Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. JANUAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac IRP - IZVEŠTAJ O RESTRUKTURIRANIM POTRAŽIVANJIMA
 • Obrazac KA 1- IZVEŠTAJ O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE BANKE
 • Obrazac KA 2 - IZVEŠTAJ O KLASIFIKACIJI VANBILANSNIH STAVKI BANKE
 • Obrazac KA 3 - PREGLED SREDSTAVA OBEZBEĐENJA BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE
 • Obrazac KA 4 - IZVEŠTAJ O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE PO DUŽNICIMA

PROPISI:

 • KODEKS PROFESIONALNE ETIKE STRUČNIH RADNIKA SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZRENJANIN ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI VALJEVO ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011, 16/2012, 47/2012, 15/2013, 115/2013 i 1/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O VRSTI PODATAKA I NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA O PUTNICIMA KOJE DOMAĆI PUTNIČKI BROD MORA DA VODI O PUTNICIMA NA PUTNIČKOM BRODU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • STRATEGIJA O SPREČAVANJU ZLOUPOTREBE DROGA ZA PERIOD 2014-2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2014-2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • UPUTSTVO O SLUŽBENOJ PRATNJI VANREDNOG PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2013, 96/2013 i 1/2015)
 • UREDBA O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM ("Sl. glasnik RS", br. 93/2010, 63/2013 i 145/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: IZRICANJE TEŽE SANKCIJE U ODNOSU NA PRVOSTEPENU ODLUKU PREINAČENJEM ODLUKE PO ŽALBI OKRIVLJENOG - Zakon o prekršajima: član 96
 • Vrhovni kasacioni sud: NEMOGUĆNOST OZNAČAVANJA NOVE VREDNOSTI PREDMETA SPORA U REVIZIJI - Zakon o parničnom postupku: član 394
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE POVREDE OBJEKTIVNOG IDENTITETA IZMEĐU OPTUŽBE I PRESUDE KOD KRIVIČNOG DELA IZNOŠENJE LIČNIH I PORODIČNIH PRILIKA - Krivični zakonik: član 172
 • Vrhovni kasacioni sud: OBEZBEĐIVANJE SREDSTAVA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U SLUČAJU LIŠENJA RODITELJSKOG PRAVA - Zakon o socijalnoj zaštiti: čl. 22, 68 i 72
 • Vrhovni kasacioni sud: ODLUČIVANJE O ZAHTEVU TUŽIOCA ZA NAKNADU ŠTETE PRIČINJENE U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA - Zakon o parničnom postupku: član 1
 • Vrhovni kasacioni sud: ODREĐIVANJE PROCENTA OSLOBOĐENJA ZA SVAKU POJEDINAČNU KAZNU IZ SASTAVA IZREČENE JEDINSTVENE KAZNE - Zakon o amnestiji: član 1
 • Vrhovni kasacioni sud: OGRANIČENJE U POGLEDU POBIJANJA ODLUKE APELACIONOG SUDA KOJOM SE NE DOPUŠTA ODLUČIVANJE O REVIZIJI KADA JE ONA IZUZETNO DOZVOLJENA - Zakon o parničnom postupku: član 395

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZE PO OSNOVU KONAČNOG REŠENJA PORESKE UPRAVE O UTVRĐIVANJU POREZA NA REGISTROVANO ORUŽJE - Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara: čl. 25 i 27
 • Ministarstvo finansija: PRAVNI OSNOV ZA OPOREZIVANJE POREZOM NA IMOVINU - Zakon o porezima na imovinu: član 5

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 09. JANUAR 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KRITIČKI OSVRT NA PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA VREDNOVANJA RADA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA - "Sl. glasnik RS", br. 58/2014: • Pravilnik počinje da se primenjuje 15.1.2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - FINANSIRANJE PROJEKTA NEFORMALNOG UDRUŽENJA ZA MLADE
 • Pitanje i odgovor - UDRUŽIVANJE ZAPOSLENIH RADI FORMIRANJA KASE UZAJAMNE POMOĆI - SOLIDARNE KASE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - DONOŠENJE I DOSTAVLJANJE PLANA NABAVKI ZA 2015. GODINU U SKLADU SA NAJAVLJENIM AŽURIRANJEM APLIKATIVNOG SOFTVERA ZA PLANIRANJE NABAVKI I KVARTALNO IZVEŠTAVANJE
 • Stručni komentar - GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2014. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM: • Priprema, sastavljanje i podnošenje •
 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA - "Sl. glasnik RS", br. 145/2014: • Promenjeni uslovi kod obrazovanja matičara •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DOBITI KOJU DOMAĆE PRAVNO LICE OSTVARUJE PO OSNOVU DIVIDENDI OD NEREZIDENTNE FILIJALE
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DRŽAVNIH DAVANJA: • Primena Odeljka 24 MSFI za MSP i Pravilnika za mikro i druga pravna lica •
 • Stručni komentar - SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA SPORTSKA DRUŠTVA ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u Republici Srbiji - decembar 2014. godine •
 • Stručni komentar - • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Republici Srbiji - decembar 2014. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OBELEŽAVANJE I REGISTRACIJA GOVEDA: • Od 1.1.2015. godine počela primena novog Pravilnika o načinu obeležavanja i registracije goveda, kao i o službenoj kontroli obeležavanja i registracije goveda •
 • Pitanje i odgovor - OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE POLAGANJA OBEZBEĐENJA ZA ORGANE DRŽAVNE UPRAVE
 • Pitanje i odgovor - OSLOBOĐENJE OD POLAGANJA OBEZBEĐENJA ZA POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Pitanje i odgovor - PRAVO INSPEKTORA DA NALOŽI POPIS PIĆA I MATERIJALA U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU

VESTI NA DAN 09. JANUAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: