Zastava Bosne i Hercegovine

Vinjeta

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Nevenka Miletić

Objavljeno: 28.06.2018.Putevi na kojima je obavezna upotreba vinjete označavaju se odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom kojom se korisnici obaveštavaju o sistemu vinjeta koja se mora kupiti i nalepiti na vozilo pre početka korišćenja puta na kojem je obavezna.

Vinjeta (osim elektronske) mora biti propisno nalepljena na određenom mestu na vozilu, a ako nije propisno nalepljena smatra se nevažećom, tj. kao da korisnik puta nije platio putarinu. Uputstvo za lepljenje nalazi se na poleđini vinjete, a mesto na kome je treba postaviti zavisi od vrste vozila. Na putničkim vozilima najčešće se lepi sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla, u gornjem/ donjem levom uglu, odnosno iza retrovizora i ne sme da bude oštećena.

Građani koji putuju svojim automobilom često se pitaju koje zemlje imaju vinjetu, na kojim putevima je potrebna, kako se stavlja i kada, gde se kupuje i kada se najkasnije kupuje?

Vinjete, kao sredstvo za naplatu putarine, uvedene su u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Sloveniji, Austriji, Švajcarskoj, Češkoj, Slovačkoj i drugim zemljama. U većini njih obavezne su za korišćenje auto-puteva, a neke zemlje su uvele i tzv. eko vinjete bez koji se ne može ući u veće gradove.

Putevi za koje se putarina naplaćuje pomoću vinjete prethodno su određeni i posebno označeni. Između ostalog, putevi na kojima je obavezna upotreba vinjete označavaju se odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom kojom se korisnici obaveštavaju o sistemu vinjeta koja se mora kupiti i nalepiti na vozilo pre početka korišćenja puta na kojem je obavezna. Visina putarine (cena vinjete) određuje se zavisno od vrste vozila i zavisno od vremena korišćenja puta. Za vozila različitih vrsta određuju se različiti razredi putarine, sa mogućnošću plaćanja vinjete za fiksno određeni period (godina, mesec, sedmica, ili sl).

Mesta na kojima se vinjete mogu nabaviti razlikuju se od države do države, najčešće su to granični prelazi, benzinske pumpe, u nekim slučajevima pošte, ali i elektronskim putem pomoću odgovarajuće aplikacije. Prodajna mesta su posebno opremljena i označena, a kupac mora prilikom kupovine da proveri koja vinjeta je odgovarajuća za njegovo vozilo.

Vinjeta (osim elektronske) mora biti propisno nalepljena na određenom mestu na vozilu, a ako nije propisno nalepljena smatra se nevažećom, tj. kao da korisnik puta nije platio putarinu. Uputstvo za lepljenje nalazi se na poleđini vinjete, a mesto na kome je treba postaviti zavisi od vrste vozila. Na putničkim vozilima najčešće se lepi sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla, u gornjem/ donjem levom uglu, odnosno iza retrovizora i ne sme da bude oštećena.

Svaki vlasnik vozila trebalo bi da se, pre polaska na put, na odgovarajući način obavesti o tome da li je u državi u koju putuje uveden sistem naplate putarine putem vinjete, na kojim je putevima obavezno njeno posedovanje, o mestima na kojima je može kupiti i o svim drugim korisnom informacijama kako bi na predstojećem putovanju izbegao eventualne neprijatnosti i plaćanje visokih kazni zbog neposedovanja ili nepropisnog postavljanja vinjete.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge