Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZA PROMENU USTAVA REPUBLIKE SRBIJE: Održano javno slušanje o promenama Ustava RS u oblasti pravosuđa


Javno slušanje o promenama Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa, u organizaciji Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održano je u Narodnoj skupštini.

Predsednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Jelena Žarić Kovačević istakla je značaj ustavnih promena koje treba da se sprovedu, kao i značajnu ulogu Narodne skupštine i ovog Odbora u tom procesu. Zahvalila se na prisustvu predsedniku Narodne skupštine Ivici Dačiću, ministarki pravde Maji Popović, predsedniku i sudijama Ustavnog suda, predstavnicima pravosuđa, strukovnih udruženja, nezavisnih državnih organa, međunarodnih organizacija i ambasadorima članica EU, SAD i Kanade.

Obraćajući se na otvaranju javnog slušanja, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić, izrazio je očekivanje da se ovim pokreće javna rasprava od koje se očekuje pribavljanje korisnih sugestija i mišljenja najšireg kruga zainteresovanih strana. "Naš cilj je da ostvarimo što je moguće veću saglasnost oko budućih ustavnih promena, kako bismo osigurali da te promene budu i efikasne, pravične, ali i dugoročne", poručio je Dačić i podsetio da je pred nama zadatak da izmenimo one odredbe Ustava koje se tiču pravosuđa, odnosno načina izbora pravosudnih funkcija, i da ni o kakvim drugim promenama neće biti reči.

Predsednik Narodne skupštine je istakao i da je ceo proces za izmenu Ustava vrlo kompleksan i da vrlo precizno propisuje nekoliko faza, kao i da je u ovoj fazi ustavnih promena izuzetno bitna uloga Narodne skupštine.

Na javnom slušanju obratila se i ministarka pravde Maja Popović, kao ovlašćeni predstavnik predlagača, koja je u kratkim crtama objasnila razloge za promenu Ustava u oblasti pravosuđa. Predložene promene Ustava predviđene su kao aktivnost u akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23, koji je Vlada Republike Srbije usvojila 27. aprila 2016. godine i koji je revidiran 10. jula 2020. godine i one su najznačajnija reforma u oblasti vladavine prava, koja predstavlja osnovnu vrednost svakog demokratskog društva i jedan od prioriteta Evropske unije, istakla je ministarka.

Predviđeno je da Republika Srbija analizira postojeće odredbe Ustava sa stanovišta opšte prihvaćenosti evropskih i međunarodnih standarda, izraženih kroz dokumenta Evropske unije, Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope, posebno Venecijanske komisije, ali i grupe država protiv korupcije GREKO, potom Evropske komisije za efikasnost pravosuđa SEPEŠ, Konsultativnog veća evropskih sudija, Konsultativnog veća evropskih tužilaca i Evropske mreže saveta pravosuđa, navela je Popović.

Ona je ukazala da je posle sprovedene analize utvrđeno da je neophodno promeniti odredbe Ustava u oblasti pravosuđa, u cilju sprovođenja boljeg sistema predlaganja, izbora, premeštaja i prestanka sudske funkcije sudija, predsednika sudova, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. To bi omogućilo da ulazak u pravosuđe bude zasnovano na objektivnim kriterijuma vrednovanja, pravičnim procedurama izbora, otvorenosti za sve kandidate odgovarajućih kvalifikacija i transparentnosti iz ugla opšte javnosti. Da bi ovi pozitivni efekti bili ostvareni, neophodno je da Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca budu ojačani i preuzmu vodeće uloge u upravljanju pravosuđa, ali i veću odgovornost za odluke koje donose, objasnila je ministarka.

Nakon diskusije, na kojoj su izneta mišljenja, stavovi i konstruktivni predlozi učesnika, predsednica Odbora za ustаvna pitanja i zakonodavstvo, zaključila je javno slušanje, navodeći da će se nastaviti sa praksom održavanja javnih slušanja i sa konsultacijama sa najširim krugom zainteresovanih strana.

Izvor: Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 29.04.2021.
Naslov: Redakcija