Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Frilenseri koji mesečno zarađuju do 64.000 dinara neće imati obavezu da plaćaju poreze i doprinose koje nisu platili iz prethodnog perioda. Za sve ostale obezbeđeno je pravično i progresivno oporezivanje


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakon o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji se odnose na oporezivanje frilensera.

Vlada Republike Srbije je 21. aprila postigla dogovor sa frilenserima o naplati poreza koji podrazumeva da se obaveze po osnovu poreza i doprinosa utvrđuju rešenjem Poreske uprave koje dolazi nakon usvajanja zakona.

Na godišnjem nivou oporezivanju ne podležu prihodi u visini do 384.000 dinara.

Normirani troškovi priznaju se u visini od 50 odsto ostvarenog prihoda, ne obračunava se kamata do dana donošenja rešenja Poreske uprave.

I porezi i doprinosi se plaćaju u 120 jednakih mesečnih rata u toku narednih 10 godina.

Precizirano je da oni frilenseri koji mesečno zarađuju do 64.000 dinara neće imati obavezu da plaćaju poreze i doprinose koje nisu platili iz prethodnog perioda.

Kako je ranije rekao ministar finansija Siniša Mali, za sve ostale obezbeđeno je pravično i progresivno oporezivanje.

Mali je naveo da je dogovoreno da od 1. januara 2022. godine plaćaju poreze i doprinose kvartalno uz priznavanje normiranih troškova u visini trostrukog neoporezivog iznosa zarade što je sada 54.900 dinara.

Ministar je rekao da oni koji zarađuju dosta više imaju dovoljno vremena da do 1. januara 2022. godine svoje poslovanje usaglase sa postojećim zakonskim normama i da se registruju kao preduzetnici, da osnuju svoje pravno lice, svoj DOO ili na bio koji drugi način regulišu svoj status.

Kako je ranije saopštila Vlada Republike Srbije, na sastanku sa frilenserima 21. aprila dogovoreno je da se radnicima na internetu, odnosno frilenserima, omogući upisivanje radnog staža srazmerno uplaćenom delu obaveza.

Rok za usvajanje svih zakonskih propisa koji će definisati budući status radnika na internetu pomeren je na 1. januar 2022. godine, do kada će važiti do sada dogovoreni uslovi.

Na tom sastanku je dogovoreno da će Udruženje radnika na internetu i Udruženje frilensera odrediti svoje predstavnike, koji će učestvovati u radnoj grupi koja ima zadatak da izradi predloge novih zakonskih rešenja.

Izvor: Izvor: Vebsajt RTV, 28.04.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija