, Donja Lokošnica, Donja Slatina, Donje Brijanje, Donje Krajince, Donje Sinkovce, Donje Stopanje, Donje Trnjane, Donji Bunibrod, Draškovac, Drvodelja, Drćevac, Dušanovo, Žabljane, Živkovo, Žižavica, Zagužane, Zalužnje, Zlokućane, Zloćudovo, Zoljevo, Igrište, Jarsenovo, Jašunja, Jelašnica, Kaluđerce, Karađorđevac, Kaštavar, Kovačeva Bara, Kozare, Koraćevac, Krpejce, Kukulovce, Kumarevo, Kutleš, Leskovac, Lipovica, Ličin Dol, Mala Biljanica, Mala Grabovnica, Mala Kopašnica, Manojlovce, Međa, Melovo, Milanovo, Miroševce, Mrkovica, Mrštane, Navalin, Nakrivanj, Nesvrta, Novo Selo, Nomanica, Oraovica (kod Grdelice), Orašac, Oruglica, Padež, Palikuća, Palojce, Petrovac, Pečenjevce, Piskupovo, Podrimce, Predejane (varoš), Predejane (selo), Presečina, Priboj, Ravni Del, Radonjica, Razgojna, Rajno Polje, Rudare, Svirce, Slavujevce, Slatina, Smrdan, Strojkovce, Stupnica, Suševlje, Todorovce, Tulovo, Tupalovce, Turekovac, Crveni Breg, Crkovnica, Crcavac, Čekmin, Čifluk Razgojnski, Čukljenik, Šainovac, Šarlince i Šišince.

13. Loznica, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banja Koviljača, Bradić, Brezjak, Brnjac, Veliko Selo, Voćnjak, Gornja Badanja, Gornja Borina, Gornja Sipulja, Gornje Nedeljice, Gornji Dobrić, Grnčara, Donja Badanja, Donja Sipulja, Donje Nedeljice, Donji Dobrić, Draginac, Zajača, Jadranska Lešnica, Jarebice, Jelav, Joševa, Jugovići, Kamenica, Kozjak, Korenita, Lešnica, Lipnica, Lipnički Šor, Loznica, Milina, Novo Selo, Paskovac, Pomijača, Ribarice, Runjani, Simino Brdo, Slatina, Straža, Stupnica, Tekeriš, Trbosilje, Trbušnica, Tršić, Filipovići, Cikote, Čokešina i Šurice,

kao i katastarske opštine:

Banja Koviljača, Bradić, Brnjac, Veliko Selo, Voćnjak, Gornja Badanja, Gornja Borina, Gornja Sipulja, Gornje Nedeljice, Gornji Dobrić, Grnčara, Donja Badanja, Donja Sipulja, Donje Nedeljice, Donji Dobrić, Draginac, Zajača, Jadranska Lešnica, Jarebice, Jelav, Joševa, Jugovići, Kamenica, Kozjak, Korenita, Lešnica, Lipnica, Šor, Loznica, Milina, Novo Selo, Paskovac, Pomijača, Ribarice, Runjani, Simino Brdo, Slatina, Straža, Stupnica, Tekeriš, Trbosilje, Trbušnica, Tršić, Filipovići, Cikote, Čokešina i Šurice.

14. Niš, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bancarevo, Banja Topilo, Berbatovo, Berčinac, Brenica, Brzi Brod, Bubanj, Vele Polje, Vrelo, Vrtište, Vukmanovo, Gabrovac, Gornja Vrežina, Gornja Studena, Gornja Toponica, Gornja Trnava, Gornje Međurovo, Gornji Komren, Gornji Matejevac, Deveti Maj, Donja Vrežina, Donja Studena, Donja Toponica, Donja Trnava, Donje Vlase, Donje Međurovo, Donji Komren, Donji Matejevac, Jasenovik, Jelašnica, Kamenica, Knez Selo, Koritnjak, Kravlje, Krušce, Kunovica, Lazarevo Selo, Lalinac, Leskovik, Malča, Manastir, Medoševac, Mezgraja, Miljkovac, Mramor, Mramorski Potok, Nikola Tesla, Niš, Niška Banja, Oreovac, Ostrovica, Paligrace, Paljina, Pasi Poljana, Pasjača, Popovac, Prva Kutina, Prosek, Ravni Do, Radikina Bara, Rautovo, Rujnik, Sveta Petka, Sečanica, Sićevo, Suvi Do, Supovac, Trupale, Hum, Cerje, Čamurlija, Čokot i Čukljenik,

kao i katastarske opštine:

Bancarevo, Berbatovo, Berčinac, Brenica, Brzi Brod, Bubanj, Vele Polje, Vrelo, Vrtište, Vukmanovo, Gabrovac, Gornja Vrežina, Gornja Studena, Gornja Toponica, Gornja Trnava, Gornje Međurovo, Gornji Komren, Gornji Matejevac, Donja Vrežina, Donja Studena, Donja Toponica, Donja Trnava, Donje Vlase, Donje Međurovo, Donji Komren, Donji Matejevac 1, Donji Matejevac 2, Jasenovik, Jelašnica, Kamenica, Knez Selo, Kravlje, Krušce, Kunovica, Lazarevo Selo, Lalinac, Leskovik, Malča, Medoševac, Mezgraja, Miljkovac, Mramor, Niš - Bubanj, Niš-Medijana 1, Niš-Medijana 2, Niš - Pantelej, Niš - Ćele-kula, Niš - Crveni Krst, Niška Banja, Novo Selo, Oreovac, Ostrovica, Paligrace, Paljina, Pasi Poljana, Pasjača, Popovac, Prva Kutina, Prosek - Manastir, Ravni Do, Radikina Bara, Rautovo, Rujnik, Sečanica, Sićevo, Suvi Do, Supovac, Trupale, Hum, Cerje, Čamurlija, Čokot i Čukljenik.

15. Novi Pazar, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Aluloviće, Bajevica, Banja, Bare, Batnjik, Bekova, Bele Vode, Boturovina, Brđani, Brestovo, Varevo, Vever, Vidovo, Vitkoviće, Vojkoviće, Vojniće, Vranovina, Vučiniće, Vučja Lokva, Golice, Gornja Tušimlja, Goševo, Građanoviće, Gračane, Grubetiće, Deževa, Dojinoviće, Dolac, Doljani, Dragočevo, Dramiće, Žunjeviće, Zabrđe, Zlatare, Ivanča, Izbice, Jablanica, Javor, Janča, Jova, Kašalj, Kovačevo, Kožlje, Koprivnica, Kosuriće, Kruševo, Kuzmičevo, Leča, Lopužnje, Lukare, Lukarsko Goševo, Lukocrevo, Miščiće, Mur, Muhovo, Negotinac, Novi Pazar, Odojeviće, Okose, Osaonica, Osoje, Oholje, Pavlje, Paralovo, Pasji Potok, Pilareta, Pobrđe, Požega, Požežina, Polokce, Pope, Postenje, Prćenova, Pusta Tušimlja, Pustovlah, Radaljica, Rajetiće, Rajkoviće, Rajčinoviće, Rajčinovićka Trnava, Rakovac, Rast, Sebečevo, Sitniče, Skukovo, Slatina, Smilov Laz, Srednja Tušimlja, Stradovo, Sudsko Selo, Tenjkovo, Trnava, Tunovo, Hotkovo, Cokoviće, Čašić Dolac, Šavci, Šaronje i Štitare,

kao i katastarske opštine:

Aluloviće, Bajevica, Banja, Bare, Batnjik, Bekova, Bele Vode, Boturovina, Brđani, Brestovo, Varevo, Vever, Vidovo, Vitkoviće, Vojkoviće, Vojniće, Vranovina, Vučiniće, Vučja Lokva, Golice, Gornja Tušimlja, Goševo, Građanoviće, Gračane, Grubetiće, Deževa, Dojinoviće, Dolac, Doljani, Dragočevo, Dramiće, Žunjeviće, Zabrđe, Zlatare, Ivanča, Izbice, Jablanica, Javor, Janča, Jova, Kašalj, Kovačevo, Kožlje, Koprivnica, Kosuriće, Kruševo, Kuzmičevo, Leča, Lopužnje, Lukare, Lukarsko Goševo, Lukocrevo, Miščiće, Mur, Muhovo, Negotinac, Novi Pazar, Odojeviće, Okose, Osaonica, Osoje, Oholje, Pavlje, Paralovo, Pasji Potok, Pilareta, Pobrđe, Požega, Požežina, Polokce, Pope, Postenje, Prćenova, Pusta Tušimlja, Pustovlah, Radaljica, Rajetiće, Rajkoviće, Rajčinoviće, Rajčinovićka Trnava, Rakovac, Rast, Sebečevo, Sitniče, Skukovo, Slatina, Smilov Laz, Srednja Tušimlja, Stradovo, Sudsko Selo, Tenkovo, Trnava, Tunovo, Hotkovo, Cokoviće, Čašić Dolac, Šavci, Šaronje i Štitare.

16. Novi Sad, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Begeč, Budisava, Bukovac, Veternik, Kać, Kisač, Kovilj, Ledinci, Novi Sad, Petrovaradin, Rumenka, Sremska Kamenica, Stari Ledinci, Stepanovićevo, Futog i Čenej,

kao i katastarske opštine:

Begeč, Budisava, Bukovac, Veternik, Kać, Kisač, Kovilj, Ledinci, Novi Sad 1, Novi Sad 2, Novi Sad 3, Novi Sad 4, Petrovaradin, Rumenka, Sremska Kamenica, Stepanovićevo, Futog i Čenej.

17. Pančevo, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Banatski Brestovac, Banatsko Novo Selo, Glogonj, Dolovo, Ivanovo, Jabuka, Kačarevo, Omoljica, Pančevo i Starčevo,

kao i katastarske opštine:

Banatski Brestovac, Banatsko Novo Selo, Vojlovica, Glogonj, Dolovo, Ivanovo, Jabuka, Kačarevo, Omoljica, Pančevo i Starčevo.

18. Pirot, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bazovik, Barje Čiflik, Basara, Bela, Berilovac, Berovica, Blato, Brlog, Velika Lukanja, Veliki Jovanovac, Veliki Suvodol, Veliko Selo, Visočka Ržana, Vlasi, Vojnegovac, Vranište, Gnjilan, Gornja Držina, Gostuša, Gradašnica, Gradište, Dobri Do, Dojkinci, Držina, Zaskovci, Izvor, Jalbotina, Jelovica, Kamik, Koprivštica, Kostur, Krupac, Kumanovo, Mali Jovanovac, Mali Suvodol, Milojkovac, Mirkovci, Nišor, Novi Zavoj, Obrenovac, Oreovica, Orlja, Osmakovo, Pakleštica, Pasjač, Petrovac, Pirot, Planinica, Pokrovenik, Poljska Ržana, Ponor, Prisjan, Ragodeš, Rasnica, Rosomač, Rsovci, Rudinje, Sinja Glava, Slavinja, Sopot, Srećkovac, Staničenje, Sukovo, Temska, Topli Do, Trnjana, Cerev Del, Cerova, Crvenčevo, Crnoklište, Činiglavci i Šugrin,

kao i katastarske opštine:

Bazovik, Barje Čiflik, Basara, Bela, Berilovac, Berovica, Blato, Brlog, Velika Lukanja, Veliki Jovanovac, Veliki Suvodol, Veliko Selo, Visočka Ržana, Vlasi, Vojnegovac, Vranište, Gnjilan, Držina, Gornja Držina, Gostuša, Gradašnica, Gradište, Dobri Do, Dojkinci, Držina, Zaskovci, Izvor, Jalbotina, Jelovica, Kamik, Koprivštica, Kostur, Krupac, Kumanovo, Mala Lukanja, Mali Jovanovac, Mali Suvodol, Milojkovac, Mirkovci, Nišor, Zavoj, Obrenovac, Oreovica, Orlja, Osmakovo, Pakleštica, Pasjač, Petrovac, Pirot (van varoši), Pirot (grad), Planinica, Pokrovenik, Poljska Ržana, Ponor, Prisjan, Ragodeš, Rasnica, Rosomač, Rsovci, Rudinje, Sinja Glava, Slavinja, Sopot, Srećkovac, Staničenje, Sukovo, Temska, Topli Do, Trnjana, Cerev Del, Cerova, Crvenčevo, Crnoklište, Činiglavci i Šugrin.

19. Požarevac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bare, Batovac, Beranje, Bradarac, Bratinac, Brežane, Bubušinac, Dragovac, Drmno, Dubravica, Živica, Kasidol, Klenovnik, Kličevac, Kostolac (grad), Lučica, Maljurevac, Nabrđe, Ostrovo, Petka, Požarevac, Poljana, Prugovo, Rečica, Kostolac selo, Trnjane i Ćirikovac,

kao i katastarske opštine:

Bare, Batovac, Beranje, Bradarac, Bratinac, Brežane, Bubušinac, Dragovac, Drmno, Dubravica, Živica, Kasidol, Klenovnik, Kličevac, Kostolac (grad), Kostolac (selo), Lučica, Maljurevac, Nabrđe, Ostrovo, Petka, Požarevac, Poljana, Prugovo, Rečica, Trnjane i Ćirikovac.

20. Priština, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Ajvalija, Ajkobila, Badovac, Balaban, Bariljevo, Besinje, Businje, Vrani Do, Glogovica, Gornja Brnjica, Gračanica, Graštica, Dabiševac, Devet Jugovića, Donja Brnjica, Dragovac, Drenovac, Zlatare, Kačikol, Kojlovica, Kolić, Kukavica, Laplje Selo, Lebane, Lukare, Makovac, Marevce, Matičane, Mramor, Niševce, Orlović, Preoce, Priština, Propaštica, Prugovac, Radoševac, Rimanište, Sićevo, Slivovo, Sofalija, Sušica, Teneš Do, Trudna, Čaglavica, Šarban i Šaškovac,

kao i katastarske opštine:

Ajvalija, Ajkobila, Badovac, Balaban, Bariljevo, Besinje, Businje, Vrani Do, Glogovica, Gornja Brnjica, Gračanica, Graštica, Dabiševac, Devet Jugovića, Dragovac, Drenovac, Zlatare, Kačikol, Kojlovica, Kolić, Kukavica, Laplje Selo, Lebane, Lukare, Makovac, Marevce, Matičane, Mramor, Niševce, Novo Selo, Orlović, Preoce, Priština, Propaštica, Prugovac, Radoševac, Rimanište, Sićevo, Slivovo, Sofalija, Sušica, Teneš Do, Trudna, Čaglavica, Šarban i Šaškovac.

21. Prokuplje, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Arbanaška, Babin Potok, Babotinac, Bajčince, Balinovac, Balčak, Bace, Bela Voda, Beli Kamen, Belogoš, Beloljin, Berilje, Bogojevac, Bregovina, Bresnik, Bresničić, Bublica, Bukoloram, Bulatovac, Bučince, Velika Plana, Vidovača, Viča, Vlasovo, Vodice, Glasovik, Gojinovac, Gornja Bejašnica, Gornja Bresnica, Gornja Konjuša, Gornja Rečica, Gornja Stražava, Gornja Toponica, Gornja Trnava, Gornje Kordince, Gornji Statovac, Grabovac, Gubetin, Dobrotić, Donja Bejašnica, Donja Bresnica, Donja Konjuša, Donja Rečica, Donja Stražava, Donja Toponica, Donja Trnava, Donje Kordince, Donji Statovac, Dragi Deo, Drenovac, Đurovac, Đušnica, Žitni Potok, Zdravinje, Zlata, Jabučevo, Jovine Livade, Jugovac, Kaludra, Klisurica, Kožince, Končić, Kondželj, Kostenica, Kruševica, Krnji Grad, Mađere, Mala Plana, Mačina, Merovac, Mikulovac, Miljkovica, Mrljak, Mršelj, Nova Božurna, Novi Đurevac, Novo Selo, Obrtince, Pasjača, Pašinac, Pestiš, Petrovac, Piskalje, Pločnik, Potočić, Prekadin, Prekašnica, Prekopuce, Prokuplje, Rankova Reka, Rastovnica, Rgaje, Reljinac, Resinac, Selište, Smrdan, Srednji Statovac, Stari Đurevac, Staro Selo, Tovrljane, Trnovi Laz, Tulare, Ćukovac, Džigolj, Ševiš, Široke Njive i Šišmanovac,

kao i katastarske opštine:

Arbanaška, Babin Potok, Babotinac, Bajčince, Balinovac, Balčak, Bace, Bela Voda, Beli Kamen, Belogoš, Beloljin, Berilje, Bogojevac, Bregovina, Bresnik, Bresničić, Bublica, Bukoloram, Bulatovac, Bučince, Velika Plana, Viča, Vlasa, Vlasovo, Vodice, Glasovik, Gojinovac, Gornja Bejašnica, Gornja Bresnica, Gornja Konjuša, Gornja Rečica, Gornja Stražava, Gornja Toponica, Gornja Trnava, Gornje Kordince, Gornji Statovac, Grabovac, Gubetin, Dobrotić, Donja Bejašnica, Donja Bresnica, Donja Konjuša, Donja Rečica, Donja Stražava, Donja Toponica, Donja Trnava, Donje Kordince, Donji Statovac, Dragi Deo, Drenovac, Đurovac, Đušnica, Žitni Potok, Zdravinje, Zlata, Jabučevo, Jovine Livade, Jugovac, Kaludra, Klisurica, Kožince, Končić, Kondželj, Kruševica, Mađere, Mala Plana, Mačina, Merovac, Mikulovac, Miljkovica, Mrljak, Mršelj, Nova Božurna, Novi Đurevac, Novo Selo, Obrtince, Pasjača, Pašinac, Pestiš, Petrovac, Piskalje, Pločnik, Potočić, Pojate, Prekadin, Prekašnica, Prekopuce, Prokuplje, Prokuplje (grad), Rankova Reka, Rastovnica, Rgaje, Reljinac, Resinac, Smrdan, Srednji Statovac, Stari Đurevac, Tovrljane, Trnovi Laz, Tulare, Ćukovac, Džigolj, Široke Njive i Šišmanovac.

22. Smederevo, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Badljevica, Binovac, Vodanj, Vranovo, Vrbovac, Vučak, Dobri Do, Drugovac, Kolari, Kulič, Landol, Lipe, Lugavčina, Lunjevac, Mala Krsna, Malo Orašje, Mihajlovac, Osipaonica, Petrijevo, Radinac, Ralja, Saraorci, Seone, Skobalj, Smederevo, Suvodol, Udovice i Šalinac,

kao i katastarske opštine:

Badljevica, Binovac, Vodanj, Vranovo, Vrbovac, Vučak, Dobri Do, Drugovac 1, Drugovac 2, Kolari, Kulič, Landol, Lipe 1, Lipe 2, Lugavčina, Lunjevac, Mala Krsna, Malo Orašje, Mihajlovac, Osipaonica, Petrijevo, Radinac, Ralja, Saraorci, Seone, Skobalj, Smederevo, Suvodol, Udovice i Šalinac.

23. Sombor, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Aleksa Šantić, Bački Breg, Bački Monoštor, Bezdan, Gakovo, Doroslovo, Kljajićevo, Kolut, Rastina, Riđica, Svetozar Miletić, Sombor, Stanišić, Stapar, Telečka i Čonoplja,

kao i katastarske opštine:

Aleksa Šantić, Bački Breg, Bački Monoštor, Bezdan, Gakovo, Doroslovo, Kljajićevo, Kolut, Rastina, Riđica, Svetozar Miletić, Sombor 1, Sombor 2, Stanišić, Stapar, Telečka i Čonoplja.

24. Sremska Mitrovica, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bešenovački Prnjavor, Bešenovo, Bosut, Veliki Radinci, Grgurevci, Divoš, Zasavica 1, Zasavica 2, Jarak, Kuzmin, Laćarak, Ležimir, Manđelos, Martinci, Mačvanska Mitrovica, Noćaj, Ravnje, Radenković, Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica, Sremska Rača, Stara Bingula, Čalma, Šašinci, Šišatovac i Šuljam,

kao i katastarske opštine:

Bešenovo Prnjavor, Bešenovo Selo, Bosut, Veliki Radinci, Grgurevci, Divoš, Zasavica, Jarak, Kuzmin, Laćarak, Ležimir, Manđelos, Martinci, Mačvanska Mitrovica, Noćaj, Ravnje, Radenković, Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica, Sremska Rača, Čalma, Šašinci i Šuljam.

25. Subotica, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bajmok, Bački Vinogradi, Bačko Dušanovo, Bikovo, Višnjevac, Gornji Tavankut, Donji Tavankut, Đurđin, Kelebija, Ljutovo, Mala Bosna, Mišićevo, Novi Žednik, Palić, Stari Žednik, Subotica, Hajdukovo, Čantavir i Šupljak,

kao i katastarske opštine:

Bajmok, Bački Vinogradi, Bikovo, Donji Grad, Đurđin, Žednik, Novi Grad, Palić, Stari Grad, Tavankut i Čantavir.

26. Užice, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bioska, Bjelotići, Buar, Vitasi, Volujac, Vrutci, Gorjani, Gostinica, Gubin Do, Dobrodo, Drežnik, Drijetanj, Duboko, Zbojštica, Zlakusa, Kamenica, Karan, Kačer, Keserovina, Kotroman, Krvavci, Kremna, Kršanje, Lelići, Ljubanje, Mokra Gora, Nikojevići, Panjak, Pear, Ponikovica, Potočanje, Potpeće, Ravni, Raduša, Ribaševina, Sevojno, Skržuti, Stapari, Strmac, Trnava i Užice,

kao i katastarske opštine:

Bioska, Buar, Vrutci, Gorjani, Gostinica, Gubin Do, Dobrodo, Drežnik, Drijetanj, Duboko, Zbojštica, Zlakusa, Kamenica, Karan, Kačer, Krvavci, Kremna, Lelići, Ljubanje, Mokra Gora, Nikojevići, Ponikovica, Potočanje, Potpeće, Ravni, Ribaševina, Sevojno, Skržuti, Stapari, Trnava i Užice.

27. Čačak, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Atenica, Baluga (Ljubićska), Baluga (Trnavska), Banjica, Beljina, Bečanj, Brezovica, Bresnica, Vapa, Vidova, Viljuša, Vranići, Vrnčani, Vujetinci, Goričani, Gornja Gorevnica, Gornja Trepča, Donja Gorevnica, Donja Trepča, Žaočani, Zablaće, Jančići, Ježevica, Jezdina, Katrga, Kačulice, Konjevići, Kukići, Kulinovci, Lipnica, Loznica, Ljubić, Međuvršje, Milićevci, Miokovci, Mojsinje, Mrčajevci, Mršinci, Ovčar Banja, Ostra, Pakovraće, Parmenac, Petnica, Preljina, Premeća, Pridvorica, Prijevor, Prislonica, Rajac, Rakova, Riđage, Rošci, Slatina, Sokolići, Stančići, Trbušani, Trnava i Čačak,

kao i katastarske opštine:

Atenica, Baluga (Ljubićska), Baluga (Trnavska), Banjica, Beljina, Bečanj, Brezovica, Bresnica, Vapa, Vidova, Viljuša, Vranići, Vrnčani, Vujetinci, Goričani, Gornja Gorevnica, Gornja Trepča, Donja Gorevnica, Donja Trepča, Žaočani, Zablaće, Jančići, Ježevica, Jezdina, Katrga, Kačulice, Konjevići, Kukići, Kulinovci, Lipnica, Loznica, Ljubić, Međuvršje, Milićevci, Miokovci, Mojsinje, Mrčajevci, Mršinci, Ostra, Pakovraće, Parmenac, Petnica, Preljina, Premeća, Pridvorica, Prijevor, Prislonica, Rajac, Rakova, Riđage, Rošci, Slatina, Sokolići, Stančići, Trbušani, Trnava i Čačak.

28. Šabac, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Bela Reka, Bogosavac, Bojić, Bukor, Varna, Volujac, Gornja Vranjska, Grušić, Dvorište, Desić, Dobrić, Drenovac, Duvanište, Žabar, Zablaće, Zminjak, Jevremovac, Jelenča, Korman, Krivaja, Lipolist, Majur, Mala Vranjska, Maovi, Mačvanski Pričinović, Metlić, Miloševac, Miokus, Mišar, Mrđenovac, Nakučani, Orašac, Orid, Petkovica, Petlovača, Pocerski Metković, Pocerski Pričinović, Predvorica, Prnjavor, Radovašnica, Ribari, Rumska, Sinošević, Skrađani, Slatina, Slepčević, Tabanović, Cerovac, Culjković, Šabac, Ševarice i Štitar,

kao i katastarske opštine:

Bela Reka, Bogosavac, Bojić, Bukor, Varna, Volujac, Gornja Vranjska, Grušić, Dvorište, Desić, Dobrić, Drenovac, Duvanište, Žabar, Zablaće, Zminjak, Jevremovac, Jelenča, Korman, Krivaja, Lipolist, Majur, Mala Vranjska, Maovi, Mačvanski Pričinović, Metlić, Miokus, Mišar, Mrđenovac, Nakučani, Orašac, Orid, Petkovica, Petlovača, Pocerski Metković, Pocerski Pričinović, Predvorica, Prnjavor, Radovašnica, Ribari, Rumska, Sinošević, Slepčević, Tabanović, Cerovac, Culjković, Šabac, Ševarice i Štitar.ˮ

Član 7.

Član 24. menja se i glasi:

"Član 24.

Teritoriju grada Beograda čine:

1. Beograd, čiju teritoriju čine naseljena mesta:

Amerić, Arapovac, Arnajevo, Babe, Banovo brdo, Baljevac, Barajevo, Barzilovica, Barič, Baroševac, Baćevac, Begaljica, Bele vode, Beli Potok, Belo Polje, Beluće, Beljevac, Beljina, Beograd, Bečmen, Bistrica, Boždarevac, Boleč, Boljevci, Borča, Brajkovac, Brgulice, Brestovik, Brović, Burovo, Velika Ivanča, Velika Krsna, Velika Moštanica, Veliki Borak, Veliki Crljeni, Veliko Polje, Veliko Selo, Vinča, Vlaška, Vranić, Vrbovno, Vreoci, Vrčin, Vukićevica, Grabovac, Granice, Grocka, Guberevac, Guncati, Dobanovci, Dražanj, Draževac, Dren, Dren, Drlupa, Dubona, Dudovica, Dunavac, Dučina, Đurinci, Žarkovo, Živkovac, Županjac, Zabrežje, Zaklopača, Zvečka, Zeoke, Zuce, Jagnjilo, Jakovo, Jasenak, Junkovac, Kaluđerica, Kamendol, Kovačevac, Kovilovo, Konatice, Koraćica, Krtinska, Kruševica, Lazarevac, Leskovac, Leštane, Lisović, Lukavica, Ljubinić, Mala Vrbica, Mala Ivanča, Mala Moštanica, Mali Požarevac, Mali Crljeni, Manić, Markovac, Medoševac, Međulužje, Meljak, Mirosaljci, Mislođin, Mladenovac (varoš), Mladenovac (selo), Nemenikuće, Obrenovac, Ovča, Orašac, Ostružnica, Padinska Skela, Parcani, Petka, Petrovčić, Pećani, Pinosava, Piroman, Poljane, Popović, Prkosava, Progar, Pružatovac, Pudarci, Rabrovac, Rajkovac, Ralja, Ratari, Rvati, Ripanj, Ritopek, Rogača, Rožanci, Rudovci, Rucka, Rušanj, Senaja, Sibnica, Skela, Slanci, Slatina, Sokolovo, Sopot, Sremčica, Stepojevac, Stojnik, Strmovo, Stubica, Stubline, Surčin, Trbušnica, Trstenica, Ugrinovci, Umka, Umčari, Urovci, Ušće, Cerak vinogradi, Cvetovac, Crkvine, Čibutkovica, Šepšin, Šiljakovac, Šopić i Šušnjar,

kao i katastarske opštine:

Amerić, Arapovac, Arnajevo, Babe, Baljevac, Barajevo, Barzilovica, Barič, Baroševac, Batajnica, Baćevac, Begaljica, Beli Potok, Belo Polje, Beljina, Besni Fok, Bečmen, Bistrica, Boždarevac, Boleč, Boljevci, Borča, Brajkovac, Brgulice, Brestovik, Brović, Burovo, Velika Ivanča, Velika Krsna, Velika Moštanica, Veliki Borak, Veliki Mokri Lug, Veliki Crljeni, Veliko Polje, Veliko Selo, Vinča, Višnjica, Vlaška, Voždovac, Vranić, Vračar, Vrbovno, Vreoci, Vrčin, Vukićevica, Grabovac, Granice, Grocka, Guberevac, Guncati, Dobanovci, Dražanj, Draževac, Dren, Dren, Drlupa, Dubona, Dudovica, Dučina, Đurinci, Železnik, Županjac, Zabrežje, Zaklopača, Zvezdara, Zvečka, Zemun, Zemun Polje, Zeoke, Zuce, Jagnjilo, Jajinci, Jakovo, Jasenak, Junkovac, Kaluđerica, Kamendol, Kneževac, Kovačevac, Kovilovo, Komareva Humka, Konatice, Koraćica, Krnjača, Krtinska, Kruševica, Kumodraž, Lazarevac, Lepušnica, Leskovac, Leštane, Lisović, Lukavica, Ljubinić, Mala Vrbica, Mala Ivanča, Mala Moštanica, Mali Mokri Lug, Mali Požarevac, Mali Crljeni, Manić, Markovac, Medoševac, Međulužje, Meljak, Mirijevo, Mirosaljci, Mislođin, Mladenovac (varoš), Mladenovac (selo), Nemenikuće, Novi Beograd, Obrenovac, Ovča, Orašac, Ostružnica, Palilula, Parcani, Petka, Petrovčić, Pinosava, Piroman, Poljane, Popović, Prkosava, Progar, Pružatovac, Pudarci, Rabrovac, Rajkovac, Ralja, Ratari, Rvati, Resnik, Ripanj, Ritopek, Rogača, Rožanci, Rudovci, Rušanj, Savski Venac, Sakulja, Rakovica (selo), Senaja, Sibnica, Skela, Slanci, Slatina, Sokolovo, Sopot, Sremčica, Stara Rakovica, Stari Grad, Stepojevac, Stojnik, Strmovo, Stubica, Stubline, Surčin, Trbušnica, Trstenica, Ugrinovci, Umka, Umčari, Urovci, Ušće, Cvetovac, Čibutkovica, Čukarica, Šepšin, Šiljakovac, Šopić i Šušnjar.ˮ

Član 8.

Član 27. menja se i glasi:

"Član 27.

Teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine čine teritorije sledećih opština: Ada, Alibunar, Apatin, Bač, Bačka Palanka, Bačka Topola, Bački Petrovac, Bečej, Bela Crkva, Beočin, Vrbas, Žabalj, Žitište, Inđija, Irig, Kanjiža, Kovačica, Kovin, Kula, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Novi Kneževac, Opovo, Odžaci, Pećinci, Plandište, Ruma, Sečanj, Senta, Srbobran, Sremski Karlovci, Stara Pazova, Temerin, Titel, Čoka i Šid i gradovi: Vršac, Kikinda, Novi Sad, Zrenjanin, Pančevo, Sombor, Sremska Mitrovica i Subotica."

Član 9.

Za opštine koje imaju najmanje 50.000 stanovnika, status grada će biti utvrđen nakon sprovedenog narednog popisa stanovništva.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II.RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, koji je donet 2007. godine, nalaze se u potrebi usklađivanja naziva, naseljenih mesta i katastarskih opština u jedinicama lokalne samouprave na osnovu zahteva koje su uputile jedinice lokalne samouprave, radi promene naziva postojećeg, određivanja naziva novoobrazovanog, odnosno utvrđivanja da je naseljeno mesto ili katastarska opština prestala da postoji. Ovaj postupak se utvrđuje po prethodno pribavljenom mišljenju skupštine jedinice lokalne samouprave i pokrajinske vlade (kao nadležnog organa teritorijalne autonomije) za jedinice lokalne samouprave sa teritorije autonomne pokrajine. Pokrajinska vlada je dostavila mišljenja na odluke skupština jedinica lokalnih samouprava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koje se odnose na pokretanje inicijative za izmenu, brisanje ili dodavanje naziva naseljenih mesta i katastarskih opština.

U dugogodišnjoj primeni ovog zakona ukazala se potreba za ažuriranjem preko naziva naseljenih mesta i katastarskih opština, jer postoje slovne ili tehničke greške koje su nastale u pripremi ili prilikom objavljivanja teksta koje su prenete još iz prethodnih zakona, kao i da se uskladi sa realnim stanjem na terenu u smislu nastanka novih ili prestanka postojanja naseljenih mesta i katastarskih opština. S tim u vezi, predloženo je preko trista pedeset izmena i dopuna ovog zakona.

Važeći zakon je donet na kraju 2007. godine u paketu sa drugim zakonima koji uređuju sistem lokalne samouprave, bez posebno sprovedenog postupka javne rasprave kako bi se dala prilika svim jedinicama lokalne samouprave da se izjasne u pogledu tačnosti navedenih naziva naseljenih mesta i katastarskih opština.

U dosadašnjoj primeni zakona, u najvećem broju slučajeva, korišćena je odredba zakona da se može utvrditi status grada i za jedinice lokalne samouprave koje imaju manje od 100 000 stanovnika. Ova praksa nameće i pitanje promene kriterijuma broja stanovnika za utvrđivanje statusa grada.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINIH REŠENjA

Uz član 1.

Predložena je dopuna kojom se precizira da zakon utvrđuje koja naseljena mesta i katastarske opštine koje ulaze u sastav teritorije koje jedinice lokalne samouprave i na jasniji način uređuje da se naseljeno mesto i područje katastarske opštine određuje nezavisno od toga da li jedno naseljeno mesto obuhvata katastarsku opštinu u celini ili njen deo, odnosno delove područja drugih katastarskih opština.

Uz član 2.

Definisano je naseljeno mesto kao deo teritorije opštine, koje ima izgrađene objekte za stanovanje i privređivanje, odnosno izgrađeni, funkcionalno objedinjeni prostor na kome su obezbeđeni uslovi za život i rad ljudi, osnovnu komunalnu infrastrukturu i druge objekte za zadovoljavanje potreba stanovnika koji su tu nastanjeni.

Uz član 3.

Izmena i dopuna se odnosi na potrebu da se precizira koji je organ nadležan u autonomnoj pokrajini za davanje mišljenja jedinicama lokalne samouprave sa teritorije autonomne pokrajine, kada se dostavi predlog za promenu naziva postojećeg naseljenog mesta, određivanje naziva novoobrazovanog naseljenog mesta, odnosno za utvrđivanje da je naseljeno mesto prestalo da postoji.

Predloženo je da ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave pokreće postupak za izmenu, odnosno dopunu ovog zakona u roku od šest meseci od prijema predloga jedinice lokalne samouprave.

Uz član 4.

Predloženo je brisanje evidencije naseljenih mesta, s obzirom da je u članu 1. predviđeno da se ovim zakonom utvrđuju nazivi naseljenih mesta i katastarskih opština. Takođe, bitno je definisati da se prostorni prikaz naseljenih mesta i katastarskih opština vodi u registru prostornih jedinica. Naime, ovaj zakon se ne bavi prostornom komponentom područja naseljenih mesta i katastarskih opština, već nazivima jedinica lokalne samouprave, naseljenih mesta i katastarskih opština.

Uz član 5.

Izmene i dopune se odnose na prenumeraciju rednih brojeva opština, s obzirom da su pojedine opštine ranijim izmenama i dopunama Zakona dobile status grada.Takođe, izvršene su i promene koje su opštine predložile a odnose se na promenu naziva (koja se odnosi i na ispravku slovne ili tehničke greške) koji se utvrđuju ovim zakonom.

Uz član 6.

Izvršena je prenumeracija rednih brojeva gradova i promene koje se odnose na nazive koje ovaj zakon utvrđuje, odnosno formiranje novog ili prestanak postojanja naseljenog mesta ili katastarske opštine koje su predložili gradovi.

Uz član 7.

Predložene su izmene i dopune koje se odnose na nazive naseljenih mesta i katastarskih opština koje ulaze u sastav teritorije grada Beograda, a imajući u vidu promenu naziva (koja se odnosi i na ispravku slovne ili tehničke greške), formiranje novog ili prestanak postojanja naseljenog mesta ili katastarske opštine, a koje je dostavio grad Beograd.

Uz član 8.

Predloženim izmenama i dopunama člana 27. Zakona, iz spiska opština koje čine teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine izostavljeni su Vršac i Kikinda i dodati u spisak gradova, s obzirom da su ranijim izmenama i dopunama ovog zakona dobili status grada.

Uz član 9.

Definisano je prelazno rešenje da će opštinama koje imaju najmanje 50.000 stanovnika, status grada biti utvrđen nakon sprovedenog narednog popisa stanovništva.

Uz član 10.

Ovim članom se utvrđuje stupanje na snagu zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 16.12.2019.