Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA: Rasprava će trajati do 18. maja 2021. godine


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva predstavnike državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave, predstavnike akademske i stručne javnosti i druga zainteresovana lica, da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o Zaštitniku građana i da daju svoje predloge, primedbe i sugestije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o Zaštitniku građana sprovodi se u periodu do 18. maja 2021. godine.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje primedbe, predloge i sugestije dostavljati poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6, sa naznakom: "Nacrt zakona o Zaštitniku građana" ili elektronskim putem na adresu: javnarasprava.zzg@mduls.gov.rs

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti i objaviti izveštaj o održanoj javnoj raspravi na veb prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Portalu eUprave, u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Izvor: Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 28.04.2021.
Naslov: Redakcija