Zastava Bosne i Hercegovine

Punomoćje za zastupanje u postupku za razvod braka

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Dušan Živković

Objavljeno: 04.08.2015.


Pitanje:

Članom 221. Porodičnog zakona propisana je obaveza podnošenja specijalne punomoći kada tužbu za razvod braka podnosi punomoćnik stranke. Da li postoji takva obaveza i za tuženog, kada ga u postupku zastupa punomoćnik? Ukoliko je tužbu podneo tužilac, a ne punomoćnik, da li za zastupanje treba obezbediti specijalnu punomoć?

Odgovor:

Postupak radi utvrđivanja postojanja ili nepostojanja braka, kao i za poništenje i razvod braka, pokreċe se tužbom (član 210. Porodičnog zakona - "Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015 - dalje: Zakon). Postupak za razvod braka pokreċe se tužbom ili predlogom za sporazumni razvod braka.

Tužbu ili predlog za sporazumni razvod braka mogu podneti supružnici lično ili preko punomoċnika.

Prema odredbi člana 221. stav 1. Zakona, ako tužbu u bračnom sporu podnosi punomoćnik stranke, punomoćje mora biti overeno i izdato samo radi zastupanja u bračnom sporu, a prema stavu 2. ono mora da sadrži navode u pogledu vrste tužbe i osnova za podnošenje tužbe.

Iz sadržine navedene zakonske odredbe, koja predstavlja odstupanje od načela slobodnog zastupanja, pa se mora i uže tumačiti, sledi da punomoċje za zastupanje u postupku za razvod braka mora biti specijalno, overeno punomoċje, i da ima određenu sadržinu, samo u slučaju kada tužbu za razvod braka podnosi punomoćnik stranke. Ako je tužbu podnela sama stranka, za zastupanje te stranke u daljem toku postupka nije neophodno specijalno punomoćje.

Za zastupanje tuženog u postupku za razvod braka nije potrebno specijalno punomoćje, jer tako nešto zakon ne propisuje.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge