Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za Osnovni sud u Požarevcu


U skladu sa članom 8. stav 3. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), Komisija Visokog saveta sudstva, dana 01.03.2021. godine u 10:30 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za Osnovni sud u Požarevcu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 116/20 od 16.09.2020. godine.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 01.03.2021.
Naslov: Redakcija