Zastava Bosne i Hercegovine

Overa ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Mile Orlović

Objavljeno: 18.09.2015.

Pitanje:

• Na koji način se overava ugovor o kupoprodaji nepokretnosti kojim su se stranke dogovorile da se deo cene isplati pre, a deo nakon zaključenja ugovora?

Odgovor:

Od 23.1.2015. godine i stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015) ugovori o prometu nepokretnosti se zaključuju u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave.

Ugovore o prometu nepokretnosti sastavljaju same ugovorne stranke, kao i njihovi punomoćnici (advokati), a javni beležnik potvrđuje sadržinu ove privatne isprave. Ispitivanjem forme i sadržine, nadležni javni beležnik, na čijem se području nalazi nepokretnost, ispituje dozvoljenost i dopuštenost konkretnog pravnog posla, odnosno ceni podobnost ugovora za solemnizaciju.

Potvrđivanje, odnosno solemnizacija privatne isprave vrši se stavljanjem klauzule o potvrđivanju (solemnizaciona klauzula) koja je i uslov za punovažnost pravnog posla i ima svojstvo javne isprave.

Članom 82. Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015) je zadržana forma javnobeležničkog zapisa u slučaju zaključivanja ugovora o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih lica.

Ugovoreno odloženo plaćanje se slobodno može ugovoriti i ne utiče na opisani, obavezni postupak solemnizacije ugovora o prometu nepokretnosti.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge