Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 11. JUL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC IV - IZVEŠTAJ O VOLONTIRANJU
 • ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KOD FONDA SOLIDARNOSTI

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 7. JULA 2016. GODINE - "TDR" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. JULA 2016. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014, 4/2015, 111/2015 i 61/2016)
 • ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 98/2012, 125/2014, 42/2015, 61/2015, 86/2015, 93/2015, 11/2016 i 61/2016)
 • ODLUKA O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011, 57/2012, 123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015 i 61/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI DOBARA I USLUGA KOJE ĆE SPROVODITI UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 43/2013, 92/2013, 23/2013 - dr. odluka, 33/2015, 61/2015 i 61/2016)
 • PRAVILNIK O ELEMENTIMA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O BEZBEDNOSTI UPRAVLJAČA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE I ŽELEZNIČKOG PREVOZNIKA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015, 71/2015 - ispr., 104/2015, 24/2016, 57/2016 i 61/2016 - ispr.)
 • PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA KABOTAŽU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016 i 61/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU ZA REŠAVANJE SPOROVA POVODOM REGISTRACIJE NAZIVA NACIONALNIH INTERNET DOMENA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 24/2012, 67/2014 i 61/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BRODSKIH AGENATA I AGENATA POSREDNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2013, 57/2016 i 61/2016 - ispr.)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016 i 61/2016)
 • PRAVILNIK O VAZDUHOPLOVNOM INFORMISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O VERIFIKACIJI PODSISTEMA ILI NJEGOVOG DELA, SERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI ELEMENATA PODSISTEMA I SERTIFIKATA O POGODNOSTI ZA UPOTREBU ELEMENATA PODSISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016 i 61/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA JUL, AVGUST I SEPTEMBAR 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI DECE PRI KORIŠĆENJU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 2X110 KV KRALJEVO 3 - NOVI PAZAR 1 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2013. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2013 i 61/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MILENKOVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 50124/13) - AMNESTIJA I ZABRANA PRINCIPA O DVOSTRUKOJ KAŽNJIVOSTI - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 4 Protokola 7

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: DOKAZI KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE TREBA DA DOSTAVI ISPLATIOCU PRIHODA RADI POTVRĐIVANJA DA JE STVARNI VLASNIK PRIHODA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40

VESTI NA DAN 11. JUL 2016.