Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 13. JUN 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • EVIDENCIJA PODATAKA O INSPEKCIJSKOM NADZORU
 • IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA O POSTUPKU ZA DOBIJANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE EKOLOŠKOG ZNAKA, ELEMENTIMA, IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE EKOLOŠKOG ZNAKA ZA PROIZVODE I USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2016)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA I DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 32/2016 i 34/2016)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA, KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU, U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 32/2016 i 34/2016)
 • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE POGONA ZA PRIMENU NOVIH TEHNOLOGIJA SA ELEMENTIMA INOVACIONE DELATNOSTI I PODSTICAJIMA ZAPOŠLJAVANJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2016. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2016 i 34/2016)
 • ODLUKA O PRAVU NA KORIŠĆENJE I NAČINU KORIŠĆENJA PRENOSNIH RAČUNARA ZA SLUŽBENE POTREBE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 12/2011, 17/2014 , 11/2015 i 34/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROJEKATA KOJE ĆE UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NASTAVITI DA FINANSIRA U 2016. GODINI, A ČIJA JE REALIZACIJA ZAPOČETA, ODNOSNO NASTAVLJENA U 2015. GODINI IZ SREDSTAVA UPRAVE ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 6/2016, 7/2016 - ispr., 23/2016 i 34/2016)
 • POKRAJINSKA UREDBA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 45/2015, 13/2016 i 34/2016)
 • POKRAJINSKA UREDBA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2016, 19/2016, 25/2016, 28/2016, 31/2016 i 34/2016)
 • PRAVILNIK O POHAĐANJU KURSA STRANIH JEZIKA KOJI ORGANIZUJE SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 34/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ULICI BLAGOJA PAROVIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 34/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ZONI OMEĐENOJ BULEVAROM MIHAJLA PUPINA, USPENSKOM ULICOM, ŠAFARIKOVOM ULICOM, ULICOM JOVANA SUBOTIĆA, TEMERINSKOM ULICOM, GUNDULIĆEVOM ULICOM, KOSOVSKOM ULICOM, DANIČIĆEVOM ULICOM, TRGOM REPUBLIKE, ULICOM MILOŠA BAJIĆA, BEOGRADSKIM KEJOM I TRGOM NEZNANOG JUNAKA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 34/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ZONI OMEĐENOJ TRGOM REPUBLIKE, ULICOM MILOŠA BAJIĆA, DANIČIĆEVOM ULICOM, KOSOVSKOM ULICOM, ULICOM MARKA MILJANOVA I BEOGRADSKIM KEJOM U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 34/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU DVA PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU NA BULEVARU OSLOBOĐENJA NA REŽIJSKOJ SAOBRAĆAJNICI KOD K.BR. 50 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 34/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDNOG PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI ĐORĐA NIKŠIĆA JOHANA KOD K.BR. 22 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 34/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH PARKIRALIŠTA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE ISPRED KUPALIŠTA "ŠTRAND" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 34/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Prekršajni apelacioni sud: PRAVO NA ODBRANU OKRIVLJENOG U PREKRŠAJNOM POSTUPKU - Zakon o prekršajima: član 93 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV KADA OBVEZNIK PDV IMAOCU GARANCIJE IZVRŠI ZAMENU REZERVNIH DELOVA U GARANTNOM ROKU U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV PRODAVAC POTRAŽUJE OD KUPCA NAKNADU NA IME RAZLIKE IZMEĐU MALOPRODAJNE CENE NA DAN ZAMENE I CENE NA DAN PROMETA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 6

VESTI NA DAN 13. JUN 2016.