Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA: Od aprila počinje unos podataka u Registar kvalifikacija, koji će poslodavcima omogućiti da kroz opis kvalifikacija vide koja znanja, veštine i sposobnosti mogu da očekuju od radnika


Registar Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije (NOKS) ušao je u fazu finalizacije, a iz Ministarstva prosvete očekuju da će do kraja marta biti završene sve pripremne aktivnosti kako bi od aprila počeo unos podataka u Registar.

Poslodavcima će Registar kvalifikacija omogućiti da kroz opis kvalifikacija vide koja znanja, veštine i sposobnosti mogu da očekuju od radnika.

Takođe, učenici, nezaposleni, zaposleni koji žele da steknu novu kvalifikaciju će imati mogućnost da se kroz Registar informišu gde mogu da steknu određenu kvalifikacije i koja znanja, veštine i sposobnosti će steći kroz proces učenja.

Iz Ministarstva prosvete kažu da će nakon uspostavljanja, taj Registar biti povezan sa evropskim portalom za kvalifikacije čime će sistem kvalifikacija Srbije biti vidljiv i međunarodnoj javnosti.

Registar NOKS-a vodiće Agencija za kvalifikacije u elektronskom obliku, u okviru Jedinstvenog informacionog sistema prosvete.

Podaci iz Registra NOKS-a biće otvoreni i dostupni preko zvanične internet stranice Agencije za kvalifikacije, koja će se voditi dvojezično - na srpskom i engleskom jeziku.

Registar se sastoji od tri Podregistra, a to su Podregistar nacionalnih kvalifikacija, Podregistar standarda kvalifikacija i Podregistar Javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) sa poslodavcima kod kojih se obavlja praktičan rad.

Kada je reč o usklađenosti školovanja sa tražnjom na tržištu rada, iz Ministarstva prosvete navode da su u prethodnom periodu učinjeni značajni napori na uspostavljanju sistema kvalifikacija koji su relevantni tržištu.

Dodaju da se neki od njih odnose na razvijanje standarda kvalifikacija zasnovanih na potrebama tržišta rada.

U razvoju tog standarda, navode da učestvuju i sektorska veća kao tela zasnovana na socijalnom partnerstvu u čiji sastav ulazi više od 250 predstavnika socijalnih partnera - Nacionalna služba za zapošljavanje, Privredna komora Srbije, UPS, KONUS, KASS, zajednice škola, strukovna udruženja; sindikata, resorna ministarstva...

Pored toga, standard kvalifikacija razvijan je i uspostavljanjem sistema priznavanja prethodnog učenja (PPU) koji predstavlja mogućnost da se pojedincu prepoznaju, procene i priznaju znanja i veštine stečene kroz obuke, životno i radno iskustvo, i da se za tako priznata znanja dobije uverenje o stečenim kompetencijama ili čak sertifikat kojim se potvrđuje stečena kvalifikacija.

Standard kvalifikacija, takođe je razvijan i implementacijom dualnog modela obrazovanja i vaspitanja.

Narodna skupština usvojila je 5. aprila 2018. godine Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018 i 6/2020) koji uvodi red u oblast kvalifikacija i povezuje ih sa tržištem rada.

Izvor: Vebsajt RTV, 02.03.2021.
Naslov: Redakcija