Zastava Bosne i Hercegovine

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD: Uskoro konkurs za stalno zapošljavanje stručnih kadrova


Vlada Republike Srbije dala je saglasnost RGZ-u da otvori konkurs za stalno zapošljavanje stručnih kadrova. S obzirom da se na konkursu traži čak 217 lica sa visokom stručnom spremom, ovaj konkurs biće prilika za mnoge mlade inženjere geodezije, informatike i diplomirane pravnike da konkurišu za radna mesta u državnoj instituciji koja je lider na polju digitalizacije, a u svom fokusu ima građane i privredu kojima je na usluzi.

U poslednje dve godine Republički geodetski zavod pružio je stalno zaposlenje za 455 mladih stručnjaka iz različitih stručnih tehničkih oblasti i na taj način smanjio prosečnu starost svojih zaposlenih, koja je bila izrazito visoka, čak 55 godina. Podmlađivanjem kadra Republički geodetski zavod obezbedio je transfer znanja i iskustva sa starijih kolega na mlađe i obezbedio kadar sa višim stepenom informatičkih znanja.

Sa novim konkursom Republički geodetski zavod očekuje da ostvari značajno pojačanje kadrova u službama za katastar nepokretnosti i na taj način efikasnije i brže odgovori na sve zahteve građana.

Na konkursu će biti otvoreno 241 radno mesto, a osim lica sa visokom stručnom spremom biće oglašeno i 37 radnih mesta koja zahtevaju višu stručnu spremu i 67 radnih mesta sa srednjom stručnom spremom.

Tok konkursa biće u potpunosti transparentan i sve informacije će blagovremeno biti dostupne na veb sajtu Republičkog geodetskog zavoda. Konkurs će biti izvanredna prilika za razvoj karijere za sve kandidate koji žele da kroz konkursni proces pokažu svoja stručna znanja i kompetencije. Svaki kandidat koji iskaže interesovanje da se priključi RGZ-u imaće priliku da u procesu testiranja dobije objektivnu ocenu svojih sposobnosti i znanja.

Očekuje se da će konkurs biti oglašen tokom sledeće radne nedelje na sajtu RGZ-a, Službe za upravljanje kadrovima i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Republički geodetski zavod će i u buduće voditi računa da unapredi kadrovska rešenja kroz javne i interne konkurse koji daju mogućnost za napredovanje najboljim kandidatima.

Izvor: Vebsajt RGZ, 02.03.2021.
Naslov: Redakcija