Zastava Bosne i Hercegovine

Procena radne sposobnosti osobe sa invaliditetom

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 19.10.2015.Pitanje:

• Koja je procedura procene radne sposobnosti osobe sa invaliditetom i koja dokumentacija je potrebna radi vršenja navedene procene?

Odgovor:

Prema Pravilniku o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010 i 97/2013 - dalje: Pravilnik) prilikom podnošenja zahteva za procenu radne sposobnosti osobe sa invaliditetom, potrebno je podneti sledeću dokumentaciju:

- popunjen zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja - podnosi se uz odgovarajuću medicinsku i drugu neophodnu dokumentaciju, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje (dalje: NSZ) prema prebivalištu,

- medicinska dokumentacija: - predlog za utvrđivanje invalidnosti (obrazac 1 - utvrđen Pravilnikom) popunjen od strane izabranog lekara doma zdravlja, - otpusne liste sa podacima o nalazima i izvršenim pregledima, - specijalistički nalazi (ne stariji od šest meseci) na propisanim obrascima, - dijagnostički testovi, - laboratorijski nalazi, - nalaz psihologa i u slučaju nastanka profesionalnih bolesti i procene trajnih posledica prouzrokovanih povredama na radu, neophodna je i ekspertiza Instituta za medicinu rada Srbije "Dr Dragomir Karajović", odnosno zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, i

- druga neophodna dokumentacija: - socijalna anketa (koju popunjava stručni zaposleni NSZ) - isprave o ostvarivanju pojedinih prava ako ste korisnik (uverenje o ostvarivanju prava po osnovu socijalne zaštite), - rešenje o statusu osobe sa invaliditetom (ukoliko ga lice poseduje), - dokaz o stručnoj spremi ili radnom iskustvu (kopija diplome - uverenje o stručnoj spremi ili kopija radne knjižice).

U slučaju da je lice u radnom odnosu, pored navedene dokumentacije potrebno je dostaviti i:

1. opis posla koji se obavlja i predlog poslova koje bi prema predlogu poslodavaca moglo da se obavlja i

2. dokaz o izmirenju troškova procene radne sposobnosti (dostavlja se najkasnije do dana vršenja ocene radne sposobnosti).

Zahtev za procenu prilikom podnošenja može biti nekompletan, ali je lice u obavezi da u roku od 15 dana kompletira traženu dokumentaciju ili do izlaska na komisiju (dokaz o uplati troškova), jer će u suprotnom zahtev biti odbačen kao neosnovan.

Zahtev za procenu radne sposobnosti može se podneti i uz zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju nadležnoj filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (dalje: RF PIO). U ovoj situaciji ukoliko lice ne ostvari pravo na invalidsku penziju, zahtev sa pratećom dokumentacijom se prosleđuje NSZ, gde će se pokrenuti postupak utvrđivanja statusa i procene radne sposobnosti.

Nadležni u NSZ daju informaciju o tačnom vremenu i mestu održavanja procene radne sposobnosti. Procena se vrši u prostorijama NSZ, gde je neophodno lično prisustvo.

Ocenu radne sposobnosti vrši komisija - organ veštačenja RF PIO, koji čine: lekar veštak RF PIO, specijalista medicine rada, psiholog i stručni zaposleni NSZ. Komisija sačinjava nalaz, mišljenje i ocenu u pogledu radne sposobnosti, na osnovu čega NSZ donosi rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti i mogućnosti zaposlenja, odnosno održanja zaposlenja.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge