Zastava Bosne i Hercegovine

PRERASTANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Tatjana Nikolić

Objavljeno: 06.01.2013.U kom slučaju radni odnos na određeno vreme može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme?

Prema odredbi člana 37. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005 - dalje: Zakon), radni odnos zasniva se za vreme čije je trajanje unapred određeno, pri čemu zakonodavac navodi slučajeve, odnosno razloge zbog kojih može da se zasnuje radni odnos, kao što su:

  1. Sezonski poslovi (poslovi koji po pravilu traju određeni period, sezonskog karaktera, kao što su poslovi u građevinarstvu, ugostiteljstvu za vreme turističke sezone, određeni poljoprivredni radovi i sl.);
  2. Rad na određenom projektu (poslovi na istraživačkom projektu ili poslovi iz oblasti kulture, i sl.);
  3. Povećan obim posla (u pitanju su poslovi koji su po svojoj prirodi stalni poslovi, ali se u određenom periodu obim posla poveća, tako da poslodavac ne može iste da obavi sa postojećim brojem zaposlenih, kao što su poslovi koji treba da se završe u određenom roku i sl.);
  4. Zamena privremeno odsutnog zaposlenog (to su poslovi koji kod poslodavca treba da se izvršavaju za vreme kad je zaposleni odsutan, do njegovog povratka, zbog bolesti, zamene porodilje, mirovanja radnog odnosa, i sl.).
Ako zaposleni nastavi da radi najmanje  pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos na određeno vreme (u koji se ne računaju neradni dani, odnosno dani nedeljnog odmora, godišnjeg odmora, plaćena odsustva, bolovanja, praznik i udaljenje sa rada) radni odnos na određeno vreme postaje radni odnos na neodrđeno vreme.

Dakle, ukoliko zaposleni faktički radi 5 radnih dana po isteku ugovora na određeno vreme radni odnos na određeno vreme prerarsta u radni odnos na neodređeno vreme.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge