Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 13. JUL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PRORAČUN GODIŠNJE POTROŠNJE PRIMARNE ENERGIJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ČIJA JE PRETEŽNA DELATNOST U SEKTORU TRGOVINE I USLUGA
 • ZAHTEV ZA DODELU EKO ZNAKA

PROPISI:

 • ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 43/2013, 92/2013, 23/2013 - dr. odluka, 33/2015, 61/2015 i 61/2016)
 • REŠENJE O IZMENI TRASE LINIJE JAVNOG PREVOZA PUTNIKA BROJ 24, NOVI SAD - KOVILJ ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 40/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDNOG PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U TEMERINSKOJ ULICI ISPRED K. BR. 55 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 40/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH PARKIRALIŠTA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE ISPRED KUPALIŠTA "ŠTRAND" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 34/2016 i 40/2016)
 • REŠENJE O PROGRAMU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2016, 16/2016 i 40/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 9/2010, 11/2010, 4/2011, 27/2012, 7/2013, 8/2013, 5/2014, 20/2014, 7/2015, 3/2016 i 20/2016)
 • REŠENJE O RASPOREDU RADNOG VREMENA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 18/2013, 21/2013, 14/2015 i 20/2016)
 • REŠENJE O FINANSIRANJU PROJEKATA ZA REALIZACIJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE GRADA KRUŠEVCA U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kruševca", br. 6/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. list grada Kruševca", br. 6/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STAJALIŠTA KOJA MOGU DA SE KORISTE U MEĐUMESNOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Kruševca", br. 6/2014, 1/2015, 8/2015 i 6/2016)
 • REŠENJE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2011, 6/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 1/2013, 2/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 10/2013, 11/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 6/2014, 7/2014, 1/2015, 4/2015, 8/2015, 1/2016 i 6/2016)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA PIROT ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 104/2015, 14/2016 i 74/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POSTOJANJE OBAVEZE PRIVREDNOG DRUŠTVA DA U PORESKOM BILANSU PRIKAŽE TRANSAKCIJU SA SVOJIM POVEZANIM LICEM - OSNIVAČEM PO OSNOVU ZAKLJUČENOG UGOVORA O ZAJMU I DA PRILOŽI DOKUMENTACIJU KOJA PRIKAZUJE NJENU VREDNOST PO CENAMA KOJE BI SE OSTVARILE NA TRŽIŠTU - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 59

AKTUELNE VESTI NA DAN 13. JUL 2016.