Zastava Bosne i Hercegovine

Pravo na naknadu štete za neiskorišćeni deo godišnjeg odmora

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 06.01.2013.Pravo na naknadu štete za neiskorišćeni deo godišnjeg odmora

Pitanje:

• Da li postoji obaveza poslodavca da isplati naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor zaposlenom čijim je otkazom ugovora o radu prestao radni odnos?

Odgovor:

U slučaju prestanka radnog odnosa poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora, kako je propisano odredbom člana 76. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 - dalje: Zakon).

U konkretnom slučaju, kako zaposlenom prestaje radni odnos na njegov zahtev, imao bi pravo na srazmeran deo godišnjeg odmora za svaki mesec dana u kalendarskoj godini u kojoj mu prestaje radni odnos. Dakle, zaposleni kome prestaje radni odnos ne bi imao pravo na pun godišnji odmor, a pravo na naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor ostvario bi samo u slučaju da pripadajući godišnji odmor nije iskoristio u celini ili delimično do dana prestanka radnog odnosa, odnosno do isteka otkaznog roka propisanog članom 178. Zakona.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge