Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Omogućava se da društva sa ograničenom odgovornošću stimulišu svoje zaposlene, konsultante, investitore i slično


Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), kao zakon od naročitog značaja za razvoj privrede Republike Srbije i stvaranja povoljnog poslovnog okruženja za osnivanje i poslovanje privrednih subjekata neophodno je izmeniti i dopuniti sa ciljem daljeg unapređenja poslovnog ambijenta.

Naime, u razvijenim tržišnim ekonomijama, kao što su ekonomija SAD i država EU, praksa je da se zaposleni u privrednom društvu stimulišu da što bolje obavljaju svoje poslove, tako što im se daje mogućnost da postanu članovi tog privrednog društva.

Ovo se naročito odnosi na poseban vid stimulacije, davanje opcija da steknu učešće u kapitalu privrednog društva po povlašćenoj ceni. Ovaj način stimulacije se naročito pokazao kao delotvoran u industriji informacionih tehnologija, imajući u vidu da ta privredna društva raspolažu ograničenim sredstvima u početnoj fazi poslovanja, pa samim tim nisu u mogućnosti da kvalitetnom kadru daju velike plate.

S druge strane, ova društva imaju veliki potencijal brzog rasta, a s tim u vezi i mogućnost da članovi ovog društva ostvare prilično velike profite u slučaju prodaje vlasničkog udela koji je stečen za relativno mali novac u početnoj fazi poslovanja.

Imajući u vidu navedeno, činjenicu da akcionarska društva imaju mogućnost da stimulišu zaposlene, investitore, konsultante i slično da po povlašćenoj ceni steknu akcije društva davanjem opcione akcije, kao i činjenicu da su društva sa ograničenom odgovornošću najviše zastupljena u strukturi privrede Republike Srbije, Predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima omogućava se da društva sa ograničenom odgovornošću stimulišu svoje zaposlene, konsultante, investitore i slično.

Osnovni ciljevi izmene i dopune Zakona su sledeći: da se omogući da i društva sa ograničenom odgovornošću stimulišu svoje zaposlene, konsultante, investitore i slične izdavanjem finansijskog instrumenta, pravo na sticanje udela koje imaocima ovog finansijskog instrumenta daje pravo da steknu udeo u društvu određenog dana sa danom dospeća po povlašćenoj ceni, da zaposleni u društvu sa ograničenom odgovornošću i akcionarskom društvu učestvuju u raspodeli dobiti, stimulisanje privrednog rasta, a naročito daljeg rasta industrije, informacionih tehnologija i omogućavanje društvima iz te oblasti da posluju u skladu sa standardima, koji su opšte prihvaćeni u svetu, čime se omogućava da društva sa ograničenom odgovornošću, koja posluju u Republici Srbiji, koriste opšte prihvaćene instrumente za nagrađivanje zaposlenih, konsultanata, investitora i slično i na taj način sprečava odlivanje kapitala u inostranstvo, naveo je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, obrazlažući taj zakonski predlog u parlamentu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 16.12.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija